PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 287--310
Tytuł artykułu

Prawne aspekty wznowienia granic przez geodetę

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Aspects of Paying Borders through Geodet
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnych aspektów wznowienia granic przez geodetę oraz niespójnych przepisów w tym zakresie. Ponadto wykazano wpływ przepisów prawa na proces wznowienia granic nieruchomości, jak również przedstawienie w jakim stopniu aspekty prawne, przez zastosowanie poszczególnych form prawnych względem geodety, determinuje precyzyjność i sprawność tworzonego przez niego dokumentu. Za przedmiot rozważań w niniejszym artykule przyjęto regulacje ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 tezą badawczą będzie stwierdzenie, iż z instytucji wznowienia znaków granicznych nie można korzystać w przypadku gdy istnieje spór co do przebiegu granicy i w związku z tym jeden z właścicieli nie wyraża zgody na wznowienie znaków granicznych. Tezą dodatkową będzie stwierdzenie, iż w praktyce częstym jest błędne zakwalifikowanie postępowania, które toczyło się z udziałem geodety jako postępowanie rozgraniczeniowe podczas gdy w rzeczywistości było to postępowanie w trybie art. 39 prawa geodezyjnego i kartograficznego czyli dotyczące wznowienia granic już istniejących a nie ustalenie ich przebiegu.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to present the legal aspects of the surveyor's resumption of boundaries and inconsistent regulations in this area. Moreover, the influence of legal provisions on the process of resuming the boundaries of real estate has been demonstrated, as well as the extent to which legal aspects, by applying particular legal forms to the surveyor, determine the accuracy and efficiency of the document created by him. The provisions of the Act of January 30, 2009 were considered the subject of consideration in this article May 17, 1989 - Geodetic and cartographic law, i.e. OJ from 2017 item 2101 the thesis will be that the institution of resumption of border marks can not be used if there is a dispute over the course of the border and, therefore, one the owners do not agree to the resumption of border marks. The additional thesis will be the statement that in practice it is often wrong to qualify the proceedings, which took place with the participation of the surveyor as a demarcation proceeding while in reality it was a proceeding under Art. 39 of geodetic and cartographic law, i.e. regarding the resumption of existing boundaries and not the establishment of their progress. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
287--310
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
 • Czarnecki R., Rozgraniczenie nieruchomości, Warszawa 1962.
 • Durzyńska M. (red.), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Durzyńska M. Problematyka wznowienia znaków granicznych, Przegląd Geodezyjny, nr 9, 2007.
 • Felcenloben D., Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Lang J. (red.), Maćkowiak J. (red.), Myśliński T. (red.), Stefańska E. (red.), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, wyd. II, WKP, Warszawa 2018.
 • Rudnicki S., Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 2001.
 • Rudnicki S., Sąsiedztwo nieruchomości. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków 1998.
 • Śmiałowska-Uberman Z., Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów, Katowice 2003.
 • Śmiałowska-Uberman, Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, Katowice 1999.
 • Wolanin M., Rozgraniczenie nieruchomości, ABC, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572222

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.