PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 10 | 63--71
Tytuł artykułu

Podstawa i granice stanowienia prawa - czy jednostki samorządu terytorialnego mogą dowolnie regulować zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu? Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 18 października 2018 r., I SA/Sz 682/18

Warianty tytułu
Grounds and Limits of Law-Making - Can Local Authority Units Freely Regulate the Principles and the Procedure for Awarding Grants from the Budget? Critical Commentary on the Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 18 October 2018, I SA/Sz 682/18
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stanowienie prawa przez jednostki samorządu terytorialnego opiera się na zasadzie kształtowania norm prawnych na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego oraz zakazie domniemania kompetencji. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie wskazuje się, że podstawa prawna do stanowienia prawa musi mieć charakter szczegółowy. W przepisach prawa rangi ustawowej nie występuje upoważnienie do regulowania przez jednostki samorządu terytorialnego zasad i trybu udzielania z budżetu dotacji na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wobec tego ich uchwalenie przez sejmik województwa stanowi wykroczenie poza posiadane kompetencje do stanowienia prawa. Ustawodawca, przyznając organom stanowiącym kompetencje prawotwórcze w zakresie określania zasad i trybu udzielania z budżetu dotacji, czyni to w sposób wyraźny. (abstrakt oryginalny)
EN
Law-making by local authority units is based on the principle of setting the legal standards on the basis and within the limits of the statutory authority and the prohibition to presume competence. It is stated in both the legal doctrine and the case law that the legal basis for law-making must be of a specific nature. The provisions of the law of the rank of a statute do not contain an authorization for local authority units to regulate the principles and procedure of awarding a grant from the budget for co-financing health policy programmes regarding the treatment of infertility with the in vitro method. Therefore, their adoption by the board of the voivodship is an infringement of overstepping the law-making powers. When awarding law-making rights regarding the specification of the principles and procedure for awarding a grant from the budget to the governing authorities, the law-makers did this explicitly. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
63--71
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Szczeciński; Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
  • Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Bibliografia
  • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
  • Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2011.
  • Zimmermann J., Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, "Państwo i Prawo" 1991/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.