PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 53 | nr 4 | 169--191
Tytuł artykułu

Polityka zagraniczna Egiptu w okresie prezydentury Abd al-Fattaha as-Sisiego

Warianty tytułu
Egypt's Foreign Policy under President Abd al-Fattah as-Sisi
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza polityki zagranicznej Egiptu w okresie ponad trzyletniej prezydentury Abd al-Fattaha as-Sisiego, jej strategicznych celów i głównych kierunków, a także jej najważniejszego instrumentu, czyli zawierania sojuszy międzynarodowych. Analizie poddano również wysiłki czynione przez prezydenta as-Sisiego i jego ekipę w celu pełnego powrotu do roli lidera świata arabskiego i wpływania nie tylko na bliskowschodni układ sił, lecz także na sytuację w stosunkach międzynarodowych w Afryce Północnej. Ze względu na poważny kryzys gospodarczy w Egipcie duże znaczenie ma utrzymywanie silnych więzi i współpraca z państwami Zatoki Perskiej (Gulf Cooperation Council, GCC), a przede wszystkim z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Kuwejtem i Bahrajnem. Ich wsparcie finansowe jest Egiptowi szczególnie potrzebne w związku z przyjętym przez władze egipskie w listopadzie 2016 r. ambitnym programem reformatorskim, realizowanym przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zwrócono uwagę na powrót do sojuszniczej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale również poszukiwanie nowych opcji, czyli nawiązanie bliższych relacji z Rosją, kontynuowanie bardzo dobrej, czy nawet strategicznej współpracy z Izraelem, pogłębienie współpracy z Francją oraz potrzebę intensyfikacji relacji ekonomicznych z Włochami. Istotne znaczenie ma nawiązanie prestiżowej współpracy ze względów geoekonomicznych i geopolitycznych z Grecją i Cyprem. Wskazano na brak normalizacji stosunków z Katarem, Turcją i Iranem. Przedstawiony został bilans sukcesów i słabości egipskich wysiłków dyplomatycznych oraz wpływ wewnętrznej destabilizacji ekonomiczno-politycznej po "arabskiej wiośnie" i sytuacji w dysfunkcyjnych państwach regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej na bardziej efektywne realizowanie priorytetów w polityce zagranicznej Egiptu. Podkreślono wyzwania i zagrożenia wewnętrzne i zewnętrze, w tym zmagania Egiptu z islamskim ekstremizmem (dżihadyzmem) na półwyspie Synaj. (abstrakt oryginalny)
EN
The article defines and analyses Egypt's foreign policy over the three-year period of Abd al-Fattah as-Sisi's presidency, its strategic goals and main directions, as well as its most significant instrument, which is entering into international alliances. President as-Sisi and his team take efforts to restore Egypt as the leader of the Arab world and to influence the balance of power in the Middle East and beyond, including in North Africa. Due to a serious economic crisis in Egypt, cooperation and maintaining strong ties with the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, especially Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait and Bahrain, is of great importance. Egypt needs their financial support because of an ambitious reform programme adopted in November 2016 by the Egyptian authorities which is being implemented with the support of the International Monetary Fund. The return to allied cooperation with the US, the search for new cooperation options, i.a. establishing closer ties with Russia, the continuation of very good or even strategic cooperation with Israel, broadening cooperation with France in the field of archaeology, science, research and technology, as well as the need to intensify economic ties with Italy are all examined. The article presents the outcome of Egyptian diplomatic successes and weaknes-ses, as well as the impact of internal economic-political destabilisation after the Arab Spring and the situation in the dysfunctional countries of the Middle East and North Africa for a more effective accomplishment of the priorities in Egypt's foreign policy. The internal and external challenges and threats, including Egypt's struggle with Islamic extremism (jihadism) in the Sinai Peninsula have been emphasized. (original abstract)
Rocznik
Tom
53
Numer
Strony
169--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • ITAC, Canadian Centre for Intelligence and Security Studies, The Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University, Trends in Terrorism Series, vol. 2006-4.
 • Militant Jihadism: Radicalization, Conversion, Recruitment, https://www.investigativeproject. org/documents/testimony/52.pdf (data dostępu: 9.12.2017).
