PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 2 Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie | 9--20
Tytuł artykułu

Organizacja jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W naukach o zarządzaniu pojęcie "organizacji" stanowi termin podstawowe, choć wielość jej określeń powinna każdorazowo zmuszać teoretyków, przed podjęciem rozważań, do przytoczenia podstawowych definicji. Wydaje się również, że wieloznaczność definiowania podstawowych pojęć w naukach o zarządzaniu jest skutkiem wielości paradygmatów, szkół i podejść współistniejących w naszej dyscyplinie. Przyjęcie stanowiska pluralizmu poznawczego dopuszcza wykorzystywanie wielu niesprzecznych sposobów definiowania podstawowych pojęć, które znajdą odzwierciedlenie w postulatach metodologicznych oraz pragmatycznych. Sprzeczne i niewspółmierne sposoby rozumienie organizacji, które można zidentyfikować w dyskursie zarządzania, stanowią źródło refleksji na temat wieloparadygmatyczności nauk o zarządzaniu i złożoności przedmiotu ich badań. (fragment tekstu)
EN
In the management sciences concept of "organization" is a basic term, although the multiplicity of its expressions should always force the theorists, prior to consideration, to cite the basic definition. It also seems that the ambiguity in defining the basic concepts of management science is the result of the multiplicity of paradigms, schools and approaches that coexist in our discipline. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Ackhoff R.L. (1973), O system pojęć systemowych, w: "Prakseologia", nr 2.
 • Ackoff R.L., Emery F.E. (1972), On Purposeful Systems. Chicago: Aldine.
 • Adams R.N. (1960), Human Organization Research:Field Relations and Techniques, edited by J.J. Preiss.
 • Alvesson M., Willmott H. (1992), Critical Management Studies, London: Sage.
 • Argyris Ch. (1960), Understanding Organizational Behavior, Dorsey Press.
 • Argyris Ch. (1965), Zrozumienie zachowania ludzkiego w organizacji: jeden punkt widzenia, w: "Nowoczesna teoria organizacji", red. M. Haire, Warszawa.
 • Barnard C.I. (1971), The Functions of the Executive, Harvard University Press. Polskie wydanie: Funkcje kierownicze, tłum. B. Gwiazdowska et al., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 • Barnard Ch. (1997), Funkcje kierownicze, AE w Krakowie: Czytelnik, Kraków.
 • Bertalanffy L. von, Rapoport A. (1960), General System: Yearbook of the Society for General Systems Research, vol. IV part II, Contributions to Organization Theory.
 • Bielski M. (1977), Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa.
 • Bielski M. (1996), Organizacje: istota, struktury, procesy, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Boulding K.E. (1956), General Systems Theory. The Sceleton of a Science, w: "Management Science", nr 8.
 • Comparative Studies in Administration, edited by staff of Administrative Science Center, University of Pittsburgh, 1959.
 • Crozier M., Freedberg M. (1982)., Człowiek i system, PWE, Warszawa.
 • Etzioni A. (1964), Modern Organisations, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. (2000), Strategie i system., Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Haire M. (1959), Modern Organization Theory.
 • Katz D., Kahn R.L. (1978), The Social Psychology of Organizations, Wiley, New York. Polskie wydanie: Społeczna psychologia organizacji, przekł. B. Czarniawska, PWN, Warszawa.
 • Katz D., Kahn R.L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, Warszawa.
 • Kolczyński M., Sztumski J. (2003), Zarys socjologii organizacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Kotarbiński T. (1958), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- -Warszawa.
 • Kożuch B. (2007), Nauka o organizacji, CeDeWu Warszawa.
 • Krzyżanowski L.J. (1989), O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Kraków.
 • Masłyk-Musiał E. (1996), Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parsons T. (1985), "Sugestie dla socjologicznej teorii organizacji" w: Wybrane zagadnienia socjologii organizacji, Cz. I, wybór tekstów, opracowanie i wstęp A. Marcinkowski, J. B. Sobczak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Perrow C. (1991), A Society of Organizations, "Theory and Society", vol. 20, nr 6.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Rubinstein A.H., Haberstroh Ch.J. (1960), Some Theories of Organization.
 • Rutka R. (1996), Organizacja przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2002), Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcje, badania i typologia kultur organizacyjnych, TNOiK, Toruń-Łódź.
 • Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 • Waldo D. (1961), Organizational Theory: An Elephantine Problem, "Public Administration Review, 21 (4), s. 210-225.
 • Weick K., Daft R.L. (1984), Toward a model of organizations as Interpretation systems, Academy of Management, "The Academy of Management Review" (pre-1986); 9; pg. 284.
 • Weick K.E. (1969), The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Uniwersytet Michigan.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572680

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.