PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 6 Rachunkowość i bankowość XXI wieku : zainteresowania młodego pokolenia | 63--75
Tytuł artykułu

Współczesny obraz księgowego - zmiany i perspektywy dla zawodu

Warianty tytułu
Present Picture of an Accountant - Changes and Prospects for the Profession
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pierwsza część referatu przedstawia funkcję, jaką księgowy pełni w przedsiębiorstwie. Omówione zostały tam, zakres obowiązków, jak i szereg odpowiedzialności, jakie ciążą na księgowym. Druga część poświęcona została procesowi cyfryzacji w obrębie działalności zawodowej księgowych. Przedstawia on możliwości jakie daje postęp technologiczny jak i również zagrożenia płynące z poświęcania zadań robotom. Trzecia część poświęcona jest etyce w zawodzie księgowego. Opisuje ona, czym jest etyka i w jaki sposób wiąże się z zawodem księgowego. Czwarta część poświęcona została wiedzy z zakresu prawa wymaganej w księgowości. Przytoczone są w niej niektóre z aktów prawnych, których znajomość potrzebna jest w pracy. Piąta część natomiast tłumaczy trendy panujące na uczelniach wyższych, jeśli chodzi o kształcenie w dziedzinach finansów i rachunkowości, jak i również przedstawia problematykę związaną z wynagrodzeniami w księgowości. Ostatnia, szósta część opowiada o prawdopodobnym kształtowaniu się zawodu księgowego w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The first part of the paper presents the role an accountant plays in an enterprise. It discuss the scope of duties as well as a number of responsibilities imposed on the accountant. The second part talks about the process of digitization within the professional activity of accountants. It presents the possibilities of technological progress as well as threats resulting of delegating tasks to robots. The third part talks about accounting ethics. It describes what ethics is and how it relates to the profession of an accountant. The fourth part talks about knowledge of the law required in accounting. It cites some of the legal acts whose knowledge is needed at work. The fifth part, on the other hand, explains the trends prevailing at universities in terms of education in the fields of finance and accounting, and also presents the problems related to pay in accounting. The last, sixth part is about the future development of the accounting profession. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu, SKNR Konto
 • Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu, SKNR Konto
Bibliografia
 • Buczkowska A. (2011), Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji, Uniwersytet Szczeciński.
 • Choiński P. (2017), Zarobki księgowych w Polsce. Od 2 tys. zł do nawet 8 tys. zł, https://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/zarobki-ksiegowych-w-polsce,23,0,2276887.html, (dostęp: 20.11.2018).
 • Gajos-Kniewska D. (2018), Czy roboty zastąpią księgowych? https://www.rp.pl/Rachunkowosc/301149986-Czy-roboty-zastapia-ksiegowych.html, (dostęp: 20.11.2018).
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016), Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2017), Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., Warszawa.
 • Hołda A. (2013), MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck.
 • Kawecka-Siuzdak G. (2014), Prawa, obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych, ODDK, Gdańsk.
 • SKwP (2012), Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Warszawa.
 • Szczepańska M. (2018), U księgowych technologia nie zastąpi kompetencji, https://www.rp.pl/Rachunkowosc/307119989-U-ksiegowych-technologia-nie-zastapi-kompetencji.html, (dostęp: dostęp 20.11.2018).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141.
 • www.prawo.sejm.gov.pl, (dostęp: 20.11.2018).
 • Wala F. (2018), Przyszłość zawodu księgowego, https://www.rp.pl/Rachunkowosc/303219985-Przyszlosc-zawodu-ksiegowego-Franciszek-Wala-preześ-Stowarzyszenia-Ksiegowych-w-Polsce.html, (dostęp: 20.11.2018).
 • Zdunowska K. (2018), Ile będą zarabiać finansiści i księgowi? Prognozy na 2018 rok, https://www.karierawfinansach.pl/artykul/raporty/ile-beda-zarabiac-finansisci-i-ksiegowi-prognozy-na-2018-rok, (dostęp: 20.11.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.