PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2(32) | 50--61
Tytuł artykułu

O skutkach zawarcia ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczonym sprawcą szkody względem zakładu ubezpieczeń

Autorzy
Warianty tytułu
On the Consequences of Reaching a Settlement between the Injured Party and the Insured Perpetrator with Respect to the Insurance Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polubowne likwidowanie sporów jest w ostatnich latach coraz bardziej popularną formą rozwiązywania wszelkiego rodzaju spraw cywilnych, w tym także tych z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Strony zainteresowane jak najszybszym zakończeniem postępowania likwidacji szkody zawierają ugodę, ponieważ jest to metoda szybsza i tańsza niż proces sądowy. Niniejsze opracowanie skupia się na omówieniu problematyki zawierania ugód, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczonym sprawcą szkody pod kątem skuteczności zawartych ugód względem zakładu ubezpieczeń, który to na mocy łączącej go ze sprawcą szkody umowy przyjmuje na siebie zobowiązanie, by zrekompensować poszkodowanemu powstałą szkodę.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, amicable dispute resolution has become a common method of solving various types of civil disputes, including those that fall within the scope of commercial insurance law. Parties interested in concluding proceedings concerning the liquidation of damages as swiftly as possible settle the dispute because this method is faster and cheaper than going through court proceedings. The present study focuses on the discussion of reaching both court and out-of-court settlements between the injured party and the insured perpetrator of the damage with regard to the effectiveness of reached settlements in terms of the insurance company, which - under the agreement binding the said company with the perpetrator of the damage - assumes the liability to compensate the injured party for the damage.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
50--61
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • 1. Bucoń P., 2008, Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 2. Buczkowski P., 2010, Ugoda w prawie cywilnym materialnym i procesowym - wady i zalety, "Przegląd Prawa Handlowego" nr 5, s. 39-44.
 • 3. Ergo Hestia, 2012a, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 z dnia 27 lutego 2012 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/dom/owu-hestia1-mieszakniowe.pdf [dostęp: 3.03.2019].
 • 4. Ergo Hestia, 2012b, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 z dnia 2 kwietnia 2012 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/dom/owu-hestia7%20-mienieiauto.pdf [dostęp: 3.03.2019].
 • 5. Ergo Hestia, 2016, Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców z dnia 1 stycznia 2016 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/ firma/Ergo_Hestia_OWU_OC_nauczycieli_instruktorow_i_wychowawcow_24.01.2016. pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 6. Ergo Hestia, 2018, Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów, i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 24 września 2018 r., https://cdn.bsbox.pl/files/hestia/ZjU7MDA_/ fe65b46487634f1a8dd6dcff4eb914c4_documents-6d54ba40-2953-4646-afc4- a14d0a4341a3.pdf [dostęp: 3.03.2019].
 • 7. HDI, 2013, Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Plus z dnia 22 października 2013 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/firma/OWU_HDI_FIRMA_PLUS_C6170.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 8. HDI, 2014, Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM z dnia 4 marca 2014 r., http:// terazubezpieczenia.pl/pliki/dom/WARTA%20OWU%20HDI_Twoj%20Dom_C5620_ screen.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 9. Jędrzejewska M., 1972, Podmiotowe przekształcenia procesu cywilnego a interwencja uboczna, "Nowe Prawo" nr 2, s. 224-235.
 • 10. Kalisz A., Zienkiewicz A., 2014, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 11. Klimkowicz J., 1970, Prawo interwenienta ubocznego do dokonywania czynności procesowych w polskim procesie cywilnym, "Annales UMCS" vol. XVII, Sectio G, s. 103- 121.
 • 12. Krajewski M., 2011, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 13. Kunicki I., 2016, [w:] Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, Komentarz. Art. 1-729, C.H. Beck, Warszawa.
 • 14. Lapierre J., Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym, PS 1996, nr 2, s. 13-22.
 • 15. Liberty, 2016a, Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym z dnia 1 stycznia 2016, http://terazubezpieczenia.pl/ pliki/firma/OWU_Liberty_OCPD_w%20ruchu%20miedzynarodowym_styczen_2016.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 16. Liberty, 2016b, Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym z dnia 1 stycznia 2016 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/ firma/OWU_Liberty_OCPD_w_ruchu_krajowym_styczen_2016.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 17. Liberty, 2016c, Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych z dnia 1 stycznia 2016 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/dom/nowe%20owu_mieszk.l%20liberty%202016-01-01. pdf [dostęp: 3.03.2019].
 • 18. Manowska M., 2015, [w:] Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Art. 1-50538, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 19. Misztal-Konecka J., 2019, Ugoda w postępowaniu cywilnym. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawa rzymskiego, KUL, Lublin.
 • 20. Mucha J., 2014, Charakter prawny interwencji ubocznej ubezpieczyciela w sprawie o odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wszczętej przeciwko ubezpieczonemu posiadaczowi pojazdu mechanicznego, "Prawo Asekuracyjne" nr 1, s. 33-46.
 • 21. Niezgoda K., 2012, [w:] Miaskowski J., Niezgoda K., Skawiński P., Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 22. Proama, 2015, Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama z dnia 25 sierpnia 2015 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/samochod/owu%20komunikacja%20Proama%20 od%2010.09.2015%20(1).pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 23. Proama, 2018, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domu i Mieszkania Proama z dnia 28 września 2018 r., https://www.proama.pl/przydatne_informacje/wazne_dokumenty/ aktualne/dom_mieszkanie/ogolne_warunki_ubezpieczenia_domu_i_mieszkania_ obowiazujace_od_28_wrzesnia_2018_r.pdf [dostęp: 3.03.2019].
 • 24. Pyziak-Szafnicka M., 2018, [w:] Olejniczak A. (red.), System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 • 25. Rudkowska-Ząbczyk E., 2017, [w:] Marszałkowska-Krześ E. (red.), Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa.
 • 26. Rylski P., 2014, Udział osób trzecich w procesie cywilnym - perspektywa kodyfikacyjna, [w:] Markiewicz K., Torbus A. (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, C.H. Beck, Warszawa, s. 103-154.
 • 27. Serwach M., 2010, [w:] Brodecki Z., Glicz M., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 28. Sławicki P., 2014, Charakter prawny ugody zawartej przez mediatorem w świetle nowelizacji k.p.c. z dnia 16 września 2011 r., "Studia Prawnicze KUL" nr 4, s. 127-144.
 • 29. Telenga P., 2017, [w:] Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, Komentarz do art. 1-729, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 30. Warta, 2008, Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym z dnia 10 sierpnia 2008 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/dom/ WARTA%20OC_w_zyciu_prywatnym_OWU.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 31. Warta, 2012, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Travel z dnia 1 czerwca 2012 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/podroze/WARTA_Travel_OWU.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 32. Warta, 2015, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mikrobiznes Plus z dnia 1 lipca 2015 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/firma/WARTA%20OWU%20Mikrobiznes%20Plus_ C6680.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 33. Warta, 2016a, Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 1 marca 2016 r., http://www.warta.pl/documents/10157/6082275/WARTA%20OWU%20OC_%20 C1076_int.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 34. Warta, 2016b, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus z dnia 2 lutego 2016 r., http://terazubezpieczenia.pl/pliki/firma/OWU%20Warta%20Ekstrabiznes%20 Plus%20C6691_int.pdf [dostęp: 7.03.2019].
 • 35. Wojciechowski T., 2001, Charakter prawny ugody sądowej, "Przegląd Sądowy" nr 6, s. 36-69.
 • 36. Zegadło R., 2010, Porozumienia i ugody dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, "Rodzina i Prawo" nr 16, s. 22-37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572124

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.