PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 199--211
Tytuł artykułu

Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-284/16 Achmea w kontekście kryzysu praworządności w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Impact of the Judgment of the European Court of Justice in Case C-284/16 Achmea in the Context of the Rule of Law Crisis in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z głównych cech prawa europejskiego jest jego złożoność oraz komplementarność. Orzeczenie Achmea jest doskonałą inkarnacją tych cech. Rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości w tej sprawie wywarło rewolucyjne skutki w dziedzinie arbitrażu inwestycyjnego. Konsekwencje te mają także swoje reperkusje na płaszczenie całego systemu prawa unijnego, ze względu na zjawisko określane jako kryzys praworządności w UE. Esencją pracy jest próba dokonania niezbędnej syntezy obu procesów wraz z próbą diagnozy ich obecnego wymiaru, a także przyszłych rozstrzygnięć.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the main features of European law is its complexity and complementarity. Achmea's judgment is the perfect incarnation of these qualities. The Court of Justice's decision in this matter has had a revolutionary effect in the field of investment arbitration. These consequences also have their repercussions on flattening the whole system of EU law, due to the phenomenon referred to as the crisis of the rule of law in the EU. The essence of the work is an attempt to make the necessary synthesis of both processes along with an attempt to diagnose their current dimension, as well as future decisions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Augustyniak Ł., Rec: M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, A. Reinisch (red.), International Investment Law, Baden-Baden 2015, Europejski Przegląd Sądowy 2018, Nr 8.
 • Baratta,R., Rule of Law 'Dialogues' Within the EU: A Legal Assessment, HJRL 2016, No. 8.
 • Barcik J., Ochrona praworządności w Radzie Europy i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów, 2019.
 • Biernat S., Czy koniec rozstrzygania sporów na tle BIT przez sądy polubowne?, Europejski Przegląd Sądowy 2018, Nr 5.
 • Bors M., Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część II, Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Nr 30.
 • Chyla Ł, The Future of Intra-EU BITs after the Achmea Judgement, ADR 2018, Nr 3.
 • Chwalej W., Funk J., Inwestycje mie?dzynarodowe, w: Mie?dzynarodowe prawo handlowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2006.
 • Dziurda M., Wiśniewski C., Wpływ umów BIT na suwerenność państw, Przegląda Prawa Handlowego, Nr 12.
 • Hindelang S., The Limited Immediate Effects of CJEU's Achmea Judgement, Verfassungsblog on Matters Constitutional.
 • Gorgol M., Ochrona przed wywłaszczeniem w bilateralnych umowach o wzajemnej ochronie inwestycji w świetle wypowiedzi trybunałów arbitrażowych, Państwo i Prawo 2017, Nr 11.
 • Grzelak A., Wzajemne zaufanie jako podstawa współpracy sądów państw członkowskich UE w sprawach karnych (uwagi na marginesie odesłania prejudycjalnego w sprawie C-216/18 PPU Celmer), Państwo i Prawo 2018, Nr 10.
 • Kapusta P., Sąd krajowy jako sąd unijny, w Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP red. M. Jabłoński, S. Jarosz- -Żukowska, Wrocław 2015.
 • Kułaga Ł., Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, Europejski Przegląd Sądowy 2017, Nr 4.
 • Kułaga Ł., Udział Polski w transformacji międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Aspekty prawnomiędzynarodwe i konstytucyjne., Przegląd Sejmowy 2018, Nr 3.
 • Legum B., Defining investment and investor: Who is entitled to claim?, presentation at the Symposium "Making the Most of International Investment Agreements: A Common Agenda", December 12, 2005.
 • Lewandowski W., Pomiędzy Scyllą zawieszenia wzajemnego zaufania i Charybdą fragmentaryzacji standardu ochrony prawa podstawowego - dylematy Trybunału Sprawiedliwości w wyroku C-216/18 PPU, LM, Europejski Przegląd Sądowy 2019, Nr 2.
 • Taborowski M., Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2019.
 • Pech, L. A Union Founded on the Rule of Law: Meaning and Reality of the Rule of Law as a Constitutional Principle of EU Law, ECLR 2010, No. 6.
 • Rasmussen M., Revolutionizing European Law: A History of the Van Gend en Loos Judgment, Int'l J Const L 2014, No. 1.
 • Szilágyi S.G., The CJEU Strikes Again in Achmea. Is this the end of investor-State arbitration under intra-EU BITs? International Economic Law and Policy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.