PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 3839--3845
Tytuł artykułu

Analiza miar strat społecznych na wybranej drodze wyznaczonych przy użyciu metody oceny wpływu na BRD

Warianty tytułu
Analysis of the Social Losses Values for the Selected Road Received by the Impact on Road Safety Assessment Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) projektów infrastruktury drogowej jest ważnym elementem poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE określono wytyczne, które nakazują przeprowadzanie oceny wpływu projektów infrastruktury na drogach wchodzących w skład trans-europejskiej sieci drogowej TEN-T. Wdrożenie Dyrektywy w przepisach krajowych związane jest z opracowanymi instrukcjami dla audytorów BRD. Tworzone w ramach projektu Eyevid narzędzia do wspomagania audytu i oceny wpływu na bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) projektów infrastruktury drogowej, są przykładowymi działaniami na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. W zakresie oceny wpływu na BRD opracowano moduł programu wspomagający audytora, oparty o metodykę zawartą w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W artykule przedstawiono wyniki obliczeń miar strat społecznych służących do oceny wpływu projektów infrastruktury drogowej na BRD. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu modułu programu opartego o metodykę GDDKiA, dla odcinków drogi krajowej nr 94 oraz autostrady A4 w województwie małopolskim. Wyniki obliczonych miar porównano z wartościami rzeczywistymi, zawartymi w statystykach wypadków drogowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Assessment of the impact on road safety (RS) of highway infrastructure projects is an important element in the improvement of travelers' accident protection. The Directive 2008/96/EC of the European Parliament and Council defines the rules, which require conducting an assessment of impacts on RS for road infrastructure projects included in the Trans-European Transportation network TEN-T. Implementation of the Directive by National law is related to the developed instructions for auditors of road safety. Created within the project Eyevid the tools supporting audits and assessments on the impact on road safety (RS) of highway infrastructure projects, are example actions for improving the travelers' safety on the roads. For assessment measures related to impact on road safety the program module to assist an auditor was developed on the base of the methodology described in the Appendix 1 to the Directive of General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA). The article presents the results of calculations of social losses values used for the assessment of the impact of road infrastructure projects on road safety. Calculations were performed using the program module based on the GDDKiA methodology for the sections of the national road No. 94 and the A4 highway in the Malopolska province. The results of calculations were compared with the actual values contained in the statistics of road accidents.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3839--3845
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
autor
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • 1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
 • 2.Highway Safety Manual. American Association of State Highway and Transportation Officials. Washington 2010.
 • 3.Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego część I, Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Warszawa 2011.
 • 4.Zalecenia dotyczące stosowania założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (DZ.U. UE L.319/59) w ramach POIiŚ 2007-2013. http://pois.transport.gov.pl.
 • 5.Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kraków, 2012.
 • 6.Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2012 roku. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kraków, 2013.
 • 7.Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2013 roku. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kraków, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572704

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.