PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 175 | 35--48
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki w perspektywie strategicznej i operacyjnej - aspekty metodologii badań

Warianty tytułu
Human Capital in Strategic and Operational Perspective: Research Methodology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano krytyczne stanowisko wobec aktualnych koncepcji mierzenia jakości i efektywności kapitału ludzkiego w organizacji. Wykazano, że zbieżności w stosowanych metodach i technikach pomiaru, analizy i oceny kapitału ludzkiego w organizacji mają swe źródło w praktyce selektywnego ujęcia zasobów ludzkich i przyjmowania wybiórczego kontekstu ich funkcjonowania w środowisku organizacyjnym. Na gruncie podjętej krytyki przedstawiono koncepcję analizy kapitału ludzkiego w układzie sprzężenia zwrotnego perspektyw: strategicznej aktywności i operacyjnej działalności organizacji. Kapitał ludzki integruje obie perspektywy i zarazem weryfikuje ich współzależność w modelu biznesowym każdej organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper takes a critical approach to the currently applied methodological concepts of measuring the quality and efficiency of human capital in organisations.We have demonstrated that convergence in currently applied measurement methods and techniques, analyses and assessment of human capital in organisations stems from selective approach to human resources and viewing them in a selective context of organisational environment.The critique has provided the starting point for the presentation of a concept of human capital analysis viewed through the lenses of the following perspectives: strategic activity and operating performance of an organisation. Human capital integrates both perspectives but, at the same time, it validates their mutual interdependence in the business model of any organisation. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
 • Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Bibliografia
 • Bańka W. [2000], Zarządzanie personelem - teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Baron A., Armstrong M. [2012], Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Begg D. [1992], Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Bochniarz P., Gugała K. [2005], Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Bonikowska M. [2015], Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, PARP, Warszawa.
 • Bratnicki M., Strużyna J. (red.) [2001], Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Brennan N., Connell B. [2000], Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implications, "Journal of Intellectual Capital", vol. 1, no. 3.
 • Ciekanowski Z. [2014], Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 101.
 • Czajka Z. [2011], Gospodarowane kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Dach Z. [2007], Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków.
 • Dzinkowski R. [2006], The Measurement and Management of Intellectual Capital, http://ciber- conta.unizar.es/ftp/pub/docs/IntellCapital_IFAC.pdf
 • Dziuba D. [2005], Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziwulski J. [2012], Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fitz-Enz J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Gilejko L. [2002], Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa.
 • Gołębski M., Wojtkowiak B. [2012], Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 56.
 • Harasim W. [2012], Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 • Harasim W, Dziwulski J. [2013], Pomiar kapitału ludzkiego, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", nr 1 (7).
 • Harasim W., Dziwulski J. [2014], Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej, w: Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania, red. W. Harasim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 • Janowska Z. [2002], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Jurek M. [2001], Kapitał intelektualny jako czynnik wpływający na wartość przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. [2006], Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kugel M. [2013], Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, w: Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania, red. W. Harasim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 • Marr B., Moustaghfir K. [2005], Defining Intellectual Capital: A Three Dimensional Approach, "Management Decision", vol. 43, no. 9.
 • Miciuła I., Miciuła K. [2015], Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, "Współczesne Problemy Ekonomiczne", nr 11.
 • Miller J.C., Whiting R.H. [2005], Voluntary Disclosure of Intellectual Capital and the Hidden Value, referat wygłoszony na konferencji AFAANZ, Melbourne, 3-5 lipca.
 • Pietruszka-Ortyl A. [2007], Kapitał intelektualny organizacji, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A. [2003], Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Roos G., Roos J. [1997], Measuring Your Companys Intellectual Performance, "Long Range Planning", June.
 • Skrzypek E. [2018], Jakość i wiedza narzędziem doskonalenia zarządzania w warunkach nowej gospodarki, w: Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku, red. M. Jakubiec, A. Barcik, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko Biała.
 • Sopińska A. [2010], Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, wyd. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Stewart T.A. [2001], The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Cen- tury Organization, Nicholas Brealey Publishing, Londyn.
 • Sułkowski Ł. [2005], Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Sveiby K.E. [1989], The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for ccounting, Control and Valuation of Know-How Companies, Affarsvarlden/Ledarskap, Stockholm.
 • Wachowiak P. (red.) [2005], Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wyrzykowska B. [2008], Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, "Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 66.
 • Zwell M., Ressler R. [2000], Powering the Human Drivers of Financial Performance, "Strategic Finance", vol. 81, no. 11.
 • Żemigała M. [2008], Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573182

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.