PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 1 Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi | 155--170
Tytuł artykułu

Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integrated Reporting - a New Business Reporting Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie idei oraz procesu powstawania i osadzenia w rzeczywistości gospodarczej zintegrowanego raportu jako nowego modelu raportowania biznesowego, stanowiącego dla jednostek raportujących i ich otoczenia ogromną korzyść, ale i wyzwanie na przyszłość. W związku z tym przybliża się otoczenie przedsiębiorstw i jego wpływ na zintegrowane raportowanie, tj. instytucje regulujące sprawozdawczość i ich stanowisko względem raportów zintegrowanych, inicjatywy organizacji wspomagających sporządzanie tych raportów oraz oczekiwania interesariuszy przedsiębiorstw wobec raportów biznesowych. Wobec tego rysuje się miejsce raportu zintegrowanego, jakie obecnie zajmuje on w świadomości i praktyce uczestników gry rynkowej. (fragment tekstu)
EN
This article poses the thesis that an integrated report puts together a financial and non-financial information, namely on profit-oriented, social, environmental and governance issues, shows spending on this activities and their effects, and consequently provides consistent picture of the sustainability development. In this way, the integrated report stands an incredible value for the reporters and its stakeholders, so that it becomes desirable. On the other hand, business reporting makes high demands for the reporters. Companies are thus towards integrated reporting, but for now the goal of integrated reporting is far to reach. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Arnold M. (2008), Non-financial Performance Metrics for Corporate Responsibility Reporting Revisited; http://www.som.cranfield.ac.uk/som/dinamic-content/research/ doughty/wp1.pdf.
 • Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń, L 178/16, 17.7.2003, s. 273
 • Futerra Sustainability Communication Ltd, SustainAbility Ltd and KPMG (2010), Reporting Change: Readers & Reporters Survey 2010; http://www.kpmg.com/UA/en/ IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/Documents/Reporting_Change.pdf.
 • IASB (2011), Agenda Consultation 2011; http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/4EBC32E9- FAFD-4ADD-8757-340009332756/0/AgendaConsultation072011.pdf.
 • IIRC (2011), Towards Integrated Reporting. Communicating Value In the 21st Century; http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper- 2011_spreads.pdf.
 • KE (2010), Disclosure of Non-Financial Information by Companies; http://ec.europa.eu/ internal market/consultations/docs/2010/non-financial_reporting/overview_en.pdf.
 • KE (2011a), A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010.
 • KE (2011b), Summary Report of the Responses Received to the Public Consultation on Disclosure of Non-Financial Information by Companies; http://ec.europa.eu/ internal_ market/consultations/docs/2010/non-inancial_reporting/summary_report_en.pdf
 • KPMG (2011a), Integrated reporting - Understanding the requirements; http://www.kpmg.com /ZA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/General-Industries-Publications/ Documents/ Integrated reporting - Understanding the requirements.pdf.
 • KPMG (2011b), International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011; http://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/corporateresponsibility2011. pdf.
 • GRI (2011), G3.1 Guidelines; https://www.globalreporting.org/reporting/latest-guidelines/ g3- 1-guidelines/Pages/default.aspx.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, L 339/3, 18.12.2008.
 • Wensen K. van, Wijnand B., Klein J., Knopf J. (2011), The state of play in sustainability reporting in the EU; ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6727&langId=en.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572634

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.