PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 | 81--92
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu nowych modeli rozwoju miasta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
In Search of New Models of Urban Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Miasta w celu dynamicznego rozwoju muszą budować swoją konkurencyjność na arenie regionalnej, krajowej, międzynarodowej lub globalnej. Wymaga to między innymi rozwoju funkcji egzogenicznych, wykonywanych na rzecz konsumentów mieszkających poza miastami. Przede wszystkim jednak miasta muszą stanąć w obliczu konkurencji międzyregionalnej, co jest warunkiem wstępnym rozwoju endogenicznego. Oznacza to, że muszą być one atrakcyjne dla obecnych mieszkańców i przedsiębiorstw, jak również dla potencjalnych inwestorów. Jednym ze sposobów spełnienia tych warunków jest, jak się wydaje, taki rozwój miasta, który zapewnia wysokiej jakości życie. Celem opracowania jest przedstawienie modelu miasta XXQ, tzn. takiego, które oferuje swoim mieszkańcom najwyższą jakość życia. Kolejnym celem tego tekstu jest zastosowanie owego modelu do koncepcji zrównoważonego rozwoju, której wykonanie jest ustawowym obowiązkiem wszystkich jednostek terytorialnych w Polsce, w tym również miast. Wdrożenie takiego modelu rozwoju może być sposobem na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast zarówno wewnątrz regionu, jak i na szerszej arenie, a także przyczynić się do rozwoju bardziej stabilnego. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to develop dynamically, cities must build their competitiveness on a regional, national, international or global arena. This requires the development of mainly exogenous functions, exercised for the benefit of consumers living outside the cities. However, cities must also face intra-regional competition, which is the precondition for endogenous development. This means that they must be attractive to current residents and businesses as well as to potential investors. One way of meeting these standards is, as it seems, city development which offers a high quality of life. This article aims to present a model city XXQ, i.e. one which offers its residents the highest quality of life. A further aim of the article is to apply this model to the concept of sustainable development, the implementation of which is a statutory duty of all territorial units in Poland, and therefore the cities' as well. This is to indicate that the implementation of such a development model is a way of enhancing the attractiveness and competitiveness of cities on both an intra-regional as well as a wider arena, and it will also contribute to more stable development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
81--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Acs Z.J., 2002, Innovation and the growth of cities, Edward Elgar, London.
 • Alberti M., 1996, Measuring urban sustainability, "Environment Impact Assessment Review" vol. 16, s. 381-424.
 • Billert A., 2006, Planowanie przestrzenne a polityka. "Trzecia droga" do "trzeciego świata"?, [w:] Urbanista w działaniu. Teoria i praktyka, red. T. Ossowicz, T. Zipser, Wyd. Urbanista, Warszawa.
 • Billert A., 2007, Planowanie zintegrowane. System planowania dla postindustrialnego, zrównoważonego rozwoju miast, [w:] Wybrane problemy planistyczne 2007. Seminarium szkoleniowe. Oficyna Wydawnicza, Wrocław.
 • Black D., Henderson J.V., 1999, A Theory of urban growth, "Journal of Political Economy" vol. 107, s. 252-284.
 • Bögenhold D., Fachiner U., Leicht R., 2001, Self-employment and Wealth Creation, "International Journal of Enterpreunership and Innovation" vol. 2, s. 81-91.
 • Bourne L., 2001, The urban sprawl debate. Myths, realities and Hidden Agenda, "Plan Canada" vol. 41(4), s. 26-28.
 • Braun G., 2006, Smarth growth. The end of a good idea, [w:] Cities in global perspective: Diversity and transition, red. Y. Murayama, G. Du, Rikkyo University, Tokyo, s. 79-93.
 • Braun G., Scott J., 2004, News from the urban front: dressing social innovation in urban and regional management, [w:] Cities in transition, red. M. Pak, D. Rebernik, University of Ljublana, Ljublana, s. 15-26.
 • Brinkley I., Lee N., 2006, The knowledge economy in Europe, The Work Foundation, London.
