PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 58--66
Tytuł artykułu

Wstępna analiza zmian w indywidualnym wskaźniku spłaty zadłużenia na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2020-2025

Warianty tytułu
Preliminary Analysis of Changes in the Individual Debt Repayment Index Using the Example of Territorial Self-government Units from the Territory of the Dolnośląskie Voivodship in 2020-2025
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wpływu zmiany sposobu obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego na możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań przez te jednostki. Zmiany wynikające ze znowelizowanej 14.12.2018 r. ustawy o finansach publicznych badane są przy użyciu metody wyrażania tzw. buforu (mianem tym określa się zapas, jaki poszczególne jednostki mają pomiędzy planowanym a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty) w formie ilorazów maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika przez planowany wskaźnik spłaty. Przeprowadzone badanie ma przede wszystkim charakter aplikacyjny. Dane do analizy pochodzą z wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przedstawionych Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Wyniki analizy wskazują, że mimo prognozowanego przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy1generalnego wzrostu możliwości obsługi zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego, rośnie także liczba jednostek, w których te możliwości maleją i według prognoz w roku 2025 osiągnie niemal 30% ogółu jednostek w województwie dolnośląskim. Ograniczenie możliwości dalszego zaciągania zobowiązań przez te jednostki może negatywnie wpłynąć np. na rozwój infrastruktury w tych jednostkach. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to assess the impact of change on the method of calculating the individual debt index of territorial self-government entities from the Dolnośląskie Voivodship on the ability of these units to assume and repay liabilities. The changes arising from the Public Finance Act amended on 14 December 2018 are analysed with the use of the method of expressing the so-called buffer (this term is used to define the margin that individual units have between the planned and acceptable repayment index) in the form of the quotients of the maximum acceptable index through the planned repayment index. The data comes from the long-term financial forecasts of territorial self-government units presented to the Regional Chamber of Audit in Wrocław. The results of the analysis indicate that, despite the forecast of the Ministry of Finance in the justification to the amendment to the Act on the general increase in the ability of territorial self-government units to service debt, the number of units in which these capabilities are declining is also increasing. In 2025, they are expected to constitute almost 30% of the total number of units in the Dolnośląskie Voivodship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58--66
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Bibliografia
  • Hoffmann M., Zieliński J., Konsekwencje zmian wskaźników zadłużenia, "Wspólnota" 2019/3.
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Druk nr 2787 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2787 (dostęp 9.08.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.