PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 6 Rachunkowość i bankowość XXI wieku : zainteresowania młodego pokolenia | 35--48
Tytuł artykułu

Wyzwania i problemy współczesnego księgowego

Warianty tytułu
Challenges and Problems of a Modern Accountant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca w zawodzie księgowego podlega stopniowej automatyzacji, przez co coraz większe znaczenie ma nie sam proces "księgowania", a analiza danych i szeroko rozumiane doradztwo. Od pracowników działów finansowych wymaga się znajomości szeregu przepisów, ich odpowiedniej interpretacji i chęci ciągłego doskonalenia. Większy zakres wiedzy muszą posiadać pracownicy usług księgowych outsourcingowych w biurach rachunkowych niż niższego szczebla księgowi w dużych przedsiębiorstwach. Wyzwanie w opisywanym zawodzie zawsze stanowi zmienność prawa i konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy - z tą myślą księgowi oswajają się już w liceach ekonomicznych lub na studiach. Problem stanowi jednak stabilność i jakość prawa polskiego na tle innych państw Unii Europejskiej - bycie liderem w kwestii ilości uchwalanych aktów prawnych to duża trudność w pracy w zawodzie księgowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Work in the accounting profession is subject to progressive automation, this makes data analysis and consulting more important than the accounting process. Financial department employees are required to know many a law regulations, their interpretation and ambition of continuous improvement. Higher qualifications require outsourced accounting services for employees in accounting offices than lower-level accountants in large enterprises. The challenge in this profession is the changeability of the law and the necessity of a long-term training. This is obvious to accountants already in high schools or in college. The problem is, however, the stability of Polish law compared to other European Union countries, the largest number of legislation passed in all of Europe is a great difficulty in working in the accounting profession.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Koło Naukowe Rachunkowości
Bibliografia
 • Blanchard 0. (2011), Makroekonomia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dobija M. (2005), Struktura i rozwój zawodu księgowego w Polsce. Perspektywa historyczna i stan obecny, [w:] Проблеми теорii та методологii бухгалтерского облiку, контролю ianaлizy. Miжнародний збiрник наукових праць. Випуск 3, ЖДТУ, Житомир.
 • Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. (2016), Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce, badania prowadzone przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.
 • Kasperski M. J. (2003), Sztuczna inteligencja, Helion, Gliwice.
 • Luty Z. (2018), Przyszłość zawodu księgowego, prezentacja podczas 2 Kongresu Polskiej Rachunkowości.
 • Raport z ankiety wraz z komentarzem ekspertów Potrzeby, problemy i wyzwania stojące przed księgowymi oczami Liderów Księgowości, Lider Księgowości edycja 2018, www.liderksiegowosci.pl
 • Kawiński A. (red.), Sieradz A. (2016), Wyzwania informatyki bankowej, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • Strona internetowa Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k http://barometrprawa.pl
 • Szczepańska M., U księgowych technologia nie zastąpi kompetencji, "Rzeczpospolita" 11.07.2018.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (UoODO 2018), Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (UoPOTiU 2004), Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (UKSH 2000), Dz.U. z 2018 r. poz. 398.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (UKC 1964), Dz.U. z 2018 r. poz. 2073 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UoZUoPDOOFUoPDOOPONIU 2018), Dz.U. z 2018 r. poz. 2159.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r" Ordynacja podatkowa (UOP 1997), Dz.U. z 2018 r. poz. 2126.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR, 1994), Dz.U. z 2018 r. poz.1629 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UoZPDONPOPOF, 1998), Dz.U. z 2018 r. poz. 2126 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UoPDOOF, 1991), Dz.U. z 2018 r. poz. 2126 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (UoPDOOP, 1991), Dz.U. z 2018 r. poz. 2073 z późn. zm.
 • Żuraw D. (2010), Zarys ewolucji zawodu księgowego na przestrzeni przemian ustrojowych w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XI, Zeszyt 13, [w:] Determinanty efektywnego zarządzania jednostką gospodarczą, pod red. M. Walczaka, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572866

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.