PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7-8 | 31--45
Tytuł artykułu

Miejskie obszary funkcjonalne w projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 24.07.2018 r. - krytyka w oparciu o niemiecką praktykę Regionu Hanowerskiego

Warianty tytułu
Urban Functional Areas in the Draft Land Use Plan of the Masovian Voivodship of 24/07/2018 - Critical Commentary Based on the German Practice of the Hanover Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarząd Województwa Mazowieckiego 24.07.2018 r. przyjął, po czym skierował do konsultacji społecznych, projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (PZPW). Od czasu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2014 r. rolą Planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest m.in. delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych oraz sformułowanie polityki przestrzennej ich dotyczącej. Celem niniejszego artykułu jest ocena uwzględnienia w projekcie planu zagadnienia delimitacji i planowania przestrzennego w miejskich obszarach funkcjonalnych województwa mazowieckiego. Podstawą oceny były uregulowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokumenty planistyczne wyższego rzędu oraz przykład dobrej praktyki niemieckiego planowania subregionalnego w Regionie Hanowerskim. Badanie wykazało pominięcie lub ogólnikowe potraktowanie w projekcie planu istotnych kwestii z zakresu planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
On 24/07/2018, the Management Board of the Masovian Voivodship adopted and then submitted the draft land use plan of the Masovian Voivodship for public consultation. Since the amendment of the Act on Spatial Planning and Development in 2014, the role of the voivodship land use plan has been to delimit urban functional areas and formulate the spatial policy regarding them. The objective of this article is to evaluate the inclusion of the issue of delimitation and spatial planning in the functional urban areas of the Masovian Voivodship in the draft of the plan. The grounds for the assessment were the provisions of the Act on Spatial Planning and Development, higher-order planning documents and an example of good practice of German sub-regional planning in the Hanover Region. The analysis disclosed the omission or excessively general treatment of important issues in the planning of urban functional areas in the draft plan. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Cieszkowski Z., Analiza dotychczasowych prób lokalizacji elektroenergetycznej linii przesyłowej 400 kV Kozienice-Ołtarzew, "Mazowsze. Studia Regionalne" 2017/23.
 • Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa 2005.
 • Kociuba D., Miejskie obszary funkcjonalne - wyzwania planistyczne, "Studia Miejskie" 2015/18.
 • Kowalewski A. (i in.), Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu, "Samorząd Terytorialny" 2014/4.
 • Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, t. 1, Warszawa 2008.
 • Lorens P., Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego[w:] Problem suburbanizacji, red. P. Lorens, Warszawa 2005.
 • Obłoza P. (i in.), Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (Green Belt) w ramach projektu "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)", Siedlce 2015.
 • Schmitz G., Regionalplanung [w:] Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 2005.
 • Scholich D., Vorranggebiet, Vorbehaltsgebiet, Eignungsgebiet [w:] Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 2005.
 • Sinz M., Region [w:] Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 2005.
 • Zaborowski T., Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium planistyczne, Warszawa 2017.
 • Zachariasz I., Przemiany samorządu wielkich miast Niemiec w XX w., "Samorząd Terytorialny" 2010/7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573122

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.