PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 | 13--38
Tytuł artykułu

Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Phenomenon of Urbanization and Processes Connected with IT
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, rozpatrując te zagadnienia w kontekście przeglądu głównie literatury zachodniej. Podkreślono złożoność i wieloaspektowość fenomenu i pojęcia urbanizacji w wymiarze zarówno demograficznym, jak i społecznym, ekonomicznym, przestrzennym itp. Zaakcentowano pewną ułomność pojęć i ograniczenia definicyjne, które często nie nadążają za rzeczywistymi procesami, zachodzącymi w przestrzeni społeczno-gospodarczej krajów wysoko rozwiniętych i krajów rozwijających się, a także słabo rozwiniętych. Wskazano na liczne zjawiska i procesy towarzyszące urbanizacji, takie jak: kontrurbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja, eksurbanizacja, urban sprawl, spread city, exurb, dispersed city, edge city, zwrot niemetropolitalny, repopulacja wsi, deglomeracja, dekoncentracja, decentralizacja, urbanizm, urbanizacja przestawiona, antyurbanizacja, renesans obszarów wiejskich, rozproszone osadnictwo miejskie, odwrotna urbanizacja, rozproszona koncentracja ludności, urbanizacja taśmowa, peryurbanizacja, homo urbanus, japonizacja, wycofywana urbanizacja, pseudourbanizacja, aglutynacja, deruralizacja, ruralizacja, wiejskość, wiejski styl życia, nowa wiejskość, kotadesai (desakota), ruralopolis, semiurbanizacja. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents urbanization and the processes related to it, studying them in the context of mainly western literature of the subject. It highlights the complexity and multi-faceted nature of the phenomenon and notion of urbanization within its different aspects, i.e. demographic, social, economic, spatial, etc. Some definitional deficiencies and limitations are indicated, which result from the fact that the theoretical descriptions lag behind the real-life processes taking place in the socio-economic space of the developed, developing and underdeveloped countries. Numerous events and processes accompanying urbanization are discussed, such as: counterurbanization, suburbanization, desurbanization, reurbanization, exurbanization, urban sprawl, spread city, exurb, dispersed city, edge city, non-metropolitan turnaround, rural repopulation, deglomeration, deconcentration, decentralization, urbanism, displaced-urbanization, anti-urbanization, rural revival, rural regeneration, scattered urban settlement, redirected urbanization, dispersed concentration of population, ribbon urbanization, periurbanization, homo urbanus, japanization, backwash urbanization, overurbanization, hyperurbanization, agglutination, deruralization, ruralization, rurality, rural lifestyle, new ruralism, kotadesai (desakota), ruralopolis, semiurbanization, semi-urban areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Afrykanskij gorod, red. S.J. Kuzniecowa, Izdat. Nauka, Moskwa, 296 s.
 • Afshar F., 1998, Balancing global city with global village, "Habitat" vol. 22, nr 4, s. 375-387.
 • Alig R.A., Kline J.D., Lichtestein M., 2004, Urbanization on the US landscape: looking ahead in the 21st century, "Landscape and Urban Planning" vol. 69, s. 219-234.
 • Almandoz A., 2006, Urban planning and historiography in Latin America, "Progress in Planning" vol. 65, s. 81-123.
 • Andreev E., 1998, Population of Russia: What can we expect in the future?, "World Development" vol. 26, nr 11, s. 1939-1955.
 • Andrzejewski A., 1991, Procesy urbanizacyjne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, "Biuletyn KPZK PAN" z. 154, Wyd. KPZK PAN, Warszawa.
 • Antrop M., 2000, Changing patterns in the urbanized countryside of Western Europe, "Landscape Ecology" vol. 15, s. 257-270.
 • Antrop M., 2004, Landscape change and the urbanization process in Europe, "Landscape and Urban Planning" vol. 67, s. 9-26.
 • Bar-El R., Schwartz D., 2006, Regional development as a policy for growth with equity: The state of Ceara (Brazil) as a model, "Progress in Planning" vol. 65, s. 131-199.