 • What is jihadism?, 11.10.2014, http://www.bbc. com/news/world-middle-east-30411519 (data dostępu: 9.12.2017).
 • Abdel Monem Said Adly, Post-Revolution Egyptian Foreign Policy, Brandeis University, Crown Center for Middle East Studies, Middle East Brief, listopad 2014, nr 86, https://www.brandeis.edu/crown/ publications/meb/MEB86.pdf (data dostępu: 9.12.2017).
 • S. Aziz, Professor of Law and Chancellor's Social Justice Scholar, https://law.rutgers.edu/ directory/view/8277 (data dostępu: 9.12.2017).
 • J.M. Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, Prepared for Members and Committee of Congress, 24.03.2017, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003. pdf, s. 13-14 (data dostępu: 10.12.2017).
 • M. Atef, Sinai's suffering, the peninsula has become a breeding ground for terror, "Foreign Affairs", 13.03.2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/egypt/2017-03-13/ sinai-s-suffering (data dostępu: 10.12.2017).
 • R. Morgan, History of the Coptic Orthodox People and the Church of Egypt, Friesen Press, Victoria 2016.
 • Afaf Lutfi as-Sajjid Marsot, Historia Egiptu. Od podboju arabskiego do czasów współczesnych, tłum. Z. Landowski, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 2009, s. 11-13.
 • B. Stępniewska-Holzer, J. Holzer, Egipt stulecie przemian, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s. 7.
 • H. Kissinger, Porządek światowy, tłum. M. Antosiewicz, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 120-142.
 • Egypt, Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, International Labour Organization ILO, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97325/115441/ F-298235956/EGY97325 Eng.pdf (data dostępu: 10.12.2017).
 • J. Khalil, Egypt's roadmap to nowhere, "Foreign Policy", 7.01.2016, http://foreignpolicy.com/ 2016/01/07/roadmap-to-nowhere-egypt-parliament-elections/ (data dostępu: 10.12.2017).
 • Alaa Al-Din Arafat, Egypt in Crisis: The Fall of Islamism and Prospects of Democratization, Palgrave Macmillan, Cham 2018, s. 109.
 • R. Khalaf, Egypt's nostalgiafor the rule of Mubarak is misplaced, "Financial Times", 21.12.2016, https://www.ft.com/content/3df213f4-c119-11e6-81c2-f57d90f6741a (data dostępu: 10.12.2017).
 • S. Niedziela, Fundamentalizm muzułmański w Egipcie, "Kwartalnik Bellona" 2012, R. 94 (6), nr 2(669), s. 34-48, https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata/TinyMceFiles/kwartalnik_bellona2_2012.pdf (data dostępu: 10.12.2017).
 • J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XXI wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 2010, s. 106.
 • J. Sierańska, Ewolucja międzynarodowych ról Egiptu po arabskiej wiośnie, [w:] W. Lizak, A.M. Solarz (red.), Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 47-48.
 • M. Lipa, Autorytaryzm i liberalizacja gospodarcza w Egipcie, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, s. 138 za: J.P. Filiu, From Deep State to Islamic State, The Arab Counter-Revolution and its Jihadi Legacy, Hurst and Company, London 2015, s. 176.
 • R. Springborg, Sisi S Islamist agenda for Egypt. The general's radical political vision, "Foreign Affairs", 23.07.2013, https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2013-07-25/sisis-islamist- -agenda-egypt (data dostępu: 11.12.2017).
 • R. Springborg, Sisi's secret Islamism. The rhetoric and reality of Egypt's new president, "Foreign Affairs", 26.05.2014, https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2014-05-26/sisis-secret- -islamism (data dostępu: 11.12.2017).
 • S.A. Cook, The banality of Abdel Fattah al-Sisi. The strongman in historical perspective, "Foreign Affairs", 8.06.2014, https://www.foreignaffairs.com/articles/egypt/2014-06-08/banality-abdel-fattah-al-sisi (data dostępu: 11.12.2017).
 • C.D. Cremeans, The Arab and the World. Nasser's Arab Nationalist policy, Influences shaping Nasser, Council on Foreign Relations, New York-London 1963, s. 29-46.
