PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2(32) | 97--115
Tytuł artykułu

Świadczenia z pracowniczych planów kapitałowych

Warianty tytułu
Pension Benefits from Employee Capital Plans
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera szczegółową analizę ustawowych form wypłat środków z rachunku uczestnika pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Pierwszym celem artykułu jest wyodrębnienie dopuszczalnych przez prawo form wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Drugim celem jest ustalenie, czy poszczególne formy wypłat z PPK chronią uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego negatywnymi finansowymi skutkami. Ustawa o PPK przewiduje kilka sposobów wypłaty środków z rachunku w pracowniczym planie kapitałowym. Podstawową przesłanką dokonania wypłaty przez uczestnika jest osiągnięcie przez niego 60. roku życia. W tym przypadku może on dokonać wypłaty w formie: wypłaty w ratach, wypłaty jednorazowej, renty dożywotniej, świadczenia małżeńskiego, wypłaty transferowej na lokatę oszczędnościową lub terminową. Drugą przesłanką dokonania wypłaty przez uczestnika jest poważne zachorowanie. W tym przypadku nie jest konieczne, aby uczestnik PPK ukończył 60. rok życia. Trzecią przesłanką dokonania wypłaty jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Wypłata dokonywana jest wówczas w celu pokrycia wkładu własnego. Prawo do takiej wypłaty mają tylko uczestnicy, którzy nie ukończyli 45. roku życia. Aby ustalić, czy poszczególne formy wypłat z PPK chronią uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego finansowymi konsekwencjami, należy zastosować metodę ekonomicznej analizy prawa prowadzonej na poziomie mikro.(abstrakt oryginalny)
EN
By virtue of the Act of 4 October 2018 on employee capital plans, Poland is implementing a new form of the occupational pension program. All entities employing at least one employee will be obliged to introduce an Employee Capital Plan (ECP). At the same time, all employees who are subject to compulsory retirement and pension insurances in Poland will have to choose if they want to opt-out from the ECP. Thus, Employee Capital Plans are supposed to be a common, voluntary and private long-term saving system for employees. The officially declared purpose of the implementation of ECP is to increase the financial security of participants during the retirement period. The key element for achieving this goal is the pension benefit from the ECP. The main purpose of this article is to describe the forms of pension benefits from ECP. The second goal is the evaluation of protection provided by participation in ECP. This part of the analysis is focused on individual longevity risk and its negative financial impact for individual members of ECP. The primary premise to get the ECP pension benefit is reaching the age of 60. This allows the individual member of the ECP to choose the preferred form of ECP pension benefit. The legal forms of ECP pension benefits are payment in instalments, a single payment, annuity, marriage benefit, transfer payment. The secondary premise to get ECP benefit is a serious illness. Participant does not have to be 60 years old to be entitled to this benefit. The tertiary premise for the ECP benefit is taking out a mortgage. This legal form of ECP benefit is limited only to individual participants who are not older than 45 years. The study is based on the method of economic analysis of law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • 1. Antonów K., 2018, Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo ubezpieczeń gospodarczych (osobowych), "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" nr 3 (16).
 • 2. Barr N., 2010, Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
 • 3. Barr N., Diamond P., 2008, Reforming Pensions: Principles and Policy Choices, Oxford University Press, Oxford.
 • 4. Bielawska K., 2018, Retirement Decisions of Seniors in Poland in the Light of the Qualitative Research, [w:] European Financial Systems 2018 Proceedings of the 15th International Scientific Conference June 25-26, Brno.
 • 5. Borda M., Kowalczyk-Rólczyńska P., 2018, Special Issue on Longevity Risk and Insurance, "Journal of Finance and Economics" nr 4 (6).
 • 6. Brzęczek T., Szczepański M., 2017, The Impact of Demography, Institutional Solutions and Fiscal Incentives on the Level of Participation and Investment Efficiency of Occupational Pension Schemes in Central and Eastern Europe, "Journal of International Scientific Publications" nr 11.
