PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 52 | nr 1 | 285--301
Tytuł artykułu

Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych - uwagi wstępne

Autorzy
Warianty tytułu
The Ethnographic Method as a Research Method in International Relations - Preliminary Remarks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania metody etnograficznej do badania stosunków międzynarodowych. Opisuje w zarysie jej charakter i status w samej antropologii kultury oraz wybrane obszary i tematy badawcze analizowane przez badaczy stosunków międzynarodowych przy użyciu tej metody. Wskazuje na potencjalne pułapki i wyzwania stojące przez badaczami tej dziedziny, chcącymi korzystać z metody etnograficznej, w kontekście siatki pojęciowej stworzonej przez Ludwika Flecka, tj. stylów myślowych i kolektywów myślowych. Podnosi zagadnienie tożsamości dyscyplinarnej stosunków międzynarodowych i konfrontuje je z wykorzystywanymi metodami ich badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibilities of employing the ethnographic method in the research of international relations. It outlines the characteristics and status of the ethnographic method within cultural anthropology itself as well as selected research areas and subjects analysed by researchers of international relations using this method. It points out the potential traps and challenges facing researchers of international relations wishing to use the ethnographic method in the context of the conceptual framework created by Ludwik Fleck, namely thought styles and thought collectives. It raises the issue of disciplinary identity of international relations and confronts it with the employed methods of international relations studies.(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
285--301
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • E.O. Graff, K. Mutter, Poszukiwanie jest ważniejsze niż jego efekt - o szybowaniu między różnicami wiodącymi. "Wyrafinowany dyletantyzm" jako strategia badawcza, w: B. Chołuj, J.J. Joerden (red.), Od faktu naukowego do produkcji wiedzy. Ludwik Fleck i jego znaczenie dla nauki i praktyki badawczej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 181 i nast.
 • R. Kawczyński, Antropologizowanie humanistyki jako element nowego paradygmatu kultury, w: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko - proces - perspektywy, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 51, przyp. 3.
 • L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Schwabe, Bazylea 1935;
 • T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago 1962.
 • B. Chołuj, J.J. Joerden (red.), Od faktu naukowego do produkcji wiedzy. Ludwik Fleck i jego znaczenie dla nauki i praktyki badawczej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego, red. Z. Cackowski, S. Symotiuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 68.
 • T. Mӧller, Uwagi krytyczne na temat pojęć kolektyw myślowy, styl myślowy i wymiana myśli. Problemy z możliwością nawiązania do Flecka z perspektywy współczesnej, w: B. Chołuj, J.J. Joerden (red Od faktu naukowego do produkcji wiedzy. Ludwik Fleck i jego znaczenie dla nauki i praktyki badawczej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 s. 301.
 • G.-R. Wegmarshaus, Od stylu myślowego do paradygmatu: o losach pewnych niewczesnych poglądów, w: B. Chołuj, J.J. Joerden (red.), Od faktu naukowego do produkcji wiedzy. Ludwik Fleck i jego znaczenie dla nauki i praktyki badawczej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 s. 45.
 • B. Fatyga, Praktyki badawcze na skrzyżowaniu równoległych dyskursów. Wstępny przegląd zagadnień do analizy kulturalnych dyskursów o kulturze, w: B. Fatyga (red.), M. Dudkiewicz, B. Kietlińska (współpraca), Praktyki badawcze, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 2015.
 • Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012.
 • Buzan, R. Little, Why International Relations has failed as an intellectual project and what to do about it? "Millennium - Journal of International Studies" 2001, t. 30, nr 1, s. 19.
 • G. Lawson, R. Shilliam, Sociology and international relations: Legacies and prospects, "Cambridge Review of International Affairs" 2010, t. 23, nr 1, s. 69.
 • J. Rosenberg, International relations in the prison of political science, "International Relations" 2016, s. 1-27
 • R.K. Merton, The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, The University of Chicago Press, Chicago 1973, s. 27 i nast.
 • L.H. Morgan, Liga Ho-dé-no-sau-nee, czyli Irokezów, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011.
 • F. Boas, The Central Eskimo, Smithsonian Institution, Washington 1888
 • B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 • Czaputowicz, A. Wojciuk, IR scholarship in Poland: The state of the discipline twenty-five years after the transition to democracy, "Journal of International Relations and Development", 28.11.2014.
