PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 | 191--201
Tytuł artykułu

Przyczyny wzrostu potencjału demograficznego małego miasta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Causes Behind the Growth in the Demographic Potential of a Small City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W minionych 20 latach następowały w Polsce zmiany demograficzne, które powodują spadek liczby mieszkańców kraju. Jest to tendencja ogólnopolska, ale możliwe są odchylenia od tych prawidłowości. Badanie dotyczy Mikołowa, małego miasta w województwie śląskim. W ostatnich latach ruch naturalny ludności powoduje dodatni przyrost naturalny w tym mieście. Także saldo migracji jest dodatnie. W efekcie dodatniego przyrostu rzeczywistego liczba mieszkańców Mikołowa zwiększa się. Jest to tendencja odmienna niż w innych miastach województwa śląskiego, a także inna niż w większości miast w Polsce. Mikołów wykorzystuje swego rodzaju rentę lokalizacyjną, jaką jest położenie na południe od centrum Górnego Śląska. Poszukując czynników takich przemian zbadano rynek inwestycji mieszkaniowych. Rosnąca liczba pozwoleń na budowę domów mieszkalnych wydawana inwestorom indywidualnym niebędącym mieszkańcami gminy Mikołów potwierdza wcześniejsze przypuszczenie. W Mikołowie lokowane są inwestycje mieszkaniowe osób zamieszkujących dotychczas w innych dużych miastach centrum województwa. A zatem w wyniku przebiegu ruchu naturalnego ludności i napływu mieszkańców innych gmin w Mikołowie liczba ludności może nadal nieznacznie wzrastać. (abstrakt oryginalny)
EN
During the past 20 years Poland's population has undergone demographic changes, which led to a decline in the number of its citizens. This tendency is of a country-wide character, however some deviations are possible. The analysis concerns Mikołów, a small town of the Silesian Voivodeship. In the recent years natural population movement has resulted in this town's population growth rate being positive. The migration balance has also been positive. Due to the positive real population growth the number of Mikołów's citizens is growing. This tendency is different than in other towns of the Silesian Voivodeship and also in most of the Polish towns. Mikołów benefits from a certain kind of location rent, being located south from the center of Upper Silesia. In search of factors behind the above transformations, the analysis of housing market was conducted. The growing number of construction permits issued to individual investors, who are not Mikołów commune's citizens, confirms the earlier supposition. People who so far have inhabited other big cities in the centre of the Voivodeship are now placing their housing investments in Mikołów. Therefore, due to the advantageous course of natural population movement and to the influx of citizens from other communes the population of this town may keep increasing. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
191--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Balicki J., Frątczak E., Nam Ch. B., 2003, Przemiany ludnościowe. Wyd. Fundacji ATK, Warszawa.
 • Bromboszcz B., Szendzielarz R., 2002, Mikołów w XX wieku, Instytut Mikołowski, Mikołów.
 • Broszkiewicz R., 1997, Podstawy gospodarki miejskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Dutkowski M., 2002, Zmiany postsocjalistyczne metropolii w Polsce, [w:] R. Domański, Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, KPZK, PAN, Warszawa. Biuletyn z. 192.
 • Jagielski A., 1977, Geografia ludności, Warszawa.
 • Kantyka J., Targ A., 1972, Mikołów. Zarys rozwoju miasta, Wyd. Śląsk, Katowice.
 • Opracowanie Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, 2009, Mikołów.
 • Prus K., Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, 1932, Magistrat miasta Mikołowa, Mikołów.
 • Rączaszek A., 2002, Zmiany w stosunkach ludnościowych w Polsce w okresie transformacji, [w:] Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy, red. Z. Szymla, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Rączaszek A., 2006, Zmiany ludnościowe w największych polskich miastach w XX wieku, [w:] Polityka społeczno- ekonomiczna w dobie przemian, red. E. Kryńska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rączaszek A., 2008, Dostęp do informacji o rynku pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie i marketing, red. K. Rajchel, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów. Zeszyty Naukowe nr 14 (250).
 • Roczniki demograficzne lata 2006, 2008, GUS, Warszawa.
 • Roczniki statystyczne województwa katowickiego, US, Katowice.
 • Sikora D., 2007, Zamknięte osiedla mieszkaniowe jako czynnik procesu rozlewania się miast, [w:] Gospodarka przestrzenna X, red. Z. Przybyła, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • Stankiewicz A., 2004, Polskie miasta maleją, "Rzeczpospolita" nr 70 (6753) z 23 marca.
 • Staszewska S., 2008, Strefa podmiejska konkurencją dla miasta?, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Stępniak M., 2008, Inwestycje mieszkaniowe na obszarze metropolitalnym Warszawy w latach 1995-2005, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., DzU 2001, nr 142, poz. 1591.
 • Wegweiser Demographischer Wandel 2020. Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden, 2006, Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2007-2008, 2008, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572344

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.