 • 7. Buchholtz S., Gąska J., Góra M., 2018, Pension Strategies of Workers in a Country Getting Old before Getting Rich, "IZA Discussion Papers" nr 11830.
 • 8. Chłoń-Domińczak A., 2010, Pension system in Poland in the Gender Context, [w:] Marin B., Zolyomi E. (eds.), Women's Work and Pensions: What is Good, What is Best? Designing Gender-Sensitive Arrangements, European Centre Vienna, Ashgate, London.
 • 9. Cichowicz E., Rutecka-Góra J., 2017, Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość - próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań, "Problemy Polityki Społecznej" nr 3.
 • 10. Dybał M., 2017, Pracownicze programy emerytalne w Polsce, "Ekonomia - Wroclaw Economic Review" nr 3 (23).
 • 11. Góra, M., 2014, Redesigning pension systems, "IZA World of Labour", Institute for the Study of Labor (IZA).
 • 12. Jakubowski S., 2019, Art. 98, [w:] Jakubowski S., Prusik A. (red.), Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz, Warszawa.
 • 13. Jedynak T., 2016, The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland, "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych" nr 3 (22).
 • 14. Jedynak T., 2018a, Automatic Balance Mechanisms as instruments of maintaining pension scheme financial sustainability, "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych" nr 3 (29).
 • 15. Jedynak T., 2018b, Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" nr 2.
 • 16. Jończyk J., 2003, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Zakamycze, Kraków.
 • 17. KNF, 2013, Uchwała Nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Dz. Urz. KNF z dnia 13 sierpnia 2013 r.
 • 18. Koczur W., Szumlicz T., 2018, Social Insurance: Confrontation of Solidarity and Individualism, "Polityka Społeczna" nr 1.
 • 19. Kolek A., Wojewódka M., Sobolewski O., 2019, PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat, Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 • 20. Leśna-Wierszołowicz E., 2016, IKE i IKZE jako dobrowolne formy gromadzenia oszczędności emerytalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 451.
 • 21. Leśna-Wierszołowicz E., 2017, Skłonność Polaków do oszczędzania a rozwój dobrowolnych form gromadzenia oszczędności emerytalnych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica" nr 88.
 • 22. Marczak R., 2015, Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny: ochrona interesów rodziny po stracie żywiciela w prawie ubezpieczeń społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" nr 4.
 • 23. Marczak R., 2016, Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" nr 1.
 • 24. Pobłocka A., 2017, Proposals for Additional Forms of Saving for Retirement in Poland, "Economic and Environmental Studies" nr 1 (41).
 • 25. Rutecka J., 2015, Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 1 (18).
 • 26. Szczepański M., 2014, Zarządzanie ryzykiem długowieczności w polskim systemie emerytalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65.
 • 27. Szczepański M., 2017a, Managing Longevity Risk in Pension System: The Case Study of Poland, [w:] Bilgin M.H., Danis H., Demir E., Can U. (eds.), Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economics Society Conference, Springer.
 • 28. Szczepański M., 2017b, Metoda annuitetowa w zarządzaniu ryzykiem długowieczności w systemach emerytalnych, "Studia Oeconomica Posnaniensia" nr 10 (5).
 • 29. Werpachowska A., 2018, Forecasting the impact of state pension reforms in postBrexit England & Wales using microsimulation and deep learning, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), Contemporary problems of intergenerational relations and pension systems: a theoretical and empirical perspective, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 30. Wielebska M., 2017, Wybrane zagadnienia ustawy o kredycie hipotecznym, "Monitor Prawa Bankowego" nr 11.
 • 31. Wojewódka M., 2019, Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 32. Wojewódka M., Kolek A., Sobolewski O., 2019, Pracownicze plany kapitałowe - praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających, ODDK, Gdańsk.
 • 33. Zieliński M., 2018, Pracownicze plany kapitałowe - nowa forma zabezpieczenia społecznego? Wybrane kontrowersje na tle podstawowych założeń ustawy o PPK, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 11.
 • 34. Żukowski M., 2019, Rozwój bazy ekonomicznej ubezpieczeń społecznych, [w:] Pacud R. (red.) Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572810

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.