 • Cairncross F., 1997, The Deth of Distance, Harvard Business School Press, Cambridge MA.
 • Chmielewski R., Trojanek M., 1999, Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast), [w:] Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania II, red. R. Domański, "Biuletyn KPZK PAN" t. 187, s. 59-77.
 • Cooke P., Walls D., 1999, Small firms, social capital and the enhancement of buisness performance, "Small Business Economics" vol. 13, s. 219-234.
 • Cybulski L., 1999, Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław, s. 135-179.
 • Dziewoński K.,1967, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, "Prace Geograficzne IG PAN" t. 63.
 • Filion E., 2000, Balancing concentration and dispersion? Public policy and urban structure in Toronto, "Environment and Planning" vol. 18, s. 163-189.
 • Filion P., 2003, Towards smart growth. The difficult implementation of alternatives to urban dispersion, "Canadian Journal of Urban Research" vol. 12, 1. Summer, s. 48-60.
 • Frinken M., 2008, Zintegrowane planowanie rozwoju w Niemczech - system w działaniu, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" nr 5, s. 127-132.
 • Gaczek W., Komorowski J., 2006, Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie, [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 47-70.
 • Giddens A., 2006, Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Henderson V., Kuncoro A., Turner M., 1995, Industrial development in cities, "Journal of Political Economy" vol. 103, s. 1067-1085.
 • Jerczyński M., 1973, Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, "Prace Geograficzne IG PAN" t. 97.
 • Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne miast, [w:] Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, GUS, Warszawa. Statystyka Polski.
 • Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża planowania ustawowego, Wyd. Platan, Warszawa.
 • Jodkowski A., 1995, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Klamut M., Passella E., 1999, Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław, s. 57-83.
 • Komorowski J., 2000, Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich, Akademia Ekonomiczna, Poznań. Zeszyty Naukowe seria II, z. 157.
 • Lisowski A., 2005, Janusowe oblicze suburbanizacji, [w:] Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91-100.
 • Mierzejewska L., 2007, The globalization of modern bank services and the balanced development of cities, [w:] Urban development planning and governance in globalization, red. Y. Xiaopei, X. Desheng, Sun Yat-Sen University Press, Guangzhou, s. 60-70.
 • Mishan E., 1986, Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa.
 • Nijkamp P., 2008, XXQ factors for sustainable development: A systems economic view, ,,Romanian Journal of Regional Science" vol. 2(1), s. 1-34.
 • Ohmae K., 1999, The borderless world, Hapier Business, New York.
 • Parysek J.J., 2008a, Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej, [w:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 71-90.
 • Parysek J.J., 2008b, Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] Region społeczno- -ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 261-286.
 • Parysek J.J., 2008c, Urban development and urban governance, [w:] Urban development and urban governance, red. J. Parysek, A Toelle, ,,Quaestiones Geographicae" vol. 26B, s. 7-14.
 • Parysek J.J., 2008d, Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 11-26.
 • Parysek J.J., 2009, Wewnątrzregionalna konkurencyjność i komplementarność obszarów, w druku.
 • Ratajczak W., 2008, Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek i T. Stryjakiewicz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 299-314.
 • Regionalne sytemy innowacji jako podstawa budowania konkurencyjności polskich regionów, 1998, oprac. T. Markowski, J. Kot, D. Stawasz, E. Stawasz, "Samorząd Terytorialny" nr 6, s. 57-71.
 • Romein H., Albu M., 2002, Innovation, networking and proximity, "Regional Studies" vol. 34, s. 81-86.
 • Sant M., Simon P., 1993, The conceptual basis for counterurbanisation: critique and devepment, ,,Australian Geographical Studies" vol. 31(2), s. 113-123.
 • The art. and science of enterprenuership, 1986, ed. D.L. Sexton, R.W. Smilor, MIT Press, Cambridge MA.
 • Urban sprawl. Warsaw agglomeration, case study, 2005, red. M. Gutry-Korycka, Warsaw University Press, Warszawa.
 • Wdowicka M., 2008, Konkurencyjność miast polskich dla korporacji ponadnarodowych, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 89-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572306

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.