PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 53 | nr 4 | 193--218
Tytuł artykułu

Problem upolitycznienia khmerskiego wymiaru sprawiedliwości jako narzędzia przemocy prawnej wobec środowisk antyrządowych

Autorzy
Warianty tytułu
The Politicisation of the Khmer Judiciary as a Means of Inflicting Legal Violence on Government Opponents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2018 r. mija dokładnie ćwierć wieku od przeprowadzenia pierwszych w historii Kambodży demokratycznych wyborów do parlamentu. Transformacja ustrojowa i związane z nią przyjęcie zasad państwa demokratycznego w miejsce ideologii komunistycznej stały się przyczynkiem do próby wdrożenia szerokiego pakietu reform, które miały objąć również gałąź judykatury. Niezawisłe sądy, jako jeden z filarów nowoczesnej państwowości, są gwarantem praworządności i utrzymania zrównoważonych relacji pomiędzy wszystkimi elementami monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władzy. Leżąca u podstaw tej idei w odniesieniu do władzy sądowniczej zasada rządów prawa została w Kambodży porzucona na rzecz coraz silniejszej dominacji tamtejszych elit z ramienia Kambodżańskiej Partii Ludowej. Z czasem przejęły one kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości, wykorzystując jego instrumenty do zwalczania działalności opozycji oraz doprowadzając w ten sposób do całkowitego upolitycznienia sądów. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie ewolucji tego procesu wraz ze wskazaniem na jego implikacje oraz identyfikację przyczyn, z powodu których w państwie doszło do wykształcenia się nowej formy opresji, jaką jest przemoc prawna.(abstrakt oryginalny)
EN
2018 marks the passage of a quarter century since the first democratic parliamentary elections were held in Cambodia. The country's political transformation and the replacement of communist ideology with democratic rule of law were accompanied by efforts to implement wide-ranging reforms that also spanned the judiciary. As one of the pillars of modern statehood, independent courts are a guarantee of lawfulness and of maintaining balanced relations between all three components of Montesquieu's separation of powers. The principle of rule of law underlying judiciary power was abandoned in Cambodia in favour of the increasing domination of elites associated with the Cambodian People's Party. They eventually took over control of the country's justice system, using legal instruments to keep the opposition down, which has led to the politicisation of courts. The article describes this process and points to its implications while seeking to identify the reasons why Cambodia has seen the emergence of a new type of oppression in the form of legal violence.(original abstract)
Rocznik
Tom
53
Numer
Strony
193--218
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • R. Hirschl, The new constitutionalism and the judicialization of pure politics wordlwide, "Fordham Law Review" 2006, vol. 75, nr 2, s. 721.
 • D.L. Weiden, Judicial politicization, ideology, and activism at the high courts of the United States, Canada and Australia, "Political Research Quarterly" 2011, vol. 64, nr 2, s. 335.
 • B. Dressel, Courts and judicialization in Southeast Asia, [w:] W. Case (red.), Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization, Routledge, New York 2016, s. 271.
 • B. Dressel, The judicialization of politcs in Asia. Towards a framework of analysis, [w:] B. Dressel (red.), The Judicialization of Politcs in Asia, Routledge, New York 2012.
 • M. Baaz, M. Lilja, Understanding hybrid democracy in Cambodia: The nexus between liberal democracy, the state, civil society, and a 'politics of presence', "Asian Politics & Policy" 2014, vol. 6, nr 1, s. 21.
 • S. Udom Deth, D. Bultmann, The afterglow of Hun Sen's Cambodia? Socioeconomic development, political change, and the persistence of inequalities, [w:] C. Banpasirichote Wungaeo, B. Rehbein, S. Wun'gaeo (red.), Globalization and Democracy in Southeast Asia: Challenges, Responses and Alternative Futures, Palgrave Macmillan, London 2016, s. 97-98.
 • M. Karbaum, Cambodia's facade democracy and European assistance, "Journal of Current Southeast Asian Affairs" 2011, vol. 30, nr 4, s. 118.