 • P. Drulák, L. Königová, J. Karlas, Central and Eastern Europe: Between continuity and change, w: A.J. Tickner, O. Waever (red.), International Relations Scholarship around the World, Routledge, London 2009.
 • J. Czaputowicz, K. Ławniczak i A. Wojciuk , Stosunki międzynarodowe w okresie międzywojennym i PRL, w: J. Czaputowicz, K. Ławniczak i A. Wojciuk Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 35-51.
 • R. Kuźniar, Znaczenie badania procesów internacjonalizacji dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych, w: J. Kukułka (red.), Internacjonalizacja życia narodów i państw, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1991, s. 93-100.
 • K. Kaniowska, Metoda etnograficznych badań terenowych i poznanie w antropologii, w: T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 277.
 • M. Kostera, P. Krzyworzeka, Etnografia, w: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 169.
 • E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 90.
 • M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, tłum. S. Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 11. Stosunki Międzynarodowe - International Relations",
 • Sułek, W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1990, s.
 • Carruthers, Frontier arbitrage, "Newsletter of the American Sociological Association Comparative and Historical Sociology Section" 2005, t. 17, nr 1, s. 3-6; za: G. Lawson, R. Shilliam, Sociology and international relations: Legacies and prospects, "Cambridge Review of International Affairs" 2010, t. 23, nr 1,
 • J.M. Beier, International Relations in Uncommon Places. Indigeneity, Cosmology and the Limits of International Theory, Palgrave Macmillan, New York, Basingstoke 2005, s. 2 i 13-52,
 • I.B. Neumann, Returning practice to the linguistic turn: The case of diplomacy, "Millennium: Journal of International Studies" 2002, t. 31, nr 3;
 • I.B. Neumann, To be a diplomat, "International Studies Perspectives" 2005, nr 6, s. 72-93.
 • C. Cohn: Motives and methods: Using multi-sited ethnography to study US national securitydiscourses, w: B.A. Ackerly, M. Stern, J. True (red.), Feminist Methodologies for International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2006;
 • C. Cohn (red.), Women and Wars, Polity Press, Cambridge 2013;
 • C. Cohn, Sex and death in the rational world of defense intellectuals, "Signs: Journal of Women in Culture and Society" 1987, t. 12, nr 4, s. 687-718.
 • C. Enloe, Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives, University of California Press, Berkeley 2000;
 • Beaches, Bananas and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, University of California Press, Berkeley 2001.
 • A. Chisholm, S. Stachowitsch, Military markets, masculinities, and the global political economy of the everyday: Understanding Military outsourcing as gendered and racialised, w: C. Duncanson, R. Woodward (red.), Palgrave Handbook on Gender and the Military, Palgrave, 2016 [w druku].
 • H. Gusterson, Toward an anthropology of drones, w: M. Evangelista, H. Shue (red.), The American Way of Bombing: Changing Ethical and Legal Norms from Flying Fortresses to Drones, Cornell University Press, Ithaka 2014, s. 191-206
 • H. Gusterson, Nuclear Rites: A Weapons Laboratory at the End of the Cold War, University of California Press, Berkeley 1996.
 • Qualitative Methods in International Relations. A Pluralist Guide ., 2008. red. A. Klotz, D. Prakash, Th.H. Erisken, I.B. Neumann, International relations as a cultural system: An agenda for research, "Cooperation and Conflict" 1993, t. 28, nr 3, s. 233-264.
 • I.B. Neumann, "A Speech That the Entiry Ministry May Stand For" or: Why diplomats never produce anything new, "International Political Sociology" 2007, t. 1, s. 183-200.
 • K. Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • C. Brettell (red.), When They Read What We Write: The Politics of Ethnography, Praeger, West Port 1996.
 • K. Kaniowska, N. Modnicka (red.), Etyczne problemy badań antropologicznych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Wrocław, Łódź 2010.
 • M. Brocki, Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 64.
 • M. Kempny, E. Nowicka, Elementy teorii antropologicznej - wprowadzenie, w: eadem (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 9;
 • H. Schreiber, Zostańmy heretykami! Próba antropologizacji stosunków międzynarodowych, w: G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2: Pułapki kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • http://asap.americananthro.org/call-for-papers-anthropology-of-international-relations/ (data dostępu: 29.03.2016).Review of International Affairs" 2010, t. 23, nr 1,
 • Socjologii UW, Warszawa 1990, s. 7.
 • Sprawy Międzynarodowe
 • Polski Przegląd Dyplomatyczny"
 • Przegląd Zachodni
 • Politeja
 • Studia Polityczne
 • ---
 • Przegląd Politologiczny
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572006

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.