PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 5 | 515--541
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce ze względu na formę zatrudnienia

Warianty tytułu
Wage Differences in Poland Related to Employment Form
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porównuje stosowane w Polsce formy zatrudnienia i bada występujące pomiędzy nimi różnice wynagrodzenia. W pierwszej części omówiona jest literatura dotycząca dualności rynku pracy i niestandardowych form zatrudnienia. W części drugiej opisane zostały występujące na polskim rynku pracy rodzaje umów oraz skala ich stosowania; porównano również udział niestandardowych form zatrudnienia w Polsce do innych krajów Unii Europejskiej. Część trzecia poświęcona jest badaniu empirycznemu. Na podstawie danych z ankietowego badania aktywności ekonomicznej ludności z 2016 r. przeprowadzono badanie luki płacowej w wynagrodzeniu netto pomiędzy umowami o pracę na czas nieokreślony, umowami o pracę na czas określony oraz umowami cywilnoprawnymi zlecenia. W tym celu wykorzystano dekompozycję równania płac metodą Oaxaki-Blindera, która pozwala na wyodrębnienie luki płacowej w ujęciu skorygowanym, tj. po wykluczeniu efektu różnic wynikających z indywidualnych charakterystyk pracowników, miejsca zatrudnienia i wykonywanego zawodu. Wyniki badania potwierdziły występowanie luki płacowej - zarówno w ujęciu surowym, jak i skorygowanym - pomiędzy różnymi formami zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article compares different employment forms existing in Poland and analyses wage gaps existing between them. The first part contains a literature review on dual labour markets and substandard employment forms. The second part describes the types of employment contracts existing in the Polish labour market and the scale of their use; it also compares the share of substandard employment forms in Poland and other EU countries. The third part presents the results of an empirical examination. Based on labour market survey data of 2016, the authors analysed the wage lag present in net remuneration between employment contracts concluded for a specified time and for an indefinite period, as well as fee-for-task agreements (civil contracts). To this aim they used a decomposition of the wage equation based on Oaxaca-Blinder method, which makes it possible to isolate the wage lag in a correct way, after excluding the effects of differences in the individual characteristics of employees, their profession and workplace. The results of the research confirmed the existence of wage differentials, both in raw and adjusted data, between different employment forms. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
515--541
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Baranowska A., Gebel M., The Determinants of Youth Temporary Employment in the Enlarged Europe. Do Labour Market Institutions Matter? "European Societies" 2010, nr 12(3).
 • Baranowska A., Gebel M., The Role of Fixed-term Contracts at Labour Market Entry in Poland: Stepping Stones, Screening Devices, Traps or Search Subsidies? "Work Employment and Society" 2011, nr 25(4).
 • Blinder A.S., Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates, "The Journal of Human Resources" 1973, nr 8(4).
 • Booth A.L., Francesconi M., Frank J., Temporary Jobs: Stepping Stones or Dead Ends?, IZA Discussion Papers, 2004, nr 205.
 • Соmі S., Grasseni M., Are Temporary Workers Discriminated Against? Evidence from Europe, "The Manchester School" 2012, nr 80(1).
 • Da Silva A.D., Turrini A., Precarious and Less Well-paid? Wage Differences Between Permanent and Fixed-term Contracts Across the EU Countries, "European Economy -Economic Papers" 2015, nr 544.
 • D'Addio A.C., Rosholm M., Exits from Temporary Jobs in Europe: A Competing Risks Analysis, "Labour Economics" 2005, nr 12(4).
 • Doeringer P., Piore M.J., Internal Labor Markets and Manpower Analysis, M.E. Sharpe, Armonk, New York 1971.
 • Elia L., Temporary I Permanent Workers' Wage Gap: A Brand-new Form of Wage Inequality?, "Labour" 2010, nr 24(2).
 • Forrier A., Luc S., Temporary Employment and Employ ability: Training Opportunities and Efforts of Temporary and Permanent Employees in Belgium, "Work, Employment and Society" 20034, nr 17(4).
 • GUS, Aktywność ekonomiczna ludności - IVkwartał 2016, Warszawa 2017.
 • GUS, Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia, Warszawa 2016.
 • GUS, Wybrane zagadnienia rynku pracy, Notatka Informacyjna, Warszawa 2018.
 • Hölscher J., Perguini C., Pompei F., Wage Inequality, Labour Market Flexibility and Duality in Eastern and Western Europe, "Post-Communist Economies" 2011, nr 23(3).
 • Ingham H., Ingham M., Towards Eurosclerosis: Will Poland Escape? "The World Economy" 2014, nr 37(2).
 • Kiersztyn A., Niepewność zatrudnienia. Kto jej doświadcza? Czy to stan chwilowy?, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.
 • Kiersztyn A., Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych, w: Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, red. M. Bednarski, K. Frieske, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, s. 93-120.
 • Kiersztyn A., Fixed-Term Employment and Occupational Position in Poland: The Heterogeneity of Temporary Jobs, "European Sociological Review" 2016, nr 32 (6).
 • Mincer J., Schooling, Experience, and Earnings, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1974.
 • NIK (Najwyższa Izba Kontroli), Informacja o wynikach kontroli. Zlecanie podstawowych zadań organów władzy publicznej, Warszawa 2016.
 • Nuez I., Livanos I., Temps "by choice"? An Investigation of the Reasons Behind Temporary Employment Among Young Workers in Europe, "Journal of Labor Research" 2014, nr 36(1).
 • Oaxaca R., Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets, "International Economic Review"1973, nr 14(3).
 • Pałczyńska M., Rodzaj umowy o pracę a umiejętności i ich wykorzystywanie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2016 ("Analizy IBE", nr 1/2016).
 • Pańków M., Elastyczność jest - a co z bezpieczeństwem? Flexicurity po polsku, "Polityka Społeczna" 2014, nr 5-6.
 • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018, Warszawa 2016.
 • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku, Warszawa 2016.
 • Perguini C, Pompei E, Temporary Jobs, Institutions, and Wage Inequality within Education Groups in Central-Eastern Europe, "World Development" 2017, nr 92.
 • Pilc M., The Temporary Employed in Poland: Beneficiaries or Victims of the Liberal Labour Market?, "Economic and Industrial Democracy" 2017, nr 38(3).
 • Polawski P., Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2012, nr 9.
 • Scherer S., Stepping-stones or Traps? The Consequences of Labour Market Entry Positions on Future Careers in West Germany, Great Britain and Italy, "Work, Employment and Society" 2004, nr 18(2).
 • Spence M., Job Market Signaling, "The Quarterly Journal of Economics" 1973, nr 87(3).
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek. Poradnik, Warszawa 2018, www.zus.pl
 • Dyrektywa Rady UE nr 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony (Dz.U. 1999, L175 ,10/07/1999 P. 0043-0048).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 г.: Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018., poz. 108, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 459, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1778, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 1831).
 • Zalecenie Rady UE z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 2015/C 272/24).
 • Baza danych Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571986

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.