 • Paris Peace Agreements, 23.10.1991, s. 30-31.
 • N. Gonzalez Campana, Japanese international cooperation: Good governance projects in South-East Asian countries, [w:] T. Groppi, V. Piergigli, A. Rinella (red.), Asian Constitutionalism in Transition. A Comperative Perspective, Giuffre Editore, Milan 2008, s. 168-170.
 • R. Bhagat, Separation of powers without checks and balances in Cambodia, "Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences" 2015, vol. 6, nr 4, s. 396.
 • K.E. Neilson, The Killed All the Lawyers. Rebuilding the Judicial System in Cambodia, Center for Asia-Pacific Initiatives, Victoria 1996, s. 11.
 • C. Morris, Justice inverted: Law and human rights in Cambodia, [w:] K. Brickell, S. Springer (red.), The Handbook of Contemporary Cambodia, Routledge, London 2016, s. 30-31.
 • K. Phallack, Overview of the Cambodian Legal and Judicial System, [w:] H. Peng, K. Phallack, J. Menzel (red.), Introduction to Cambodian Law, Konrad Adenauer Stiftung, Phnom Penh 2012, s. 10.
 • Human Rights Resource Center, Rule of Law for Human Rights in the Asean Region: A Base-line Study, 2011, s. 54.
 • K. Neam, Introduction to the Cambodian Judicial Process, The Asia Foundation, 1998, s. 30.
 • The National Assembly Commision 6 on Legislation and Justice, Legal and Judicial Reform in Cambodia, 2016, s. 5-6.
 • Constitute Project, Cambodia's Constitution of1993 with Amendments through 2008, 2008, s. 11.
 • K. Un, S. So, Cambodia's judiciary. Heading for political judicialization, [w:] B. Dressel (red.), The Judicialization of Politcs in Asia, Routledge, New York 2012, s. 190.
 • Cambodia Center for Human Rights, Green, Yellow, Red - CCHR Law Review Series, 2012, vol. 2, s. 1.
 • The Khmer Institute of Democracy, The Constitutional Council, 2005, s. 17-20.
 • Constitutional Council of Cambodia, Composition and Procedure, http://www.ccc.gov.kh/composition_en.php (data dostępu: 29.12.2017).
 • L.M. Hay, Institutions for the rule of law and human rights in Cambodia, "Article 2" 2006, vol. 5, nr 1, s. 42.
 • Cambodia Center for Human Rights, The Constitutional Council - CCHR Institutions Series, 2011, vol. 2, s. 2.
 • P. Manning, Governing memory : Justice, reconciliation and outreach at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, "Memory Studies" 2011, vol. 5, nr 2, s. 166-167.
 • M. Matyasik, P. Domagała, Międzynarodowe trybunały karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytowej, Difin, Warszawa 2012, s. 201.
 • C. Malumphy, B.J. Pierce, Cambodia's Search for Justice. Opportunities and Challenges for the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, research paper, University of Berkeley, 2009, s. 12-17.
 • D. Drożdż, Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 99.
 • A. Jelonek, Kambodża, Trio, Warszawa 2008, s. 267.
 • K. Un, J. Ledgerwood, Is the trial of 'Duch' a catalyst for change in Cambodia courts?, "Asian Pacific" 2010, nr 95, s. 8.
 • K. Ainley, Transitional justice in Cambodia: The concidence of power and principle, [w:] R. Jeffrey (red.), Transitional Justice in the Asia-Pacific, Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 135.
 • R. Chanveasna, UN pledges $8 million to ECCC, http://www.khmertimeskh.com/5098129/un- -pledges-8-million-eccc/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • T. Fawthrop, Cambodia's Khmer Rouge Tribunal: Mission Accomplished?, https://thediplomat. com/2017/07/cambodias-khmer-rouge-tribunal-mission-accomplished/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • P. Grzebyk, Kambodżańska droga do sprawiedliwości, [w:] J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 220.
 • The World Bank, Cambodia Governance and Corruption Diagnostic: Evidence from Citizen, Enterprise and Public Official Surveys, 2000, s. 23.