 • Barrios S., Bertinelli L., Strobl E., 2006, Climatic change and rural-urban migration: The case of sub-Saharan Africa, "Journal of Urban Economics" vol. 60, s. 357-371.
 • Beale C.L., 1975, The revival of population growth in nonmetropolitan America, ERS 605, Economic Research Service, US Department of Agriculture, Washington.
 • Beale C.L., 1977, The recent shift of United States population to nonmetropolitan areas, 1970-1975, "Int. Reg. Science Review" vol. 2, nr 2, s. 113-122.
 • Beggs J.J., Haines A.V., Hurlburt J.S., 1996, Revisiting the rural-urban contrast: Personal networks in nonmetropolitan and metropolitan settings, "Rural Sociology" vol. 61, s. 306-325.
 • Bell M.M., 1992, The fruit of difference: The rural-urban continuum as a system of identity, "Rural Sociology" vol. 57, s. 65-82.
 • Berry B.J.L., 1976, The counterurbanisation process: urban America since 1970, [w:] Urbanization and counterurbanisation, ed. B.J.L. Berry, "Urban Affairs Annual Review" vol. 11, Sage Publications, Beverly Hills-London, 17-30.
 • Berry B.J.L., 1978, The counterurbanisation process: how general?, [w:] Human settlement systems, ed. N.M. Hansen, s. 25-49.
 • Bolton N., Chalkey B., 1990, The rural population turnaround; a case-study of North Devon, "Journal of Rural Studies" vol. 6, s. 29-43.
 • Bradshaw Y.W., 1987, Urbanization and underdevelopment: a global study of modernization, urban bias, and economic dependency, "American Sociological Review" vol. 52, nr 2, s. 224-239.
 • Breese G., 1966, Urbanization in newly developing countries, Englewood Cliffs, New York.
 • Browder J.O., 2002, The urban-rural interface: Urbanization and tropical forest cover change, "Urban Ecosystems" vol. 6, s. 21-41.
 • Brown D.L., Schafft K.A., 2002, Population deconcentration in Hungary during the post-socialist transformation, "Journal of Rural Studies" vol. 18, s. 233-244.
 • Burnley I.H., Murphy P.A., 1995, Residential location choice in Sidney's perimetropolitan region, "Urban Geography" vol. 16, s. 123-143.
 • Buursink J., 1986, Economic urbanization and desuburbanization within the Dutch settlement continuum, Urban systems in transition, eds. J.G. Borchert, J. Bourne, L. Sinclair, "Netherlands Geographical Studies" vol. 16, University of Utrecht Press, Utrecht, s. 206-221.
 • Chan R.C.K., Shimou Y., 1999, Urbanization and sustainable metropolitan development in China: Patterns, problems and prospects, "GeoJournal" vol. 49, s. 269-277.
 • Chang G.H., Brada J.C., 2006, The paradox of China's growing under-urbanization, "Economic Systems" vol. 30, s. 24-40.
 • Clark D., 1998, Interdependent urbanization in an urban world: an historical overview, "The Geography Journal" vol. 164, nr 1, s. 85-95.
 • Cohen B., 2004, Urban growth in developing countries: A review of current trends and a caution regarding existing forecasts, "World Development" vol. 32, nr 1, s. 23-51.
 • Coombes M., Dalla Longa R., Raybould S., 1989, Counterurbanization in Britain and Italy: a comparative critique of concept, causation and evidence, "Report" nr 84, Centre for Urban and Regional Development Studies.
 • Cour J.M., 2001, The Sahel in West Africa: countries in transition to a full market economy, "Global Environment Change" vol. 11, s. 31-47.
 • Cuervo J.C., Hin D.H.K., 1998, Todaro migration and primacy models: Relevance to the urbanization of the Philippines, "Cities" vol. 15, nr 4, s. 245-256.
 • Czarnecki A., 2005, Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd pojęć, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, red. A. Rosner, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Czarnecki A., 2009, Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Czerny M., 2005, Globalizacja i rozwój. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej świata, PWN, Warszawa.
