PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 8 | 45--55
Tytuł artykułu

Instytucjonalne formy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zespołach miejskich

Warianty tytułu
Institutional Forms of Cooperation between Self-Government Units in Agglomeration Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Charakter wielu zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) wykracza często poza granice administracyjne jednostek. Sprawniejsze i efektywniejsze wykonywanie takich zadań wymaga co najmniej koordynacji działań, a niejednokrotnie także instytucjonalnych form współpracy. W zapisach ustawowych dotyczących wszystkich szczebli samorządu zawarto możliwość zawierania przez JST różnych form porozumień, związków, czy w końcu tworzenia wspólnych podmiotów komunalnych. Pomimo tego można zauważyć generalną tendencję do atomizowania wykonywania usług publicznych w granicach administracyjnych jednostek. Stosunkowo rzadkie są przykłady sprawnej współpracy pomiędzy jednostkami tego samego szczebla, jak i pomiędzy różnymi szczeblami samorządu. Sytuacja taka stwarza problemy zwłaszcza na obszarze zespołów aglomeracyjnych, na terenie których występują silne powiązania funkcjonalne i strukturalne miedzy sąsiadującymi jednostkami. analizie przyczyn tego zjawiska poświecono druga cześć niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
Nature of many public services, providing by local government, frequently extend beyond the boundaries of administrative units. More efficient performance of these tasks requires at least coordination, and sometimes also the institutional forms of cooperation. in the laws regulations, for all levels of government, are set the possibility of concluding by the LGUs, the various forms of agreements, unions, and finally the creation of joint municipal economic units. Despite this, one can notice the general tendency to atomization public service within the administrative units. We are relatively rare examples of smooth cooperation between units of the same level and between different levels of government. This situation creates problems especially in the agglomerations areas, in which there are strong connections between the functional and structural neighboring units. analysis of the reasons of this phenomenon was dedicated to the second part of the article. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bennett R. J" 1997, Administrative systems and economic spaces, "Regional Studies" nr 3.
 • Dolnicki B., 2010, Ustrój metropolii - współczesne koncepcje, "Administracja Publiczna" nr 2, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Białystok.
 • Furmankiewicz M., 2002, Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1.
 • Izdebski H., 2010, Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji, "Samorząd Terytorialny" nr 6.
 • Kaczmarek T., Mikuła L., 2007, Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Karnowski J., 2007, Modele budowy metropolii w Europie, jaka metropolia na Pomorzu?, [w:] Trójmiasto, dod. "Gazety Wyborczej" z 24 marca.
 • Kulesza M., 2010, Kilka uwag o zarządzaniu aglomeracją miejską. Wyzwania instytucjonalne, "Samorząd Terytorialny" nr 6.
 • Kulesza M., 2006, Zarządzanie metropolią, [w:] Czas na metropolię, red. M. Nowicki, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" nr 5.
 • Lackowska M., 2009, Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna?, "Samorząd Terytorialny" nr 3.
 • Niziołek M., 2008, Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ostrom V., Tiebout C., Warren R., Organizacja rządu w aglomeracjach miejskich. Analiza teoretyczna, [w:j Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządowego, red. V. Ostrom, Warszawa-Olsztyn.
 • Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, 2005, red. T. Markowski, Warszawa. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 221.
 • Polski system samorządowy wymaga jedynie niewielkich poprawek, 2009, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr z 26 czerwca.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu JST województwa dolnośląskiego za IV kwartał 2010 r" 2010, http:// www.wroclaw.rio.gov.pl/doc/analizy/BJST_IV_2010.xls, pobrano 23 kwietnia 2011.
 • Statut Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.zwrp.pl/index.phpVoption=com_conten t&task=view&id=44&Itemid=47, pobrano 20 kwietnia 2011.
 • Szczurek W., 2006, Metropolia, czyli wspólnota partnerów, [w:] Czas na metropolię, red. M. Nowicki, "Po-morski Przegląd Gospodarczy" nr 5.
 • Uszok P., 2007, Polskie metropolie - wyzwania globalizacji a spójność terytorialna, [w:] Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność. II Kongres Obywatelski, Gdańsk.
 • Wykaz związków międzygminnych i związków międzypowiatowych, www.mswia.gov.pl, pobrano 23 kwietnia 2011.
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r" DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, DzU 2001, nr 79, poz. 855 ze zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43 ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001, nr 142, poz. 1592 ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572478

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.