PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 59--71
Tytuł artykułu

Udział organizacji konsumenckich w realizacji polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i unijnym

Warianty tytułu
Participation of Consumer Organizations in the Implementation of Consumer Policy at National and EU Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacje konsumenckie swoją aktywnością wspierają i uzupełniają działania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią niezbędny i niezastąpiony element polityki konsumenckiej państwa w Unii Europejskiej. Przyczyniają się do realizacji wszystkich interesów i praw konsumentów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Punktem wyjścia tego artykułu jest zwięzła prezentacja ewolucji światowego, europejskiego i polskiego konsumeryzmu, aby stworzyć kontekst dla ukazania roli i zadań organizacji konsumenckich współpracujących z samorządem terytorialnym w służbie ochrony konsumentów. W dalszej części tekst traktuje o uprawnieniach organizacji konsumenckich wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ostatni wątek dotyczy Europejskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Konsumentów jako forum współpracy europejskich organizacji konsumenckich. Konkluzja potwierdza tezę początkową o istotnej i wzrastającej roli organizacji pozarządowych w realizacji polityki konsumenckiej zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumer organizations support and complement the activities of the bodies of government administration and the bodies of territorial self-government units through their activities. They constitute a necessary and irreplaceable element of the state's consumer policy in the European Union. They contribute to the pursuit of all interests and rights of consumers, both individual and collective. The starting point of this article is a succinct presentation of the evolution of global, European and Polish consumerism to lay down the context for demonstrating the role and tasks of consumer organizations cooperating with territorial self-government in the service of consumer protection. The article then addresses the rights of consumer organizations arising from the Act on Competition and Consumer Protection. The final topic addresses the European Consumer Consultative Group as a forum for cooperation between European consumer organizations. The conclusion confirms the initial thesis about the important and increasing role of non-governmental organizations in the pursuit of consumer policy at both national and EU level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Akerlof G., The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanizm, "Quarterly Journal of Economics" 1970.
 • Bazylińska J., Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej i w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich, Toruń 2012.
 • Bazylińska-Nagler J., Wpływ standardów międzynarodowych na kształtowanie się konsumenckiego prawa do reprezentacji w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
 • Bergh R. van den, Should consumer protection law be publicly enforced? An economic perspective on EC Regulation 2006/2004 and its implementation in the consumer protection laws of the Member States [w:] Collective enforcement of consumer law: securing compliance in Europe through private group action and public authority intervention, red. W. van Boom, M. Loos, Groningen 2007.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, Warszawa 2005.
 • Jabłońska-Bońca J., Wieczorek E., Ochrona konsumenta w ustawodawstwie polskim i prawie Unii Europejskiej [w:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, red. C. Mik, Toruń 1997.
 • Jawłowska A., Ruch konsumentów, Warszawa 1981.
 • Kłosowska-Lasek K., Działania informacyjno-edukacyjne powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, "Samorząd Terytorialny" 2014/3.
 • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Koopman J., New developments in government consumer policy: a challenge for consumer organizations, "Journal of Consumer Policy" 1986/3.
 • Koźmiński A., Consumers in transition from the centrally planned economy to market economy, "Journal of Consumer Policy" 1991/14.
 • Nowy Leksykon PWN, Warszawa 1998.
 • Ochrona interesów konsumentów w orzecznictwie antymonopolowym, red. G. Rokicka, Warszawa 1995.
 • Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] Władza i społeczeństwo: Antologia tekstów z socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.
 • Podgórski K., Właściwość miejscowa rzecznika konsumentów, "Biuletyn Rzeczników Konsumentów" 2012/2.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000.
 • Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, red. C. Banasiński, Warszawa 2004.
 • Stefanicki R., Miejsce kodeksów postępowania w nowej regulacji dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych, "Rejent" 2008/4.
 • Stefanicki R., Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej: dyrektywa 2005/29/WE, Warszawa 2007.
 • Supernat J., Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2002.
 • Sychowicz M., Art. 61 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, T. 1, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2014.
 • The EU and the Proliferation of Integration Principles under the Lisbon Treaty, red. F. Ippolito, M.E. Bartoloni, M. Condinanzi, Routledge 2018.
 • UOKiK, Polityka konsumencka na lata 2014-2018, Warszawa 2014.
 • UOKiK, Sprawozdanie z działalności powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w 2016 roku, Warszawa 2017.
 • Ustaborowicz-Jakimowicz L., Pozarządowe organizacje konsumenckie [w:] Model prawnej ochrony konsumenta. Harmonizacja polskiego prawa konsumenckiego z regułami Unii Europejskiej, red. G. Rokicka, Warszawa 1996.
 • Woicka-Beka E. s, Prawodawstwo europejskie dotyczące polityki konsumenckiej, Olsztyn 2001.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006, s. 121.
 • Żuławska C., Rezolucja Nr 76/47, Rekomendacja Nr R (81) 2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie [w:] Standardy prawne Rady Europy: teksty i komentarze. T. 2, Prawo cywilne, red. M. Safjan, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573188

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.