PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 327--337
Tytuł artykułu

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2017 r., II OSK 1295/16

Warianty tytułu
Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 12 April, 2017, file ref. II OSK 1295/16
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Komentowane orzeczenie NSA dotyczy możliwości wniesienia skargi na uchwałę w sprawie nowego planu miejscowego. Z orzeczenia wynika wniosek, że każdorazowe uchwalenie planu miejscowego, który w sposób bezpośredni reguluje sposób zagospodarowania nieruchomości, nawet w przypadku zbieżnych ustaleń pomiędzy tzw. starym a nowym planem miejscowym, może naruszać interes prawny właściciela nieruchomości położonej na obszarze objętym planem miejscowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The commented judgment of the Supreme Administrative Court concerns the possibility of lodging a complaint against a resolution regarding a new local plan. The ruling concludes that each time a local plan is adopted, which directly regulates the way of managing the property, even in the case of convergent arrangements between the so- -called old and new local plan, may violate the legal interest of the owner of the property located in the area covered by the local plan.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
327--337
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Bielecki M., Proces inwestycyjno-budowlany - aspekty prawne, Warszawa 2016.
 • Czarnik Z., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa wykonywania własności nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006, nr 2.
 • Daniel P., Naruszenie przepisów prawa własności jako źródło legitymacji do wniesienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016, nr 3.
 • Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000.
 • Jakimowicz W., Konstrukcja i istota wolnościowego prawa zabudowy, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 6.
 • Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
 • Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2011.
 • Małysa-Sulińska K., Administracyjno-prawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.
 • Olejniczak-Szałowska E., Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego. Zagadnienia administracyjno-prawne, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1995, t. LII.
 • Pracka M., Podstawowe sfery publicznoprawnych ograniczeń w zakresie korzystania i rozporządzania własnością nieruchomości, Lublin 2011.
 • Stelmasiak J., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994.
 • Szewczyk M., Granice ingerencji administracyjnej w prawo własności nieruchomości, [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Poznań 1998.
 • Szuma J., Rozdrobnienie planów miejscowych a prawo do ich zaskarżenia, [w:] Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, (red.) M. Stahl, Z. Duniewska, Warszawa 2012.
 • Sypniewski D., [w:] Nieruchomości. Zagadnienia prawne, (red.) H. Kisilowska, Warszawa 2009.
 • Tetera M., Władztwo planistyczne w stosunkach sąsiedzkich gmin, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 1-2.
 • Ura E., K. Heliniak, Ograniczenia własności nieruchomości w administracyjnym prawie materialnym, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 21-23 maj 2001 r., (red.) E. Ura, Rzeszów 2001.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, (red.) Z. Niewiadomski, Warszawa 2005.
 • Winiarski K., Własność a zakres władztwa planistycznego, [w]: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, red. K. Skotnicki, K. Winiarski, Częstochowa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572228

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.