 • Daily News Egypt, Two years offoreign policy under Al-Sisi: Reaching out and new options, 8.06.2016, https://dailynewsegypt.com/2016/06/08/two-years-foreign-policy-al-sisi-reaching-new-options/ (data dostępu: 11.12.2017).
 • Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, Economic Reform in Egypt, 11.09.2017, https://www.chathamhouse.org/event/economic-reform-egypt (data dostępu: 14.12.2017).
 • Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Norway's involvement in the peace process in the Middle East, 31.10.1999, https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/involvement/id420034/ (data dostępu: 14.12.2017).
 • "The Guardian", Gulf plunged into diplomatic crisis as countries cut ties with Qatar, 5.06.2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/saudi-arabia-and-bahrain-break-diplomatic-ties-with-qatar-over-terrorism (data dostępu: 14.12.2017).
 • S. Kirchgaessner, A year on, Giulio Regeni death casts shadow over Italy-Egypt relations, "The Guardian", 25.01.2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/25/giulio-regeni-death-italy-egypt-libya-cambridge-student (data dostępu: 14.12.2017).
 • Liberties, "Sprawiedliwość dla Giulio": Włoski ambasador nie powinien wracać do Kairu, 28.02.2017, https://www.liberties.eu/pl/news/sprawiedliwosc-dla-giulio-wloski-ambasador-nie-powinien-wracac-do-egiptu/11505 (data dostępu: 14.12.2017).
 • Daily News Egypt, 2016 is the year of Egyptian diplomacy: Foreign Affairs Ministry spokesperson, 27.10.2016, https://dailynewsegypt.com/2016/12/27/2016-year-egyptian-diplomacy-foreign-affairs-ministry-spokesperson/ (data dostępu: 14.12.2017).
 • Arab leaders agree to formjoint military force to combat jihadis in region, "The Guardian", 29.03.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/mar/29/arab-leaders-agree-to-form-joint-military-force-to-combat-jihadis-in-region (data dostępu: 15.12.2017).
 • IMF Country Focus, Egypt: The Economy Is Gathering Strength, 26.09.2017, https://www.imf.org/en/ News/Articles/2017/09/25/na092617-egypt-the-economy-is-gathering-strength (data dostępu: 15.12.2017).
 • Stratfor Worldview, Egypt looks for help where it can get it, 17.11.2016, https://worldview.stratfor. com/article/egypt-looks-help-where-it-can-get-it (data dostępu: 15.12.2017).
 • T. Meyssan, Dokąd zmierza Egipt pod przywództwem Abda al-Fattaha as-Sisiego?, Portal Geopolityka. org., 5.05.2016, http://geopolityka.org/komentarze/thierry-meyssan-dokad-zmierza-egipt-pod-przywodztwem- -abda-al-fattaha-as-sisiego, za: Voltairenet.org, http://www.voltairenet.org/article191497.html, tłum. E. Budka (data dostępu: 19.12.2017).
 • The New Arab, Egypt's Sisi offeredRiyad40,000 soldiersfor Yemen war, 17.04.2017, https://www. alaraby.co.uk/english/news/2017/4/17/egypts-sisi-offered-riyadh-40-000-soldiers-for-yemen-war (data dostępu: 19.12.2017).
 • O. Kessler, Egypt picks sides in the Syrian War, how Sisi learned to love Assad, "Foreign Affairs", 12.02.2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-02-12/egypt-picks-sides-syrian-war (data dostępu: 21.12.2017).
 • M. Ryan, A former CIA asset has become a U.S. headache in Libya, "The Washington Post, National Security", 17.08.2016, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/a-former-cia-asset-has-be- come-a-us-headache-in-libya/2016/08/17/a766e392-54c6-11e6-bbf5-957ad17b4385_story.html?utm_term=. d0fa3f8bd5d5 (data dostępu: 21.12.2017).
 • A. Rasgon, Sisi reiterates commitment to Israeli-Palestinian peace during Abbas visit, "The Jerusalem Post", 7.11.2017, http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Sisi-reiterates-commitment-to-Israeli-Palestinian- peace-during-Abbas-visit-513555 (data dostępu: 21.12.2017).
 • BBC, Jerusalem, Trump move prompts negative World reaction, 7.12.2017, http://www.bbc.com/ news/world-middle-east-42250340 (data dostępu: 21.12.2017).
