PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 222--235
Tytuł artykułu

Granice prawa dostępu do informacji publicznej a ochrona prywatności osób wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Boundaries of the Right to Access to Public Information and the Protection of Privacy of Attorneys and Legal Coun-Sels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powszechnie uważa się, żę prawo dostępu do informacji publicznej stanowi jeden z fundamentów dla istnienia demokracji oraz państwa prawa. Współcześnie prawo to stało się egzekwowalne, przybrało więc formę roszczenia jednostki wobec władzy publicznej. Jednakże, należy mieć na uwadze, że prawo do informacji publicznej zostało ograniczone przez krajowego ustawodawcę z racji ochrony prywatności osób fizycznych. W Polsce obywatele często korzystają z prawa do udostępnienia informacji publicznej. Z racji spadku zaufania wobec prawników, coraz częściej wnioski obywateli zawierają żądania udostępnienia informacji odnośnie osób wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego. Nierzadko obywatele są też zainteresowani działalnością arbitrów i mediatorów w ramach sądownictwa polubownego. Tym samym powstaje konflikt pomiędzy prawem jednostki do uzyskania informacji a prawem do ochrony prywatności osoby trzeciej. Celem niniejszego artykułu jest analiza problemu prawa dostępu do informacji publicznej a ochrony prywatności adwokatów i radców prawnych. Co więcej, poruszona zostanie również pozycja sądownictwa polubownego w kontekście żądań obywateli odnośnie udostępnienia informacji o działalności danego arbitra, mediatora. Z racji też wielu kontrowersji w przedmiocie rzekomego ograniczenia prawa do informacji publicznej przez obowiązki wynikające z wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych poczynione zostaną również uwagi w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The right to public information is considered to be one of the rudiments for the existence of democracy and legal state. This right has become enforceable and therefore it has taken a form of an individual's claim against public authorities. Nevertheless one has to take it into account that the right to public information has been limited by the national legislator because of the need to protect the individuals' privacy. In Poland, citizens often use their right to information. Due to the decreasing level of trust in lawyers the individuals more and more often demand access to information on people working as attorneys or legal counsels. Not infrequently they are also interested in the activities of arbiters and mediators within arbitral tribunals. Thus, there is a festering conflict between the individual's right to information and the third party's right to privacy. The following paper aims to analyse the issue of the right to public information and the protection of privacy of attorneys and legal counsels. Furthermore, the position of arbitral tribunals will be considered regarding the citizen's demands to disclose information about the activities of a given arbiter or a mediator. Some remarks will also be made on alleged limitation of the right to information due to the controversies resulting from coming into force of General Data Protection Regulation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
222--235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz, R. Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Budniak-Rogala A., Charakter prawny zapisu na sa?d polubowny w poste?powaniu cywilnym, Wrocław 2015.
 • Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008.
 • Flejszar R., Arbiter - se?dzia z wyboru , Kwartalnik ADR, 2010, Nr 4(12).
 • Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
 • Jarosz-Żukowska S., Komentarz do art.64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II., Lex 2019.
 • Johnston M., Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability, The Dialogue, vol.X, nr 1, 2006.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Komentarz do art.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej [w:] Kamińska, I., Rozbicka-Ostrowska M., , Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 3., Lex 2019.
 • Marszałkowska-Krzes? E., Błaszczak Ł., Kontrola wyroku sa?du polubownego przez sa?d powszechny, Kwartalnik ADR, 2011 Nr 4(16).
 • Nordin J. The Swedish Freedom of Print Act of 1776 - Background and Significance, Journal of International Media&Entertainment Law, vol.7., no.2., 2016.
 • Sarnecki P., Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji na przykładzie adwokatury), [w:] Garlicki L. (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000.
 • Szumański A., Poufny charakter arbitrażu handlowego [w:] Arbitraż handlowy, Szumański A. (red.), Warszawa 2015.
 • Szypor G., Pojęcie informacji a zakres ochrony danych [w:] Fajgielski P. (red.),Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008.
 • Tracka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
 • Zimmerman J., Prawo administracyjne, Warszawa, 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572082

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.