PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 10 | 33--44
Tytuł artykułu

Analiza zaspokojenia kosztów funkcjonowania edukacji częścią oświatową subwencji ogólnej

Warianty tytułu
Analysis of the Satisfaction of the Costs of the Functioning of Education in the Educational Part of the General Subsidy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnim czasie znacznie wzrosła temperatura dyskusji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową na temat kosztów funkcjonowania oświaty. Te pierwsze wskazują, że dokonana reforma w powiązaniu z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli drastycznie zwiększyła zaangażowanie dochodów własnych; ta druga nie widzi problemu. O ile środowiska samorządowe własnymi siłami przeprowadziły analizy ukierunkowane na wskazanie w ujęciu syntetycznym skutków dziejących się zmian, o tyle w literaturze niewiele jest analiz wskazujących na szczegółowe przyczyny wystąpienia luki finansowej w oświacie. W odpowiedzi na ten brak w artykule następuje wyznaczenie ekonomicznie uzasadnionej, tzn. umożliwiającej pokrycie kosztów funkcjonowania z części oświatowej subwencji ogólnej, liczby uczniów w poszczególnych klasach szkoły podstawowej i liceum. Okazuje się, że liczba ta na poziomie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej prowadzi w praktyce do konieczności pokrycia z dochodów własnych gmin co najmniej 1/3 kosztów. Z kolei w liceach jest na tyle wysoka, że prowadzi do angażowania środków własnych powiatów - co jest już widoczne w sprawozdaniach budżetowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The discussion between local authority units and the government administration on the costs of functioning of education has recently significantly heated up. Local authorities point out that the reform that was introduced, in connection with the increases in salaries of teachers, has drastically increased the commitment of their own income, while the government administration does not see a problem. Although the local authorities have conducted analyses on their own to succinctly specify the results of the changes taking place, the literature has few analyses suggesting the detailed reasons for the appearance of a financial gap in education. In response to this shortcoming, the article specifies the economically justified - namely that which enables the costs of functioning to be covered from the educational part of the general subsidy - number of pupils in the individual classes of primary school and high school. It transpires that, in practice, this number at the level of seventh and eighth grade of primary school leads to the need for municipalities to cover at least 1/3 of the costs from their own income. In turn, in high schools, it is so high that it leads to the commitment of the counties' own income, which is already noticeable in the budget reports. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
  • Związek Powiatów Polskich
Bibliografia
  • Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18, Warszawa 2018.
  • Zięba J., Tobor M., Powiatowa oświata w nowej kadencji samorządu, seria: "Warto wiedzieć więcej - analizy samorządowe" (nr 1), Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2019.
  • List otwarty Związku Gmin Wiejskich w sprawie finansowania oświaty z 11.02.2019 r., http://www.zgwrp.pl/stanowiska-zgromadzen-ogolnych-i-kongresow/60-stanowiska-i-opinie-zgw-rp/1446-list-otwarty-stanowisko-zwiazku-gmin-wiejskich-rzeczypospolitej-polskiej-w-sprawie-finansowania-zadan-oswiatowych-przez-samorzady (dostęp 20.09.2019 r.).
  • Raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018. Materiał na II Samorządową Debatę Oświatową, Warszawa 2019, https://www.zpp.pl/storage/files/2019-04//99a4cb04e19124b289648681472c71393021.pdf (dostęp 20.09.2019 r.).
  • Stanowisko Unii Metropolii Polskich z 28.02.2019 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, https://www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2019/03/stanowisko-UMP-w-sprawie-wynagradzania-nauczycieli-z-28-lutego-2019.pdf (dostęp 20.09.2019 r.).
  • Stanowisko XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z 3.04.2019 r. w sprawie finansowania systemu oświaty, https://www.zpp.pl/storage/library/2019-04/df1599c0926a6fd14be8d0d488c2e8d3.pdf (dostęp 20.09.2019 r.).
  • Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z 15.02.2019 r. w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce, http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file/714/stanowisko_ZMP_-_p_ace_nauczycieli_na_tle_finans_w_o_wiaty_-_final.pdf (dostęp 20.09.2019 r.).
  • Zmiany w systemie oświaty. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.