PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 8 | 19--31
Tytuł artykułu

Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w ujęciu grup typologicznych województw

Warianty tytułu
Changes in Area Structure of Farms in Terms of Typological Groups of Voivodships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania omawianego w niniejszej pracy jest określenie skali, kierunków zmian oraz stopnia zróżnicowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2016 w ujęciu grup typologicznych województw. Badanie przeprowadzono na podstawie danych GUS dotyczących liczby gospodarstw rolnych według grup obszarowych w układzie województw za lata 2010 i 2016. W analizie przyjęto następujące grupy wielkościowe gospodarstw: do 2 ha użytków rolnych, 2-5 ha, 5-10 ha, 10-20 ha, 20-50 ha oraz 50 ha i więcej. Opierając się na klasyfikacji rozmytej, wyodrębniono cztery grupy typologiczne, składające się z województw o podobnej strukturze obszarowej gospodarstw. Następnie przedstawiono zmiany w strukturze grup typologicznych i zróżnicowaniu między-grupowym. We wszystkich grupach stwierdzono spadek ogólnej liczby gospodarstw, głównie gospodarstw do 10 ha, i wzrost liczby gospodarstw powyżej 50 ha, przy czym dynamika i skala zmian były zróżnicowane regionalnie. W największym stopniu zmniejszyła się liczba gospodarstw w województwach o najbardziej rozdrobnionej strukturze agrarnej. Struktura grup typologicznych zmieniła się nieznacznie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research discussed in this paper is to determine the scale, directions of changes and the degree of diversification of area structure of farms in Poland in the period of 2010-2016, in terms of typological groups of voivodships. The research was conducted on the basis of the data of Statistics Poland regarding the number of agricultural farms by size groups in voivodships for the years of 2010 and 2016. The following farm size groups were adopted in the analysis: farmland under 2 ha, farmland of 2-5 ha, farmland of 5-10 ha, farmland of 10-20 ha, farmland of 20-50 ha, and farmland of or over 50 ha. Based on fuzzy classification, four typological groups, consisting of voivodships of a similar area structure, were selected. Next, changes in the structure of typological groups and intergroup differentiation were presented. There occurred a fall in the number of farms up to 10 ha and the growth in the number of farms over 50 ha in all typological groups, but the dynamics and scale of these changes were diverse in regions. The biggest fall has been observed in the number of farms in voivodships with the most fragmented agricultural structure. The structure of typological groups has changed only slightly. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Roczniki Integracji Europejskiej, (4), 87- 97.
 • Bogocz, D., Bożek, J., Kukuła, K., Strojny, J. (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bożek, J. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w świetle wyników PSR 2010. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14(8), 21-26.
 • Bożek, J. (2013). Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne, (9), 1-16.
 • Bożek, J., Bogocz, D. (2012). Zróżnicowanie przestrzenne struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, 20(1), 21-38.
 • Bożek, J., Bożek, B. (2011). Typologia struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 91-100.
 • Bożek, J., Sin, A., Nowak, Cz., Kukuła, K. (2018). Types of EU countries agrarian structure, based on fuzzy structure classification. Romanian Agricultural Research Journal, (35), 1-7.
 • Dzun, W. (2016). Możliwości analizy porównawczej zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych w latach 1990-2013 w świetle nowej definicji statystycznej gospodarstwa rolnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 349(4), 70-94. DOI: https://doi.org/10.5604/00441600.1225664.
 • Dzun, W., Jóźwiak, W. (2009). Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2(143), 73-92.
 • GUS. (2014). Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2017). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2018). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Jajuga, K. (1984). Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji. Przegląd Statystyczny, (3/4), 237- 290.
 • Klepacki, B., Żak, A. (2013). Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji z Unią Europejską. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(30), 1-17.
 • Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Kraków: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna "Monografie", nr 89.
 • Mierosławska, A. (2008). Zmiany w strukturze agrarnej w trzy lata po akcesji Polski do UE w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe SERiA, 10(3), 392-397.
 • Mieszczankowski, M. (1983). Rolnictwo II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Poczta, W., Sadowski, A., Baer-Nawrocka, A. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Stańko, S., Mikuła, A. (2016). Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 234 -244.
 • Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, (8), 338-353.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.