 • Human Rights Center of University of California, After the First Trial. A Population-based Survey on Knowledge and Perception of Justice and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 2011, s. 30.
 • A. Ponak, D. Taras, Rule of law and the arbitration council of Cambodia, "Employee Rights and Employment Policy Journal" 2016, vol. 20, nr 37, s. 40.
 • J.D. Ross, Cambodia: The Justice System and Violations of Human Rights, Lawyers Committee for Human Rights, New York 1992, s. 31-32.
 • S. Peou, Intervention & Change in Cambodia: Towards Democracy?, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2000, s. 68.
 • K. Un, The judicial system and democratization in post-conflict Cambodia, [w:] J. Ojendal, M. Lilja (red.), Beyond Democracy in Cambodia. Political Reconstruction in a Post-Conflict Society, NIAS Press, Copenhagen 2009, s. 74.
 • Asian Development Bank, Cambodia: Enhancing Governance For Sustainable Development, Manila: Asian Development Bank, Programs Department (West), 2000, s. 85.
 • Human Rights Resource Center, Judicial Training in ASEAN: A Comparative Overview and Programs, 2014, s. 32-34.
 • C.H. Lande, Introduction: The dyadic basis of clientelism, [w:] S.W. Schmidt (red.), Friends, Followers and Factions: A Leader in Political Clientelism, University of California Press, Berkeley 1977, s. 20.
 • J. Ledgerwood, Understanding Cambodia: Social hierarchy, patron-client relationship and power, http://www.seasite.niu.edu/khmer/ledgerwood/patrons.htm (data dostępu: 29.12.2017).
 • International Bar Association, Justice versus corruption. Challenges to the independence of the judiciary in Cambodia, 2015, s. 35.
 • A. Jensen, A. Pheap, Cambodia Perceived as Most Currupt in the Region, https://www.cambodiadaily. com/news/cambodia-perceived-as-most-corrupt-in-region-106639/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • K. Un, C. Hughes, The political economy of "good governance" reform, [w:] C. Hughes, K. Un (red.), Cambodia's Economic Transformation, NIAS Press, Copenhagen 2011, s. 202-205.
 • K. Um, Cambodia in 1994: The year of transition, "Asian Survey" 1995, vo. 35, nr 1, s. 80-81.
 • S. Strangio, Hun Sen S Cambodia, Yale University Press, New Haven 2014, s. 81-82.
 • K. Um, One step forward, two steps back. Cambodia and the elusive quest for peace, "Southeast Asian Affairs" 1998, s. 75-76.
 • National Election Comitee, http://www.necelect.org.kh/nec_khmer/index.php?option=com_con- tent&view=article&id=1158&Itemid=348 (data dostępu: 29.12.2017).
 • J. Harris, Cambodian Election in 2013 and Protests after the Election, Facts and Details, 2014.
 • Global Witness, Hostile Takeover. The Corporate Empire of Cambodia's Ruling Family, 2016, s. 10-14.
 • H. Domashneva, NGOs in Cambodia: It's Complicated, https://thediplomat.com/2013/12/ngos-in- -cambodia-its-complicated/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • J. Wieczorek, Ratifications and amendments. A turning point for Cambodia?, w: Politics and Society in Contemporary Cambodia, "The Newsletter" 2017, nr 78, s. 34.
 • A. Peang-Meth, Understanding Cambodia's political development, "Contemporary Southeast Asia" 1997, vol. 19, nr 3, s. 295.
 • Cambodia Criminal Code, 2009, s. 126-128, 190, 221.
 • E. Mengleng, M. Worley, Rainsy Receives A 10-Year Prison Sentence, https://www.cambodiadaily. com/archives/rainsy-receives-a-10-year-prison-sentence-98700/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • S. McCarthy, K. Un, The evolution of rule of law in Cambodia, "Democratization" 2017, vol. 24, nr 1, s. 108.
