PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 | 139--152
Tytuł artykułu

Łódź po 20 latach transformacji - osiagniecia i perspektywy dalszego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lodz after the 20 Years of Transformation - Achievements and the Prospects of Further Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Łódź w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. przeżyła zdecydowanie większe załamanie gospodarki niż inne wielkie miasta Polski. Przyczyną tego zjawiska był upadek przemysłu lekkiego, dominującego w łódzkiej aglomeracji oraz innych rodzajów przemysłu, tj. maszynowego czy chemicznego, związanych z przemysłem lekkim. Dla społeczeństwa oznaczało to bezrobocie, spadek dochodów, obniżenie stopy życiowej, a z punktu widzenia finansów publicznych wzrost wydatków budżetowych na świadczenia transferowe. Ponadto wydolność ekonomiczna łódzkiego systemu gospodarczego uległa załamaniu. Dwadzieścia lat zmian we wszystkich sferach funkcjonowania miasta pozwoliło na wyjście z głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego. Wykorzystując istniejący wewnętrzny potencjał oraz podejmując starania o pozyskanie zewnętrznego kapitału, doprowadzono do istotnych przekształceń struktury gospodarczej i zbudowano efektywny i zdywersyfikowany system społeczno-gospodarczy. Nowa gospodarka dała stabilne i relatywnie odporne na zjawiska kryzysowe podstawy dalszego rozwoju miasta. Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są kierunki zmian społeczno-gospodarczych, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich dwudziestu lat w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają w dalszym ciągu wpływ na rozwój Łodzi i jej otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the middle of 90.ties of XX century the City of Lodz experienced dramatic collapse of its economy. The crisis occurred far more intense than in other big cities in Poland. The crucial factor that caused this unfavourable situation, was the breakdown of light industry, predominant in Lodz agglomeration. That was also the reason of fall down of other industries related with the main branch, such as mechanical engineering or chemical industry. For Lodz society it was the time of high rate of unemployment, decrease of income, decline the standard of living. For local authorities the crisis caused increase of public expenditure for transfer benefits. More over economic capacity of the city collapsed. Twenty years of change in every sphere of city's existence enabled to overcome the crisis and start up the processes of slow but substantial transition. Exploiting existing, internal potential as well as undertaking the effort to attract external capital, the city commenced the process of transition in economic and social sphere. As a result, the effective and diversified socio-economic system has been built. The new economy gave stabile and relatively resistant basis for further city development. The aim of the article is to present the main activities that have been undertaken in Lodz to change the unfavourable situation of the city in last twenty years. The text concentrates on those achievements which are crucial as far as further development of the city is concerned. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
139--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, 2004, red. S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kot J., Stawasz D., 2005, Ocena przekształceń gospodarki regionu łódzkiego w układzie gmin i powiatów w kontekście identyfikacji kierunków rozwoju województwa, podnoszących poziom jego innowacyjności i konkurencyjności, "Folia Oeconomica" 186, Łódź.
 • Łódź będzie centralna, 2009, "Dziennik Kolejowy" nr z listopada-grudnia.
 • Łódź w liczbach 2007, 2007, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Mertl J., Skowroński S., 2006, Łódzki klaster przedsiębiorczości - szanse na wzrost gospodarczy, [w:] Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, "SOOIPP Annual" Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.
 • Nowakowska A., Boryczka E., 2008, Wyższe uczelnie jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną współczesnych miast, [w:] Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, red. T. Markowski, D. Drzazga, PAN, KPZK, Warszawa. Studia t. 121.
 • Nowy projekt EC1 Fundacji Łódzkiej, 2009, "Dziennik Kolejowy" nr z listopada-grudnia.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Różański J., Stawasz D., 2009, Profile i kierunki kształcenia w Łodzi i regionie łódzkim a zapotrzebowanie rynku pracy - wnioski końcowe, [w:] Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie, red. J. Różański, D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sarzyński P., 2008, Wrzask w przestrzeni, "Polityka" nr 5.
 • Skok Polski w XXI wiek, 2009, "Dziennik Kolejowy" nr z listopada-grudnia.
 • Statystyka Łodzi, 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Strategia rozwoju klastra w Łodzi i planowane jej wdrożenie, 2005, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2008 rok, 2009, Wydział Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi, Łódź.
 • Wolaniuk A., 2008, Rola i miejsce wyższych uczelni w organizacji przestrzeni miast, [w:] Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, red. T. Markowski, D. Drzazga, PAN, KPZK, Warszawa. Studia t. 121.
 • www.mtl.lodz.pl - informacja z 30 listopada 2009.
 • www.uml.lodz.pl/prorevita/ - informacja z 16 grudnia 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572200

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.