 • Dahms F., McComb J., 1999, 'Counterurbanization', interaction and functional change in a rural amenity area - a Canadian example, "Journal of Rural Studies" vol. 16, nr 2, s. 129-146.
 • Davis J.C., Henderson J.V., 2003, Evidence on the political economy of the urbanization process, "Journal of Urban Economics" s. 98-125.
 • Dillman D.A., 1985, The social impacts of information technologies in rural North America, "Rural Sociology" vol. 50, s. 1-26.
 • Dutt A.K., Monroe Ch.B., Vakamudi R., 1986, Rural-urban correlates for Indian urbanization, "Geographical Review" vol. 76, nr 2, s. 173-183.
 • Ekspertyza. Procesy urbanizacyjne, 1978, Wyd. KPZK PAN, Warszawa.
 • Fielding A.J., 1982, Counterurbanization in Western Europe, "Progress in Planning" vol. 17, s. 1-52.
 • Fielding A.J., 1989, Migration and urbanization in Western Europe since 1950, "The Geographical Journal" vol. 155, nr 1, s. 60-69.
 • Firebaugh G., 1979, Structural determinants of urbanization in Asia and Latin America, 1950-1970, "American Sociological Review" vol. 44, nr 2, s. 199-215.
 • Fischer C.S., 1972, Urbanism as way of life. A review and an agenda, "Sociological Methods and Research" vol. 1, s. 187-215.
 • Fischer C.S., 1975, Toward a subcultural theory of urbanism, "American Journal of Sociology" vol. 80, s. 1319-1341.
 • Freudenburg W., Jones R.E., 1991, Criminal behavior and rapid community growth: Examining the evidence, "Rural Sociology" vol. 56, s. 619-645.
 • Frey W.H., 1993, The new urban revival in the United States, "Urban Studies" vol. 30, s. 741-744.
 • Fuguitt G.V., 2005, Some demographic aspects of rurality, "Research in Social Stratificiation and Mobility" vol. 22, s. 73-90.
 • Fuguitt G.V., Beale C.L., 1978, Population trends in nonmetropolitan cities and villages in subregions of the United States, "Demography" vol. 15, s. 605-620.
 • Fuguitt G.V., Beale C.L., 1993, The changing concentration of the older nonmetropolitan poputation 1960-90, "Journal of Gerontology" vol. 48, s. 278-288.
 • Fuguitt G.V., Beale C.L., 1996, Recent trends in nonmetropolitan migration: Toward a new turround, "Growth and Change" vol. 27, s. 156-174.
 • Fuguitt G.V., Beale C.L., Reibel M., 1991, Recent trends in metropolitan-nonmetropolitan fertility, "Rural Sociology" vol. 56, s. 475-488.
 • Gałęski B., 1971, Innowacje a społeczność wiejska, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Garrod B., Wornell R., Youell R., 2006, Re-conceptualizing rural resources as countryside capital: The case of rural tourism, "Journal of Rural Studies" vol. 22, s. 117-128.
 • Garreau J., 1991, Edge City: Life on the New Frontier, Doubleday, New York.
 • Gibbs J.P., 1966, Measures of urbanization, "Social Forces" vol. 45, nr 2, s. 170-177.
 • Golachowski S., 1965, Proces semiurbanizacji w województwie opolskim, "Kwartalnik Opolski" nr 2, s. 54-58.
 • Golachowski S., 1966, Urbanizacja wsi w województwie opolskim, [w:] Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce, Warszawa, s. 45-60. Materiały i Studia Międzyuczelnianego Zakładu Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Osadnictwa, seria 4-5.
 • Gross R., 1997, Dynamics of urbanization and nutrition: A new dimension of the 'Fourth World', "Nutrition" vol. 13, nr 2, s. 149-151.
 • Grzeszczak J., 1996, Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej, Wyd. Continuo, Wrocław, s. 1-82. Prace Geograficzne, nr 167.
 • Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa. Prace Geograficzne, nr 173.
 • Halliday J., Coombes M., 1995, In search of counterurbanization; some evidence from Devon on the relationship between patterns of migration and motivation, "Journal of Rural Studies" vol. 11, s. 433-446.
 • Heikkilä E., Järvinen T., 2002, History and future lines of urbanization process in Finland, http://www.raumplanung. uni-dortmund.de/rwp/ersa2002/col-rom/ersa2002/en/abstract/a093.htm.
 • Henderson V., 2003, The urbanization process and economic growth: The so-what question, "Journal of Economic Growth" vol. 8, s. 47-71.
 • Hiday V.A., 1978, Migration, Urbanization, and fertility in the Philippines, "International Migration Review" vol. 12, nr 3, s. 370-385.
 • Hofferth S.L., Iceland J., 1998, Social capital in rural and urban communities, "Rural Sociology" vol. 63, s. 574-598.
 • Hope K.R., Edge W.A., 1996, Growth with uneven development: Urban-rural socio-economic disparities in Botswana, "Geoforum" vol. 27, nr 1, s. 53-62.
 • Hoselitz B.F., 1953, The role of cities in the economic growth of under-developed countries, "Journal of Political Economy" vol. 61, s. 159-208.
 • Indian's urban future, ed. R. Turner, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
 • Jałowiecki B., 1987, Proces urbanizacji a relacje miasto - wieś, PWN, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jo J.C., Adler S., 2002, North Korean planning. Urban changes and regional balance, "Cities" vol. 19, nr 3, s. 205-215.
 • Jurek J., 1988, Analiza przeobrażeń osadnictwa wiejskiego na obszarach wokółmiejskich, [w:] Problemy geografii osadnictwa i ludności w Polsce, red. E. Biderman, Wyd. UAM, Poznań-Zielona Góra.
 • Kaplan D.H., Wheeler J.O., Holloway S.R., 2004, Urban geography, Wiley&Sons Press, Hoboken.
 • Kasarda J.D., Crenshaw E.M., 1991, Third world urbanization: dimensions, theories, and determinants, "Annual Review of Sociology" vol. 17, s. 467-501.
 • Korcelli P., 1982, Migration and urban change, "Int. Reg. Science Review" vol. 7, nr 2, s. 193-216.
 • Korcelli P., 1984, The turnaround of urbanization in developed countries, [w:] Population distribution, migration and development, s. 349-372.
 • Korcelli P., 1985, An approach to the study of urban change, "Geografia Polski" t. 51, s. 127-137.
 • Korcelli P., 1986, Migration and urban change, [w:] Migration and settlement, ed. A. Rogers, F.J. Willeknes, s. 323-352.
 • Korf B., Oughton E., 2006, Rethinking the European countryside - can we learn from the South?, "Journal of Rural Studies" vol. 22, s. 278-289.
 • Lanaspa, L., Pueyo F., Sanz F., 2005, Urbanization patterns and level of development: an empirical assessment, http://dae.unizar.es/Uanas/IJURR.pdf.
 • Liu S., Li X., Zhang M., 2003, Scenario analysis on urbanization and rural-urban migration in China, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences Press, Beijing.
 • Lowry I.S., 1990, World urbanization in Perspective, "Population and Development Review" vol. 16, s. 148- 176.
 • Madaleno I.M., Gurovich A., 2004, 'Urban versus rural' no longer matches reality: an early public agroresidential development in periurban Santiago, Chile, "Cities" vol. 21, nr 6, s. 513-526.
 • Malusardi F., Muscara C., 1986, Italian urbanization: between scattered settlement and counterurbanization, "Ecistics" vol. 53, nr 320/321, s. 307-310.
 • Margolies L., 1978, Rural-urban migration and urbanization in Latin America, "Current Antropology" vol. 19, nr 1, s. 130.
 • Martin M.F., 1992, Defining China's rural population, "The China Quarterly" nr 130, s. 392-401.