 • V. Tha, S. Khe, C. Yang, Cambodian Crackdown in 'Culprits' Tragets Hun Sen's Opponents, http:// www.rfa.org/english/news/cambodia/cambodian-crackdown-on-culprits-01312017145312.html (data dostępu: 29.12.2017).
 • M. Sokchea, E. Handley, CPP amends Party Law, opening door to dissolving opposition, http://www. phnompenhpost.com/national/cpp-amends-party-law-opening-door-dissolving-opposition (data dostępu:29.12.2017).
 • M. Sokchea, E. Handley, Breaking: Assembly passes Party Law changes targeting Rainsy, http://www. phnompenhpost.com/national/breaking-assembly-passes-party-law-changes-targeting-rainsy (data dostępu:29.12.2017).
 • K. Vicheika, CPP Wins 70% of Seats in Local Election, Official Results Show, https://www.voacambo- dia.com/a/cpp-wins-70-percent-of-seats-in-local-election-official-results-show/3916644.html (data dostępu: 29.12.2017).
 • Amnesty International, Cambodia: Banning of opposition party a "blatant act ofpolitical repression", https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/cambodia-banning-of-opposition-party-a-blatant-act-of- -political-repression/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • B. Paviour, What Went Wrong With Cambodia's Opposition Party, https://thediplomat.com/2017/10/ what-went-wrong-with-cambodias-opposition-party/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • S. Se, Cambodian opposition party dissolved by Supreme Court, http://www.thejakartapost.com/ seasia/2017/11/16/cambodian-opposition-party-dissolved-by-supreme-court.html (data dostępu: 29.12.2017).
 • Statement from Phnom Penh Municipality, June 19, 2012, http://www.phnompenh.gov.kh/newsaide- memoire-on-development-process-of-boeung-kak-area-3024.html (data dostępu: 29.12.2017).
 • Cambodian Center for Human Rights, Cambodia Gagged: Democracy at Risk? Report on Freedom of Expression in Cambodia, 2010, s. 31.
 • V. Molyvann, Modern Khmer Cities, Reyum, Phnom Penh 2003, s. 95.
 • J.D. Ciorcioci, China and Cambodia: Patron and client?, "International Policy Center Working Paper" 2013, nr 121, s. 31.
 • United States Department of State, Cambodia 2016 Human Rights Report, 2016, s. 7.
 • L. Kijewski, Rule of law 'virtually absent': Court manipulation part of rulling party's master plan, report argues, http://www.phnompenhpost.com/national/rule-law-virtuaHy-absent-court-manipulation-part- -ruling-partys-master-plan-report-argues (data dostępu: 29.12.2017).
 • R. Corben, Cambodia Media Crackdown Seen as a Key Step by Government Ahead of 2018 Election, https://www.voanews.com/a/cambodia-media-crackdown-2018-elections/4008055.html (data dostępu:29.12.2017).
 • S. Strangio, Justice inverted: Law and human rights in Cambodia, [w:] K. Brickell, S. Springer (red.), The Handbook of Contemporary Cambodia, Routledge, London 2016, s. 80.
 • T. Ginsburg, Judicial Independence in East Asia: Implications for China, University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper, 2010, nr 295, s. 4.
 • B. Calvert, S. Meixner, Donors Offer a Healthy $635 Million in Aid, https://www.cambodiadaily. com/archives/donors-offer-a-healthy-635-million-in-aid-32854/ (data dostępu: 29.12.2017).
 • T. Suruga, Hun Sen stresses Cambodia's stability to Tokyo investors, https://asia.nikkei.com/Politics- Economy/International-Relations/Hun-Sen-stresses-Cambodia-s-stability-to-Tokyo-investors (data dostępu: 29.12.2017).
 • B. Sokhean, L. Kijewski, Hun Sen dares UE to impose sanctions, http://www.phnompenhpost.com/ national-politics/hun-sen-dares-eu-impose-sanctions (data dostępu: 29.12.2017).
 • D. Hutt, Cambodia looks to China for 'governance' guidance, http://www.atimes.com/article/ cambodia-looks-china-governance-guidance/ (data dostępu: 29.12.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.