PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 3795--3812
Tytuł artykułu

Analiza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego tlenkami azotu na przykładzie wybranych śląskich miast

Warianty tytułu
Analysis of Atmospheric Air Pollution with Nitrogen Oxides in Chosen Silesian Towns
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zanieczyszczenia środowiska naturalnego ma szczególny wpływ na komfort życia na terenach zurbanizowanych. Na całym świecie prowadzone są działania mające na celu poprawę istniejącego stanu. Ochrona środowiska ma również szczególne znaczenie w polityce Unii Europejskiej. Jej działania mają na celu zachęcać przedsiębiorstwa do tworzenia ekologicznej gospodarki, a także dbać o zdrowie i dobrobyt mieszkańców. Wprowadzanie zaostrzonych norm oraz finansowe wspieranie ekologicznych projektów ma istotny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, szczególnie w zakresie przemysłu, transportu, czy produkcji energii. Województwo śląskie należy do obszarów najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. W artykule dokonano analizy zanieczyszczeń powietrza tlenkami azotu w latach 2000-2012 na terenie dwóch miast województwa śląskiego -Gliwic oraz Katowic. Analiza zmian stężenia tlenków azotu umożliwia określenie czasu występowania najwyższych stężeń na danym terenie, co może mieć szczególne znaczenie dla osób wrażliwych na działanie zanieczyszczeń, w tym osób starszych, chorych oraz dzieci.(abstrakt oryginalny)
EN
Environmental pollution has a particular impact on the comfort of life in urban areas. Around the world, efforts are aimed at improving this situation. Protecting the environment is also of particular importance in thepolicy of the European Union. Its activities are designed to encourage companies for creating a green economy, as well as care for the health and prosperity of residents. The introduction of more stringent standards, and financial support for environmental projects have a significant impact on many sectors of the economy, especially in the field of industry, transport, and energy production. Silesia is one of the most polluted areas in Poland. The article presents an analysis of air pollution with nitrogen oxides in the years 2000-2012 in the two Silesian cities - Gliwice and Katowice. Analysis of changes in the concentration of nitrogen oxides enables to specify the time of its occurrence with the highest concentrations in the area, what may be particularly important for people who are sensitive to pollutants, including the elderly, the ill and children.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3795--3812
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
autor
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
autor
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
Bibliografia
 • 1. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.85.60.311z dnia 28 grudnia 1985r.).
 • 2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L152 11.6.2008).
 • 3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz.U. L334 17.12.2010).
 • 4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627).
 • 5.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227).
 • 6.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Z2004r. Nr 121, poz. 1263).
 • 7.Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych(Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz.695).
 • 8.Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070).
 • 9.Piotrowski J.: Podstawy toksykologii. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 • 10.Seńczuk W.: Toksykologia współczesna.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2005.
 • 11.Chłopek Z.: Pojazdy samochodowe. Ochrona Środowiska Naturalnego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,Warszawa 2002.
 • 12.Figlus T.: Diagnosing the engine valve clearance, on the basis of the energy changes of thevibratory signal. Maintenance Problems 2009, Vol. 1.
 • 13.Grega R., Homišin J., Kaššay P., Krajňák J.: The analyse of vibrations after changing shaft coupling in drive belt conveyer. Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska 2011, z.72.
 • 14.Harachová D., Medvecká-Beňová S.: Applying the modutarity principle in design of drive systems in mechanotherapeutic devices. Grant journal 2013, Vol. 2, no. 2.
 • 15. Homišin J.: Dostrajanie układów mechanicznych drgających skrętnie przy pomocy sprzęgieł pneumatycznych: kompendium wyników pracy naukowo-badawczych. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2008.
 • 16.Medvecká-Beňová S., Vojtková J.: Analysis of asymmetric tooth stiffness in eccentric elliptical gearing. Technológ 2013, Roč. 5, č. 4.
 • 17.Merkisz J., Mazurek St.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych OBD. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
 • 18.Młyńczak J.: Analysis of intelligent transport systems (ITS) in public transport of upper Silesia. Modern Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science 2011, No239.
 • 19.Puškár M., Bigoš P., Puškárová P.: Accurate measurements of output characteristics and detonations of motorbike high-speed racing engine and their optimization at actual atmospheric conditions and combusted mixture composition. Measurement 2012, Vol. 45.
 • 20.Rokosch U.: Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
 • 21.Urbanský M., Homišin J., Krajňák J.: Analysis of the causes of gaseous medium pressure changes in compression space of pneumatic coupling. Transactions of the Universities of Košice 2011, Vol.2.
 • 22.Zuber N., Bajrić R., Šostakov R.: Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability 2014, No16(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572018

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.