PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 6 Rachunkowość i bankowość XXI wieku : zainteresowania młodego pokolenia | 49--61
Tytuł artykułu

Problemy i perspektywy rozwoju w środowisku pracy współczesnych księgowych

Warianty tytułu
Problems and Perspectives of Development in the Work Environment of Contemporary Accountants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto temat funkcjonowania księgowych w obecnym środowisku pracy. Starano się przybliżyć, z jakimi problemami borykają się przedstawiciele tego zawodu, ale również, jakie obecnie daje on perspektywy rozwoju. Zasadniczo pracę podzielono na dwie części. W pierwszej części artykułu zawarte zostały informacje dotyczące zawodu księgowego. Ze względu na brak formalnej definicji słowa księgowy, przytoczono ją z kilku dostępnych źródeł. Określono również, jak obecnie wygląda praca osoby zajmującej się rachunkowością oraz jakie rodzaje odpowiedzialności ponosi ona w związku z wykonywanym zawodem. Druga część pracy opisuje oddziaływanie otoczenia na pracę współczesnych księgowych. W pierwszej kolejności określono wpływ aktualnie obowiązujących regulacji prawnych na branżę związaną z rachunkowością. Następnie określono, jak szanse i zagrożenia dla księgowych powoduje rozwój technologiczny. Następnie przybliżono, na jakie warunki zatrudnienia mogą liczyć obecni pracownicy w tym zawodzie. Wskazano także, jak postrzegają księgowych osoby spoza branży oraz jakie są najbardziej popularne stereotypy związane z tym zawodem. W ostatniej części zwrócono uwagę na ryzyko występowania chorób związanych z siedzącym trybem pracy księgowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the functioning of accountants in the current work environment. Attempts were made to show what problems the representatives of this profession are facing, but also what development perspectives currently the market offers. Basically, the work was divided into two parts. The first part of the article contains information on the accounting profession. Due to the lack of a formal definition of the word accountant, it was quoted from several available sources. It also specifies what is currently the work of a person dealing with accounting and what kind of responsibility is connected with this profession. The second part of the work describes the influence of the environment on the work of contemporary accountants. First of all, the impact of the currently law regulations on the accounting industry was determined. The next part sets out how the opportunities and risks for accountants is given by technological development. Then, it was presented for what employment conditions currently employees can count in this profession. It also indicates how accountants perceive people from outside the industry and what are the most popular stereotypes associated with this profession. The last part shows the risk of diseases associated with the sedentary work of an accountant. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ćwirko H. (2011), Choroby pracowników biurowych, Infor, https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/profilaktyczna_ochrona_zdrowia/476870,Choroby-pracownikow-biurowych.html?fbclid=IwARlErYoJhG-hGqJLDukIH_Plu3dqBF_-Y7fC8QAQDQcwSWdaEkS9uR0UERc, [dostęp: 27.11.2018].
 • Dadacz J. (2018), Polskie "przepisy o rachunkowości po transformacji - historia, stan obecny, kierunki rozwoju, Rachunkowość, nr 11.
 • EY, Robot w służbie księgowości, Warszawa, 2018, https://pirxonrobot.com/wp-content/uploads/2018/ll/raport-EY.pdf, [dostęp 27.11.2018].
 • Janczukowicz K. (2018), Odpowiedzialność Księgowego, Wydawnictwo Kojot i Kruk, Gdańsk.
 • Kabalski P. (2107), Jaka osobowość zawodowa jest potrzebna współczesnemu księgowemu, Rachunkowość, nr 6.
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, https://www.skwp.pl/files/zg/kodeks_etyki/kodeks_zawodowej.pdf, [dostęp: 27.11.2018].
 • Odpowiedzialność materialna pracownika, Państwowa Inspekcja Pracy, https://www.pip.gov.pl/pWv/l64454/ul 0dpowiedzMaterPracown Internet.pdf, [dostęp: 28.11.2018].
 • Potrzeby, problemy i wyzwania stojące przed księgowymi oczami Liderów Księgowości, Lider Księgowości edycja 2018, http://liderksiegowosci.pl/files/l.pdf, [dostęp: 26.11.2018].
 • Przyszłość zawodu księgowego, Franciszek Wala prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rzeczpospolita, 2018, https://www.rp.pl/Rachunkowosc/303219985-Przyszlosc-zawodu- księgowego-Franciszek-Wala-prezes-Stowarzyszenia-Ksiegowych-w-Polsce.html, [dostęp: 27.11.2018].
 • Raport płacowy: ile zarabiają księgowi? Portal Polskiego Radia, 2017, https://www.polskiera- dio.pl/42/259/Artykul/l857009, Raport-placowy-ile-zarabiaja-ksiegowi?fbclid=IwAR07cZQkYZcq8clhh2Er_7Nzzp-TFTW59iiHYbUUjEAYljxH_JjfpSYQviA, [dostęp: 26.11.2018].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014 poz. 1145.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności, http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow, [dostęp: 27.11.2018].
 • Technologia a rola księgowego w firmie, Rzeczpospolita, 2018, https://www.rp.pl/Rachunkowosc/302289985-Technologia-a-rola-ksiegowego-w-firmie.html?fbclid=IwARlI-S5rV3ipdYRrmy6IJCXDoa-Txp2aUOkxGaeOAJwLJ3Jn8uhK3SSI_v4, [dostęp: 27.11.2018].
 • Wojtowicz I., Artienwicz N. (2016), Stereotyp księgowego w oczach księgowych oraz studentów rachunkowości, Rachunkowość, nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572868

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.