PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7-8 | 170--185
Tytuł artykułu

Porównywanie rozliczalności władz na poziomie gminnym - problem pomiaru w świetle doświadczeń z badań w województwie opolskim

Autorzy
Warianty tytułu
Comparison of the Accountability of Authorities at Municipal Level - Problem of Measurement in the Light of Experience from Studies in the Opole Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozliczalność jest jedną z centralnych zasad dobrego rządzenia, a istnienie mechanizmów rozliczalności uznaje się za warunek dobrych rządów. W artykule rozliczalność jest rozpatrywana w kontekście gminnym, a jego celem jest przedstawienie problemów związanych z pomiarem rozliczalności. Zaproponowano również pięć obiektywnych wskaźników poziomu rozliczalności w gminie. Korzystając z doświadczeń badawczych w województwie opolskim, autor dochodzi do wniosku, że choć istnieje wiele mechanizmów rozliczalności władz gminnych, pojawia się problem zdobycia systematycznych danych, które pozwoliłyby na ilościowe różnicowanie gmin pod kątem poziomu rozliczalności. Dodatkowo pojęcie rozliczalności jest wysoce abstrakcyjne i wielowymiarowe, co stanowi kolejną trudność w poszukiwaniu jej ilościowych wskaźników. Proces rozliczalności jest trudny do kwantyfikacji, ponieważ trudno zmierzyć faktyczny wpływ danego mechanizmu rozliczalności forum. Wobec tego zaproponowane wskaźniki odzwierciedlają raczej potencjał do rozliczalności lub kulturę organizacyjną sprzyjającą rozliczalności niż rzeczywiste rozliczanie władzy lokalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Accountability is one of the central principles of good governance, while the existence of accountability mechanisms is considered a precondition of good governance. The article views accountability in the municipal context, while its objective is to present the problems related to the measurement of accountability. Five objective indicators of accountability at municipal level have also been proposed. The author builds on the experience from the research conducted in the Opole Voivodship to draw the conclusion that, despite the existence of numerous mechanisms of accountability of municipal authorities, the problem appears of obtaining systematic data enabling municipalities to be quantitatively differentiated in terms of their level of accountability. Additionally, the concept of accountability is highly abstract and multidimensional, which constitutes a further obstacle in the search for its quantitative indicators. The process of holding accountable is difficult to quantify, because it is difficult to measure the real influence of the given mechanism of the accountability of a forum. Therefore, the indicators proposed reflect the potential for accountability or the organizational culture that is conducive to accountability rather than actually holding local authorities accountable. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
170--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Batko-Tołuć K., Izdebski K., Organizacje strażnicze w Polsce. Stan obecny, wyzwania i perspektywy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • Borys T., Koncepcja dobrego rządzenia - istota, cechy swoiste i pomiar [w:] Dobre rządzenie w gminach małych: empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, t. 1, red. K. Kobielska, A. Lisowska, Bydgoszcz 2014.
 • Botero J., Ponce A., Shleifer A., Education, complaints, and accountability, "Journal of Law and Economics" 2013/4, s. 959-996.
 • Bovens M., Analysing and assessing public accountability. A conceptual framework, European Governance Papers (EUROGOV), no. C-06-01, 2006.
 • Bovens M., Schillemans T., Hart P., Does public accountability work? An assesment tool, "Public Administration" 2008/1, s. 225-242.
 • Burmistrz na cenzurowanym, Fundacja Przyszłość i Rozwój, http://www.przyszlosc-rozwoj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=149:burmistrz-na-cenzurowanym&catid=1:aktualnoci&Itemid=5 (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Chlipała M., Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/3, s. 25-33.
 • Danielewicz M., Mazurek P., Technospołecznicy. Rozkwit mediów lokalnych, https://ngoteka.pl/handle/item/17 (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Diamond, L. Morlino, L., The quality of democracy. An overview, "Journal of Democracy" 2004/4, s. 20-31.
 • European governance: a white paper, European Commission, COM(2001) 428, Brussels, 25.7.2001, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Extract from the Valencia Declaration 15th Conference of European Ministers responsible for local and regional government - Strategy for Innovation and Good Governance at local level, Appendix I, Council of Europe, Valencia, 15-16 October 2007, https://rm.coe.int/1680701699 (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Filar P., Kubicki P., Lepsze zrównoważone miasto. Podsumowanie, [w:] Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. P. Filar, P. Kubicki, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.
