PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 212--221
Tytuł artykułu

Wybrane problemy metodologiczne dogmatyki prawa administracyjnego (problem konceptualizacji prawa administracyjnego)

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Methodological Problems of Dogmatics of Administrative Law (Problem of the Conceptualization of Administrative Law)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka systematyzacji, czy też instytucjonalizacji poszczególnych gałęzi prawa jest kwestią skomplikowaną i pociąga za sobą konieczność poszukiwania miejsca dla danej normy prawnej w hierarchii norm, przepisów oraz tworzonych na ich podstawie instytucji prawnych. Na gruncie prawa administracyjnego problem staje się jeszcze trudniejszy, a to z uwagi na rozległość i atypowość norm należących do prawa publicznego. Dogmatycy prawa administracyjnego, często kierując się słuszną chęcią uporządkowania przepisów tego prawa, a w konsekwencji uproszczenia i ujednolicenia jego wykładni, wpadają w sidła tworzenia niespójnych, pod względem metodologicznym, podziałów i klasyfikacji. Podstawowych kłopotów w omawianym zakresie dogmatycy prawa upatrują w szczególności w procesie wyodrębniania źródeł prawa administracyjnego, jak również w systematycznej i powracającej koncepcji sformułowania zasad ogólnych prawa administracyjnego, jako swoistego skonkretyzowanego zbioru zasad. Ustawodawca i projektodawca co rusz podejmuje próby stworzenia systematyki w różnych zakresach prawa administracyjnego, a to z różnym skutkiem. Dlatego też przedstawione problemy dogmatyczne winny być rozwiązywane przy użyciu różnych narzędzi metodologicznych, wypracowanych na gruncie teorii prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of systematization of particular branches of law constitutes a very complicated issue which entails the necessity of searching for place of particular legal norms within the hierarchy of norms, legal provisions and institutions. As far as the administrative law is concerned, the said problem gets even tougher due to its broader and atypical scope. Dogmatists of the administrative law, being inspired by the necessity of simplification and harmonization of that branch of law, often create inconsistent methodological divisions and classifications. Basic problems are connected with the process of extraction of sources of the administrative law, as well as with recurring issue of creating the code for general legal principles. The legislator usually attempts to harmonize those norms, however with various effects. That is why the presented dogmatic problems should be tackled with the use of different methodological tools that have already been created within the theory of law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
212--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, Poland
Bibliografia
 • Bojanowski E., Dawidowicz W., Konarski-Mikołajewicz M., Marcinkiewicz S., Żukowski K., Metodologiczne problemy dogmatyki prawa administracyjnego [w:] Wróblewski J. (red.), Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27-28 marca 1980 r., Wrocław 1982.
 • Jaroszyński M. , Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa 1956.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 • Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Zakamycze 2003.
 • Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
 • Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego, https://www.rpo.gov.pl/ pliki/12059280660.pdf, dostęp: 1.05.2018 r.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1975.
 • Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław 1967.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
 • Zoll F., Ernst U., Rachwał A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572078

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.