PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 37--59
Tytuł artykułu

Dekompozycje czynnikowe przyrostu wartości dodanej brutto według sekcji PKD i województw

Warianty tytułu
Factor Decompositions of Gross Value Added Growth by NACE Sections and Voivodships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wykazanie, że wykonanie dekompozycji przyrostu wartości dodanej brutto w czterech wariantach umożliwia pogłębienie obserwacji procesów zachodzących w gospodarce. Warianty te uzyskano na podstawie dwóch zasadniczych dychotomii. Pierwsza dotyczyła dekompozycji na kontrybucje wynagrodzeń czynników produkcji z jednej strony oraz na kontrybucje zasobów czynników produkcji i ich produktywności (total factor productivity - TFP) z drugiej strony. Druga polegała na wykonaniu dekompozycji równolegle dla zatrudnionych oraz dla pracujących. Opracowana metodologia umożliwiła dokonanie obliczeń dla lat 2001-2015 na poziomie zagregowanym według sekcji PKD, województw oraz jednocześnie sekcji i województw. Przeprowadzono je na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych i rachunków narodowych GUS. Wyniki potwierdzają, że wykonanie dekompozycji według ww. dychotomii umożliwia pogłębienie analiz wzrostu gospodarczego, co jest szczególnie istotne w aspekcie regionalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to demonstrate that performing gross value added growth decompositions in four variants makes it possible to deepen the observation of economic processes. These variants have been obtained on the basis of two fundamental dichotomies. The first of them involved performing a decomposition of the gross value added growth into the contributions of production factor remunerations, and, in parallel, a decomposition into the contributions of production factor stocks and total factor productivity (TFP). The second dichotomy involved performing separate but parallel decompositions for employees and for employed persons. The devised methodology made it possible to perform computations for the years 2001-2015 at the aggregate level, according to NACE sections, according to voivodships and according to both the NACE sections and the voivodships. The decompositions were performed basing on Statistics Poland's data from the Bank of Local Data and the National Accounts. The presented results confirm that performing decompositions according to the two above-mentioned dichotomies makes it possible to deepen the analyses of the economic growth, which is especially important in the regional aspect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Acemoglu, D. (2003). Labor- and Capital-Augmenting Technical Change. Journal of the European Economic Association, 1(1), 1- 37. DOI: 10.1162/154247603322256756.
 • van Ark, B. (2016). Are Emerging Markets Still Emerging? Pobrane z: http://www.worldklems.net/ /conferences/worldklems2016/worldklems2016_van-Ark_slides_2.pdf.
 • Gradzewicz, M., Growiec, J., Kolasa, M., Postek, Ł., Strzelecki, P. (2014). Poland's exceptional performance during the world economic crisis: New growth accounting evidence (NBP Working Paper No. 186). Pobrane z: https://pdfs.semanticscholar.org/672f/3d78a635eee6ea1b3967577a 72a01b49d473.pdf.
 • Havik, K., Mc Morrow, K., Orlandi, F., Planas, C., Raciborski, R., Röger, W., Rossi, A., Thum--Thysen, A., Vandermeulen, V. (2014). The Production Function Methodology for Calculating Potential Growth Rates & Output Gaps. European Commission, Economic Papers, 535, 1-120. DOI: 10.2765/71437.
 • Hulten, C. R. (2009). Growth Accounting (NBER Working Paper No. 15341). Pobrane z: https://www. nber.org/papers/w15341.pdf.
 • ILO (2014). World of Work Report 2014. Geneve: International Labour Organization.
 • Jorgenson, D. W. (1963). Capital Theory and Investment Behavior. The American Economic Review, 53(2), 247-259.
 • Jorgenson, D. W. (1989). Productivity and Economic Growth. W: R. E. Berndt, E. J. Triplett (red.), Fifty Years of Economic Measurement: The Jubilee of the Conference on Research in Income and Wealth (s. 19-118). Chicago: The University of Chicago Press.
 • Jorgenson, D. W., Gollop, F. M., Fraumeni, B. M. (1987). Productivity and US Economic Growth. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Jorgenson, D. W., Griliches, Z. (1967). The explanation of Productivity Change. The Review of Economic Studies, 34(3), 249-283. DOI: 10.2307/2296675.
 • Jorgenson, D. W., Ho, M. S., Stiroh, K. J. (2005). Information Technology and the American Growth Resurgence. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Klump, R., McAdam, P., Willman, A. (2004). Factor Substitution and Factor Augmenting Technical Progress in the US: A Normalized Supply-Side System Approach (ECB Working Paper Series No. 367). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp367.pdf71736264772425dc 185f0c26ad9f93ebd.
 • Kotlewski, D. (2015). Część B: Dekompozycje czynnikowe WDB na zatrudnionego. W: M. Lewandowski, Metoda dekompozycji Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz Wartości Dodanej Brutto (WDB) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych. Pobrane z: http://stat.gov.pl /statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015 /badania/dezagregacja- wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/.
 • Kotlewski, D. (2017a). Dekompozycje wartości dodanej brutto na wkłady wynagrodzeń czynników praca i kapitał. Wiadomości Statystyczne, 2(669), 31-51.
 • Kotlewski, D. (2017b). Problem cen w regionalnym rachunku produktywności. Wiadomości Statystyczne, 12(679), 50-63.
 • Kotlewski, D. (2018a). Rozdział I - Raport metodologiczny, Część B; Rozdział IV - Raport analityczny, Część B. W: M. Lewandowski, Identyfikacja źródeł zróżnicowania regionalnego Polski przy wykorzystaniu metod dekompozycji wzrostu i różnic Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz Wartości Dodanej Brutto (WDB) per capita. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna /statystyka-dla-polityki- spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/ekonomia/.
 • Kotlewski, D. (2018b). Załączniki. Pobrane z: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla -polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016- 2018/badania/ekonomia/.
 • Kotlewski, D., Błażej, M. (2016). Metodologia rachunku produktywności KLEMS i jego implementacja w warunkach polskich. Wiadomości Statystyczne, 9(664), 86-108.
 • Kotlewski, D., Błażej, M. (2018). Implementation of KLEMS Economic Productivity Accounts in Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(334), 7-18. DOI: 10.18778/02086018.334.01.
 • Lewandowski, M. (2015). Metoda dekompozycji Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz Wartości Dodanej Brutto (WDB) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka- regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojno sci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow- z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/.
 • Milana, C. (2009). Solving the Index-Number Problem in a Historical Perspective (EU KLEMS Working Paper No. 43). Pobrane z: http://www.euklems.net/pub/no43(online).pdf.
 • O'Mahony, M., Timmer, M. P. (2009). Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database. The Economic Journal, 119(538) F374-F403. DOI: 10.1111/j.1468 -0297.2009.02280.x.
 • OECD. (2001). Measuring Productivity. Paris: OECD.
 • Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. DOI: 10.2307/1884513.
 • Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.
 • Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O'Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts. Version 1.0. PART I Metodology. Birmingham: EU KLEMS Consortium. Pobrane z: http://www.euklems.net/data/EUKLEMS_Growth_and_Product ivity_Accounts_Part_I_Methodology.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572652

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.