 • Gajewski S., Jakubowski A., Instytucja interpelacji w jednostkach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2012/7-8, s. 94-105.
 • Gendźwiłł A., Swianiewicz P., Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie?, Warszawa 2017, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy operacyjne/Masz Glos/Czy-potrzebujemy-limitu-kadencji-w-samorzadzie.pdf (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Grzeszczak R., Odpowiedzialność i rozliczalność władzy wykonawczej, "Państwo i Społeczeństwo" 2011/2, s. 123-138.
 • Jończy R., Łukaniszyn-Domaszewska K., Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy, Gliwice-Opole 2014.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006, World Bank Policy Research Working Paper No. 4280, 2007, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7473 (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Klitgaard R., International cooperation against corruption "Finance & Development" 1998/3, s. 3-6.
 • Kobielska K., Rozliczalność jako zasada dobrego rządzenia [w:] Dobre rządzenie w gminach małych: empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, t. 1, red. K. Kobielska, A. Lisowska, Bydgoszcz 2014.
 • Kobielska K., Rozliczalność realizacji polityk publicznych [w:] Standardy dobrego rządzenia w gminach małych. Teoria i praktyka, t. 2, red. K. Kobielska, A. Lisowska, Bydgoszcz 2013.
 • Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/Koncepcja_Good_Governance.pdf (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Koppell J., Pathologies of accountability: ICANN and the Challenge of "multiple accountabilities disorder", "Public Administration Review" 2005/1, s. 94-108.
 • Kula G., Mierniki jakości rządzenia na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym [w:] Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać, red. J. Wilkin, Warszawa 2013.
 • Kurzawa A., Proceduralna strona kontroli społecznej sprawowanej przez instytucje skarg i wniosków, "Rocznik Samorządowy" 2015/4, s. 226-244.
 • Laskowski Z., Zasady wnoszenia interpelacji i pytań przez radnych, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/zasady-wnoszenia-interpelacji-i-zapytan-przez-radnych/(dostęp 17.05.2019 r.).
 • Machelski Z., Rozliczalność jako element jakości procesu demokratycznego w systemie instytucjonalnym III Rzeczpospolitej, "Przegląd Sejmowy" 2018/1, s. 61-87.
 • Małecka-Łyszczek M., Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego [w:] Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, red. M. Ćwiklicki, Kraków 2015.
 • Markowski R., Kotnarowski M., Wenzel M., Żerkowska-Balas M., Demokratyczny Audyt Polski 2014, http://dap.swps.pl/?page_id=54 (dostęp 22.10.2018 r.).
 • Merkel W., Embedded and defective democracies, "Democratization", 2004/5, s. 33-58.
 • Mulgan R., 'Accountability': an ever expanding concept? "Public Administration" 2000/3, s. 555-573.
 • O'Donnell G., Horizontal accountability in new polyarchies, "Journal of Democracy" 1998/3.
 • Rauziński R., Szczygielski K., Współczesne problemy demograficzne śląska opolskiego, Opole 2013.
 • Rose-Ackerman S., Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Warszawa 2001.
 • Schaeffer M., Local government accountability: challenges and strategies, http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/March2005Seminar/1Schaeffer/Schaeffer icFinance,TransparencyandAccountability-3-22-2005Draftdw.doc (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Scott C., Accountability in the regulatory state, "Journal of Law and Society" 2000/1, s. 38-60.
 • Sroka A., Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii), Warszawa 2014.
 • Swianiewicz P., Klimska U., Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003/4, s. 15-41.
 • Sześciło D., Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie, Warszawa 2018, https://www.maszglos.pl/aktualnosci/nowe-narzedzia-dla-obywateli-i-radnych-w-samorzadzie/(dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Sześciło D., Polski samorząd na tle europejskim. Mocne i słabe strony, najważniejsze wyzwania, Warszawa 2016, https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2016/03/Polski-samorzad-na-tle-europejskim_Dawid-Szescilo_Fundacja-im.-S.Batorego.pdf (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Wiatr J., Constitutional accountability in Poland after 1989, "East European Constitutional Review" 1996/5, s. 42-45.
 • Wilde A., Narang S., Laberge M., Moretto L., A Users' Guide to Measuring Local Governance, Oslo 2009, http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/local_governance/a-users-guide-to-measuring-local-governance-.html (dostęp: 17.05.2019 r.).
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Dolewka Z., Wojciechowski M., Samorząd terytorialny w Polsce - Raport, Łódź 2014, https://obywateledecyduja.pl/2014/12/raport_samorzad/(dostęp: 17.05.2019 r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573150

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.