PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7-8 | 7--16
Tytuł artykułu

Udział społeczeństwa w procedurze planistycznej - rzeczywiste uprawnienie czy "przykry" obowiązek organu

Autorzy
Warianty tytułu
Local Initiative as a Form of Implementation of a Public Task
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie krytycznej oceny udziału społeczeństwa we wczesnym etapie procedury planistycznej, a w szczególności ustalenie, czy przyjęty "prewencyjny" charakter uprawnień przyznanych społeczeństwu w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rzeczywiście umożliwia wpłynięcie na treść przyjmowanych aktów, czy też ma charakter jedynie formalny, pozbawiony praktycznej doniosłości.
Dokonana analiza obowiązujących rozwiązań prawnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że przyjęty obecnie model partycypacji społecznej w procedurze planistycznej nie jest doskonały i nie gwarantuje właściwej ochrony praw osób zainteresowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to perform a critical assessment of the involvement of the public at an early stage of the planning procedure and, in particular, the establishment of whether the accepted 'preventive' nature of rights awarded to the public in the Act on Spatial Planning and Development actually enables them to bear an influence on the content of the acts that are adopted or whether it is purely of a formal nature, deprived of practical significance.
The analysis of the applicable legal solutions and the line of judgments of the administrative courts leads to the conclusion that the currently accepted model of public participation in the planning procedure is not perfect and does not guarantee appropriate protection of the rights of interested parties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Bibliografia
 • Białowąs I., Możliwości bezpośredniego wpływania przez obywatela na treść aktów gminnego planowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2008/77.
 • Chorążewska A., Jagoda J., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie a wartości konstytucyjne, "Studia Iuridica Agraria" 2012/10.
 • Czernik Z., Ochrona interesów społeczności lokalnej i gminy w planowaniu przestrzennym [w:] Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznia interesu prawnego, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017.
 • Kotulski M., Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012.
 • Kruszakin M., Partycypacja społeczna w procesie inwestycyjno-budowlanym realizowanym w oparciu o tzw. specustawy [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Micińska M., Partycypacja publiczna w procesie inwestycyjnym w świetle zasady demokracji uczestniczącej, "Przegląd Legislacyjny" 2005/3-4.
 • Pawłowski S., Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny" 2015/1.
 • Rokicka K., Udostępnienie dokumentów planistycznych jako przejaw zasady jawności [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.
 • Sagan B., Planowanie przestrzenne a zasada jawności działania organów administracji. Wybrane zagadnienia [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.
 • Szachetko J.H., Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573118

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.