 • Durham University, Boundary News, Press conference to address the Hala'ib Triangle land dispute between Sudan andEgypt, 14.01.2016, https://www. dur.ac.uk/ibru/news/boundary_news/?itemno=26799&rehref= ibru &resubj=Boundary+news+Hea dlines (data dostępu: 29.12.2017).
 • M. Atef, Egypt and Sudan 's escalating border dispute, why Sisi can't afford to lose the Halayeb Triangle, "Foreign Affairs", 15.05.2017, https:// www.foreignaffairs.com/articles/egypt/2017-05-15/egypt-and-sudans-escalating-border-dispute (data dostępu: 29.12.2017).
 • The Thelegraph, Death of the Nile: Egypt fears Ethiopian dam will cut into its water supply, 2.10.2017, www.telegraph.co.uk/news/2017/10/02/death-nile-egypt-fearsethiopian-dam-will-cut-water-supply/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • M. Soliman, Renewing the alliance, how Egypt andIsrael saved their relationship, "Foreign Affairs", 10.05.2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2016-05-10/renewing-aUiance (data dostępu:1.01.2018).
 • . B. Bekdil, "Dyktator" Egiptu, "demokrata" Turcji, Euroislam, 14.04.2016, https://euroislam.pl/ dyktator-egiptu-demokrata-turcji/ (data dostępu: 1.01.2018).
 • P. Sasnal, Pseudostabilizacja. Problemy współczesnej polityki USA na Bliskim Wschodzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 284-285.
 • R. Rampton, A. Mohammed, Obama ends freeze on U.S military aid to Egypt, Reuters, 1.04.2015, https://www.reuters.com/article/us-usa-egypt-military/obama-ends-freeze-on-u-s-military-aid-to-egypt- -idUSKBN0MR2GR20150401 (data dostępu: 1.01.2018).
 • The White House, Statements & Releases, Foreign Policy, Statement by the Press Secretary on the Visit of President AlSisi of Egypt, 28.03.2017, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press- -secretary-visit-president-al-sisi-egypt/ (data dostępu: 5.01.2018).
 • Donald Trump praises Egypt President al-Sisi andplans trip to Cairo, "The Independent", 12.05.2017, http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-praises-egypt-president-abdel-fattah-al- -sisi-safety-visit-cairo-saudi-arabia-meeting-a7747171.html (data dostępu: 5.01.2018).
 • World Nuclear News, Egyptian and Russian leaders prepare for Dabaa, 5.09.2017, http://www. world-nuclear-news.org/NN-Egyptian-and-Russian-leaders-prepare-for-Dabaa-05091702.html (data dostępu: 5.01.2018).
 • English Ahram Online, Russia's President Putin to visit Egypt on Monday: Egyptian presidency, 7.12.2017, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/282946/Egypt/Politics-/Russias-President-Putin- to-visit-Egypt-on-Monday-E.aspx (data dostępu: 8.01.2018).
 • Y. El-Shimy, A. Dworkin, Egypt on the Edge: How Europe can avoid another crisis in Egypt, European Council on Foreign Relations, Policy Brief, czerwiec 2017, http://www.ecfr.eu/publica- tions/summary/egypt_on_the_edge_how_europe_can_avoid_another_crisis_in_egypt_7298 (data dostępu: 8.01.2018)
 • . A. Essam, Egyptian-French cooperation developingSaqqarasite, "Egypt Today", 15.09.2017, https:// www.egypttoday.com/Article/4/22967/Egyptian-French-cooperation-developing-Saqqara-site (data dostępu: 9.01.2018).
 • Academy of Scientific Research & Technology, http://www.imhotep.eg.net/ (data dostępu: 9.01.2018).
 • English Ahram Online, Sisi says Egypt's investments in Africa over past year amount to $1 billion, 8.12.2017, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/283003/Business/Economy/Sisi-says-Egypts- investments-in-Africa-over-past-y.aspx (data dostępu: 9.01.2018).
 • The Telegraph, Egypt to hold presidential elections in March, by Associated Press, 8.01.2018, https:// www.telegraph.co.uk/news/2018/01/08/egypt-hold-presidential-elections-march/ (data dostępu: 9.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572778

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.