PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2(32) | 62--79
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność administracyjna ad personam osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń w świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Warianty tytułu
The Administrative Liability of the Person Managing the Domestic Insurance Entity in the Light of the Latest Amendments to the Act on Competition and Consumer Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł koncentruje się na przedstawieniu ogólnej problematyki charakteru odpowiedzialności administracyjnej ad personam, a także na szczegółowej analizie zarówno zakresu podmiotowego i przedmiotowego, jak i przesłanek odpowiedzialności administracyjnej osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń, ukształtowanej na podstawie art. 106b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, który wszedł w życie z dniem 15 grudnia 2018 r. na mocy postanowień art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Analizę powyższych zagadnień wieńczą konkluzje odnośnie do konstytucyjności tej regulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on the analysis of the provision of Art. 106b of the Act of February 16, 2007, on Competition and Consumer Protection, which entered into force on December 15, 2018, pursuant to the provisions of Art. 11 point 1 of the Act of 9 November 2018 on amending certain acts in connection with the strengthening of supervision over the financial market and protection of investors on this market. The article discusses the issues related to the general nature of the administrative liability, as well as a detailed analysis of the subjective and objective scope and administrative liability premises of the person managing the domestic insurance entity, based on the new Art. 106b. The above analysis ends with the conclusions regarding the constitutionality of this new regulation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Banasiński C., Bychowska M., 2015, Między efektywnością administracji a pewnością sytuacji prawnej przedsiębiorców, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 5 (4).
 • 2. Banaszak B., 2012, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 3. Danecka D., 2018, Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 4. Hays Poland, 2018, Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy, https://www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_2078590.pdf.
 • 5. Jaroszewska A., 2010, Stosowanie przez Prezesa UOKiK wyjaśnień w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce - wybrane zagadnienia, "Monitor Prawniczy" nr 8.
 • 6. Kohutek K., 2017, Problematyka nakładania kar przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za tzw. nowe praktyki, "Glosa" nr 4.
 • 7. Król-Bogomilska M., 2014a, Komentarz do art. 4 u.o.k.k., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 8. Król-Bogomilska M., 2014b, Komentarz do art. 106 u.o.k.k., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 9. Król-Bogomilska M., 2015a, Kary pieniężne w polskim prawie antymonopolowym po nowelizacji z 2014 r., [w:] Błachucki M. (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • 10. Król-Bogomilska M., 2015b, Najnowsze zmiany w zakresie sankcji penalnych w polskim prawie antymonopolowym a prawo unijne - kolejne podobieństwa i różnice, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 7.
 • 11. Kulesza M., 2015, Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 4 (4).
 • 12. Materna G., 2018, Ograniczenie dopuszczalności nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w wyniku ponownej oceny zachowania przedsiębiorcy na tle gwarancji ochrony jednostki przed dublowaniem interwencji prawnej, "Glosa" nr 2.
 • 13. Miąsik D., 2009, Komentarz przed art. 106 u.o.k.k., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 14. Michór A., 2004, O charakterze odpowiedzialności administracyjnej, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 2642, "Przegląd Prawa i Administracji" t. LX, Wrocław.
 • 15. Michór A., 2009, Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 16. Modzelewska de Raad M., 2015, System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów - potrzeba i kierunek dalszych zmian, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 2 (4).
 • 17. Opalski A., Oplustil K., 2013, Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" nr 3.
 • 18. Oplustil K., 2010, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa.
 • 19. Piszcz A., 2013, "Osoba zarządzająca" w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 7 (2).
 • 20. Piszcz A., 2014a, Komentarz przed art. 106, [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 21. Piszcz A., 2014b, Komentarz do art. 106a, [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 22. Piszcz A., 2015, Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 2 (4).
 • 23. Rogalski M., 2015, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 • 24. Sachajko M., 2002, Istota i charakterystyka prawna antymonopolowych kar pieniężnych, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 1.
 • 25. Sroka T., 2016, Komentarz do art. 42 Konstytucji RP, [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, C.H. Beck, Warszawa.
 • 26. Stawicki E., 2016, Komentarz do art. 4 u.o.k.k., [w:] Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX, Warszawa.
 • 27. Stelmasiak J., Popik-Muzyka K., 2002, Administracyjna kara pieniężna w ustawie - Prawo ochrony środowiska, "Ochrona środowiska. Przegląd" nr 1.
 • 28. Syp Sz., 2012, O odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji - de lege lata i de lege ferenda, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 4 (1).
 • 29. Warylewski J. (red.), 2003, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, ABC, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572770

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.