PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 8 | 69--86
Tytuł artykułu

Koncepcja rozwoju sieci tramwajowej w północnych dzielnicach mieszkaniowo -usługowych Poznania

Warianty tytułu
The Conception of Tramway-System Development in Poznan's North Residential-Services Sistricts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mając na uwadze konieczność wdrażania rozwoju zrównoważonego w urbanizującej się przestrzeni miasta przedstawiono w artykule możliwości rozwoju sieci tramwajowej w północnej części Poznania. Opracowanie wykonano na podstawie zarówno obowiązujących dokumentów planistycznych miasta, jak i badań oraz koncepcji własnych autora. Analiza została dokonana w odniesieniu do głównych zapisów Strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030, według której należy dążyć do racjonalnego rozwoju transportu, przyjmując opcję zrównoważoną. Program ten zakłada silne preferencje dla komunikacji zbiorowej przy jednoczesnym wprowadzaniu ograniczeń dla ruchu samochodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes possibilities of tramway-system development in the north part of Poznan, according to the necessity of inculcate sustainable development in urbanizing city's space. The paper was made on the basis of current city's urban studies as well as based on the author's conceptions. The analysis was made with reference to the main assumptions of Development strategy for the city of Poznan up to year 2030, according to which it is necessary to aim at rational development of transport adopting sustainable option. Moreover, this strategy provides strong preferences for public transport and, at the same time, introducing restrictions on car traffic. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, red. T. Jakimowicz, Wyd. Miejskie, Poznań 2005.
 • Loose W., 2001, Flachennutzungsplan 2010 Freiburg - Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Óko-Institut e.V" Freiburg.
 • Majewski B., 2008, Dostępność i rozwój systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, Uniwersytet A. Mi-ckiewicza, Poznań, praca magisterska wykonana pod kier. prof. UAM dra hab. W. Ratajczaka.
 • Majewski B., 2008, Konkurencyjność transportu publicznego w Poznaniu w ujęciu czasowym - studium przypadku: północne dzielnice, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu": Rozwój regionalny i polityka regionalna, nr 4.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Ulica Nowa Naramowicka - część południowa w Poznaniu, 2006, uchwała Rady Miasta Poznania nr XCIX/1121/IV/2006 z dnia 11 lipca.
 • Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030,2010, uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXII/990/V/2010, z dnia 11 maja.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, 2008, uchwala Rady Miasta Poznania nr XXXI/299/V/2008 z 18 stycznia.
 • Swolkień O., 2008/2009, Polityka transportowa, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
 • Wesołowski J., 2008, Miasto w ruchu, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
 • Wielowariantowa koncepcja uruchomienia linii tramwajowej Centrum przebiegającej w rejonie parkingów buforowych w Poznaniu, 2010, Biuro Inżynierii Transportu, Zarząd Transportu Miejskiego, Poznań.
 • Zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego na lata 2007-201S, 2006, uchwała Rady Miasta Poznania nr CVI/1266/IV/2006, z dnia 24 października.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572498

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.