 • Mather A.S., Hill G., Nijnik M., 2006, Post-productivism and rural land use: cul de sac or challenge for theorization?, "Journal of Rural Studies" vol. 22, s. 441-455.
 • Mitchell C.J.A., 2004, Making sense of counterurbanization, "Journal of Rural Studies" vol. 20, s. 15-34.
 • Mobrand E., 2006, Politics of cityward migration: an overview of China in comparative perspective, "Habitat International" vol. 30, s. 261-274.
 • Moddares A., 2006, Urbanization and the revolution: an introduction to the special issue, "Cities" vol. 23, nr 6, s. 405-406.
 • Moomaw R.L., 1996, Urbanization and economic development: A bias toward large cities?, "Journal of Urban Economics" vol. 40, s. 13-37.
 • Müller N.L., 1975, Brazil, [w:] Essays on world urbanization, ed. J. Ronald, Wyd. George Philip and Son Limited, London, s. 212-222.
 • Neal S., Walters S., 2006, Strangers asking strange questions? A methodological narrative of researching belonging and identity in English rural communities, "Journal of Rural Studies" vol. 22, s. 177-189.
 • Nowak S., 1967, Obiektywne i psychologiczne parametry przemian struktury społecznej. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, z. 2, Warszawa.
 • Okore A.O., 1980, Rural-urban fertility differentials in Southern Nigeria: An assessment of some available evidence, "Population Studies" vol. 34, nr 1, s. 171-79.
 • Pahl R.E., 1966, The rural-urban continuum, "Sociologia Ruralis" vol. 6, s. 299-327.
 • Paquette S., Domon G., 2003, Changing ruralities, changing landscapes: exploring social recomposition using a multi-scale approach, "Journal of Rural Studies" vol. 19, s. 425-444.
 • Parikh J., Shukla V., 1995, Urbanization, energy use and greenhouse effects in economic development, "Global Environmental Change" vol. 5, nr 2, s. 87-103.
 • Parysek J., 1995, Duże miasta Europy i ich rola w procesie urbanizacji, rozwoju społeczno-gospodarczego i europejskiej integracji u schyłku XX wieku, "Przegląd Geograficzny" t. 67, z. 3-4, Warszawa.
 • Parysek J.J., 2008, Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] Region społeczno- -ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 261-286.
 • Parysek J.J., Mierzejewska L., 2005, Między dezurabnizacją a reurbanizacją: Nowe oblicze urbanizacji w Polsce, [w:] Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, red. I. Jażdżewska, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Patterson M.E., Montag J.M., Williams D.R.R., 2003, The urbanization of wildlife management: Social science, conflict, and decision making, "Urban Forestry & Urban Greening" vol. 1, s. 171-183.
 • Perz S.G., 2000, The Rural exodus in the context of economic crisis, globalization and reform in Brazil, "International Migration Review" vol. 34, nr 3, s. 842-881.
 • Phillips W.M., 1960, Urbanization and social change in Pakistan, "Phylon" vol. 25, nr 1, s. 33-43.
 • Pietraszek E., 1978, Uwagi o aspektach i wskaźnikach urbanizacji wsi, [w:] Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. J. Turowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Pivo G., 1996, Toward sustainable urbanization on Mainstreet Cascadia, "Cities" vol. 13, nr 5, s. 339-354.
 • Potter R.B., Unwin T., 1995, Urban-rural interaction: physical form and political process in the Third World, "Cities" vol. 12, nr 1, s. 67-73.
 • Prochownikowa A., 1975, Urbanizacja wsi czy deruralizacja?, "Czasopismo Geograficzne" vol. 46, nr 4, s. 399-405.
 • Pugh C., 1995, Urbanization in developing countries, "Cities" vol. 12, nr 6, s. 381-398.
 • Quadeer M.A., 2004, Urbanization by implosion, "Habitat International" vol. 28, s. 1-12.
 • Rakowski W., 1975, Procesy urbanizacji wsi na przykładzie województwa warszawskiego, PWN, Warszawa.
