PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7-8 | 89--100
Tytuł artykułu

Płaszczyzna prawna dla działań innowacyjnych w samorządzie terytorialnym

Warianty tytułu
Legal Plane for Innovative Activities in Territorial Self-government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy artykułu jest próba odnalezienia przestrzeni prawnej dla działań innowacyjnych, są one bowiem motorem i instrumentem reformowania administracji publicznej. W tekście zaprezentowano idee budżetów partycypacyjnych, które tworzą szansę na wprowadzenie kreatywnych pomysłów obywateli w miastach. W dalszej kolejności odniesiono się do klauzul społecznych wprowadzanych w zamówieniach publicznych, dzięki którym zwiększa się zatrudnienie osób marginalizowanych. Jednym z istotnych elementów innowacyjnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego stało się partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego współpracujące podmioty dzielą się wkładem, kosztami czy obowiązkami. Ponadto w kontekście poszukiwań przestrzeni prawnej dla działań innowacyjnych ważne okazało się odniesienie do klastrów, które niewątpliwie wspomagają rozwój gospodarki regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the analysis in the article is the attempt to find legal space for innovative activities, as they are the driving force and instrument for reforming public administration. The text presents the idea of participatory budgets, which create an opportunity for introducing creative ideas of citizens into towns and cities. Next, reference is made to the social clauses introduced in public procurement, as a result of which employment of marginalized people is increasing. One of the important elements of the innovative development of territorial self-government units is public-private partnership, in which the cooperating entities share their contribution, costs or obligations. Furthermore, in the context of seeking legal space for innovative activities, it proved to be important to refer to clusters which doubtlessly support the development of the region's economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Afonso O., Monteiro S., Thompson M., A Growth Model for the Quadruple Helix, "Journal of Business Economics and Management" 2012/13, http://www.questia.com/read/1G1-310868541/a-growth-model-for-thequadruple-helix.
 • Baranowska A., Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, Warszawa 2009, s. 67.
 • Betleja M., Dolina Lotnicza jako przykład klastra przemysłowego, "Bussines&Beauty" 2011/6, http://www.businessandbeauty.pl/dolina-lotnicza-jako-przyklad-klastra-przemyslowego/.
 • Bloch C., Measuring Public Innovation in the Nordic Countries (MEPIN), Oslo 2011, s. 8.
 • Bobrecka-Jamro D., Wprowadzenie do problematyki klastrów [w:] D. Bobrecka-Jamro (red.), W. Jastrzębska, E. Szpunar-Krok, B. Tuziak, Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 10.
 • Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, Warszawa 2016, s. 16-17.
 • Budżet Obywatelski Rzeszów, Rzeszowski Budżet Obywatelski - statystyki, http://rbo.rzeszow.pl/rzeszowski-budzet-obywatelski-statystyki/.
 • Carayannis E., Campbell D., Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the "Mode 3" Knowledge Production System, LLC 2011.
 • Ekonomiaspołeczna.pl, Klauzule społeczne, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/684415.
 • Gronkiewicz-Waltz H., Jakacka B., O ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/3, s. 162.
 • Grycuk A., Klastry jako instrument polityki regionalnej, Biuletyn Biura Analiz Sejmowych "INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze" 2010/13, s. 3.
 • Hermaniuk J., Klastry i klastering - istota, funkcje, typologia [w:] Jak stworzyć klaster. Przewodnik, red. W. Szajna, Rzeszów 2011, s. 7.
 • Innowacje w sektorze publicznym. Raport przedstawiający aktualny stan wiedzy, oprac. Fundusz ARC, Sofia 2013, s. 32.
 • Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Warszawa 2010, s. 13.
 • Kłębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka historia obsługi, Warszawa 2013, s. 14.
 • Kowalski R., Klauzule społeczne w nowelizacji zamówień publicznych. Co zmienią?, http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1923294.html.
 • Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014, s. 5.
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H., The Transformation of University-industry-government Relations, "Electronic Journal of Sociology" 2001, https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/106531/th.html?sequence=3&isAllowed=y.
 • Mędrzycki R., Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności [w:] Bezdomność problemy prawne. Innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2016, s. 67-68.
 • Mikołajczyk B., Innowacje w sektorze publicznym w krajach Unii Europejskiej (wyniki badań), "Studia Ekonomiczne" nr 173: Innowacje w bankowości i finansach, Katowice 2013, s. 96.
 • Najwyższa Izba Kontroli, NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-klauzul-spolecznych-w-nbsp-zamowieniach-publicznych.html.
 • Podgórniak-Krzykacz A., Innowacje w samorządzie terytorialnym [w:] Innowacje 2014. Innowacyjne działania w ICT, red. P.A. Nowak, Łódź 2014, s. 7-8.
 • Poniatowicz M., Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, "Studia Ekonomiczne" 2014/198, cz. 1, s. 185.
 • Porter M.E., Clusters and the New Economic Competition, "Harvard Business Review" 1998, November-December, s. 78.
 • Rudolf W., Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, "Acta Universtitais Lodziensis. Folia Oeconomica" 2010/245, s. 73-82.
 • Rudolf W., Karpińska M., Marketing terytorialny w działalności samorządu terytorialnego [w:] red. R. Brol, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2005/1083, red. R. Brol, s. 690-698.
 • Rytel-Warzocha A., Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2010/1, s. 93.
 • Stokłuska E., Opis przykładu partycypacji. Budżet obywatelski w Sopocie, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych, http://partycypacjaobywatelska.pl/wpcontent/uploads/2015/09/praktyka_budzet_obywatelski_sopot.pdf, s. 3-4.
 • Szabroński S., Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych a zrównoważony rozwój lokalny, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy" 2013/1, s. 155.
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, http://twojbudzet.um.warszawa.pl/poprzednie-edycje.
 • Wojciechowski M., Innowacje w samorządzie terytorialnym [w:] Innowacje 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej, red. P.A. Nowak, Łódź 2015, s. 120-122.
 • Zhendov A., Innowacje w sektorze publicznym. Raport przedstawiający stan wiedzy, Warszawa 2013, s. 103.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573136

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.