 • Rakowski W., 1980, Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, PWE, Warszawa.
 • Rakowski W., 1995, Urbanizacja wsi na obrzeżu aglomeracji warszawskiej (na przykładzie gminy Magnuszew), [w:] Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, red. Z.J. Kamiński, Wyd. UŚ, Katowice.
 • Rambaud P., 1974, Société rurale et urbanisation, Paris.
 • Rambaud P., 1994, Procesy urbanizacji, [w:] Socjologia wsi we Francji, red. P. Rambaud, Z.T. Wierzbicki, Wyd. UMK, Toruń.
 • Ravallion M., 2002, On the urbanization of poverty, "Journal of Development Economics" vol. 68, s. 435-442.
 • Rhoda R., 1983, Rural development and urban migration: Can we keep them down on the farm?, "International Migration Review" vol. 17, nr 1, s. 34-64.
 • Richardson H.W., 1980, Polarisation reversal in developing countries, "Pap. Reg. Science Ass" vol. 45, s. 67-85.
 • Rolnik R., 2001, Territorial exclusion and violence: the case of the state São Paolo, Brazil, "Geoforum" vol. 32, s. 471-482.
 • Sato Y., Yamamoto K., 2005, Population concentration, urbanization and demographic transition, "Journal of Urban Economics" vol. 58, s. 45-61.
 • Scholte J.A., 2000, Globalization: a critical introduction, Houndmills, Plagrave.
 • Schoultz L., 1972, Urbanization and political change in Latin America, "Midwest Journal of Political Science" vol. 16, nr 3, s. 367-387.
 • Schwirian K.P, Prehn J.W., 1962, An axiomatic theory of urbanization, "American Sociological Review" vol. 27, nr 6, s. 812-825.
 • Shen J., 1995, Rural development and rural to urban migration in China 1978-1990, "Geoforum" vol. 26, nr 4, s. 395-409.
 • Shen L., Cheng S., Gunson A.J., 2005, Urbanization, sustainability and the utilization of energy and mineral resources in China, "Cities" vol. 22, nr 4, s. 287-302.
 • Shen X., Ma L.J.C., 2005, Privatization of rural industry and de facto urbanization from below in the southern Jiangsu, China, "Geoforum" vol. 36, s. 761-777.
 • Simon D., 1995, Third World urbanization in the 1990s, "Cities" vol. 12, nr 6, s. 401-403.
 • Smailes A.E., 1961, The urbanization of Britain. Problems of applied geography, "Geographical Studies" vol. 25, Polish Academy of Sciences, Warsaw, s. 131-140.
 • Smailes A.E., 1975, The definition and measurement of urbanization, [w:] Essays on World Urbanization, ed. R. Jones, London, s. 1-19.
 • Smailes J.P., Argent, N., Griffin T.L.C., 2002, Rural population density: its impact on social and demographic aspects of rural communities, "Journal of Rural Studies" vol. 18, s. 385-404.
 • Smailes P.J., 1997, Socio-economic change and rural morale in South Australia, 1982-1993, "Journal of Rural Studies" vol. 13, nr 1, s. 19-42.
 • Socio-economic development and land-use change: Analysis of rural housing land transition in the Transect of the Yangtse River, China, 2007, H. Long, G.K. Heilig, X. Li, M. Zhang, "Land Use Policy" vol. 24, s. 141-153.
 • Stockdale A., Findlay A., Short D., 2000, The repopulation of rural Scotland: opportunity and threat, "Journal of Rural Studies" vol. 16, s. 243-257.
 • Szymańska D., 1995, Zjawisko urbanizacji i jej konsekwencje, [w:] Badania środowiska, red. J. Turło, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 71-79.
 • Szymańska D., 2004a, Changes in the employment structure and the functions of Polish towns in the years 1984-2000, "Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe" vol. 19, nr 4, Nova Science Publishers, New York, s. 7-27.
 • Szymańska D., 2004b, Some problems of urbanization in Russia, "Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe" vol. 19, nr 2, Nova Science Publishers Inc., New York, s. 75-99.
 • Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 392 s.
 • Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 400 s.
 • Szymańska D., Matczak A., 2002, Urbanization in Poland: Tendencies and transformation, "European Urban and Regional Balances" vol. 9 (1), s. 39-46.
 • Tachi M., 1971, The inter-regional movement of population as revealed by the 1970 census, "Area Development of Japan" vol. 4, s. 3-24.
 • The urbanization process of Bohai Rim in the 1990s by using DMSP/OLS data, 2006, H. Chunyang, L. Jinggang, Ch. Jing, S. Peijun, Ch. Jin, P. Yaozhong, L. Jing, Z. Li, I. Toshiaki, "Geographical Sciences" vol. 16, s. 174-182.
 • Tilly Ch., 1967, The state of urbanization, "Comparative Studies in Society and History" vol. 10, nr 1, s. 100-113.
 • Tisdale H., 1942, The process of urbanization, "Social Forces" vol. 20, nr 3, s. 311-316.
 • Tittle C.R., Stafford M.C., 1992, Urban theory, urbanism, and suburban residence, "Social Forces" vol. 70, s. 725-744.
 • Urbanization and the fertility transition in Ghana, 2005, M.J. White, E. Tagoe, C. Stiff, K. Adazu, D.J. Smith, "Population Research and Policy Review" vol. 24, s. 59-83.
 • Urbanization, land use, and water quality in Shanghai 1947-1996, 2003, W. Ren, Y. Zhong, J. Meligrana, B. Anderson, W.E. Watt, J. Chen, H.-L. Leung, "Environmental International" vol. 29, s. 649-659.
 • Urbanization patterns and their impacts on social restructuring of urban space in Chilean mid-cities: The case of Los Angeles, Central Chile, 2007, G. Azócar, H. Romero, R. Sanhueza, C. Vega, M. Aguayo, M.D. Munoz, "Land Use Policy" vol. 24, s. 199-211.
 • Varis O., Somlyódy L., 1997, Global urbanization and urban water: can sustainability be afforded?, "Wat. Science Tech." vol. 35, nr 9, s. 21-32.
 • Villa M., 2000, Rural life course in Norway: Living within the rural-urban complementarity, "The History of the Family" vol. 5, nr 4, s. 473-490.
 • Węcławowicz G., 1979, B.J.L. Berry (red.) Urbanization and counterurbanization (recenzja), "Przegląd Geograficzny" nr 2, 364-366.
 • Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa, 163 s.
 • Węgleński J., 1983, Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia, PWN, Warszawa.
 • Węgleński J., 1992, Urbanizacja bez modernizacji?, Instytut Socjologii UW, Warszawa, 114 s.
 • Węgleński J., 2002, Urbanizacja, [w:] Encyklopedia socjologiczna, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 275-281.
 • Williamson J.G., 1988, Migrant selectivity, urbanization, and industrial revolutions, "Population and Development Review" vol. 14, nr 2, s. 287-314.
 • Wirth L., 1938, Urbanism as a way of life, "The American Journal of Sociology" vol. 49, nr 1, s. 1-24.
 • Xu H., 2001, Commuting town workers: the case of Quishan, China, "Habitat International" vol. 25, s. 35-47.
 • Zelinsky W., 1971, The hypothesis of the mobility transition, "Geographical Review" vol. 61, s. 219-249.
 • Zhang K.H., Song S., 2003, Rural-urban migration in China: Evidence from time-series and cross-section analyses, "China Economic Review" vol. 14, s. 386-400.
 • Zhang Y., Zhao X., 2004, Testing the scale effect predicted by the Fujita-Krugman urbanization model, "Journal of Economic Behavior & Organizations" vol. 55, s. 207-222.
 • Ziółkowski J., 1965, Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, PWN, Warszawa.
 • Ziółkowski J., 1967, Miejsce i rola procesu urbanizacji w przeobrażeniach społecznych w Polsce Ludowej, [w:] Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce, red. S. Nowakowski, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572192

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.