PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 85--94
Tytuł artykułu

Odmowa zastosowania przepisu prawa miejscowego zgodnego z ustawowym wzorcem przez sąd administracyjny : glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2018 r. (II OSK 2926)

Warianty tytułu
Refusal to Apply a Provision of Local Law in Accordance with the Statutory Model by the Administrative Court : Critical Commentary on the Ruling of the Supreme Administrative Court of 16 May 2018 (II OSK 2926/17)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sąd administracyjny posiada kompetencję do kontroli aktów prawa miejscowego w zakresie zgodności z prawem (art. 184 Konstytucji RP), natomiast sędziowie podlegają jedynie ustawom i Konstytucji RP (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Wbrew zatem stanowisku NSA w glosowanym wyroku, sąd może odmówić zastosowania przepisu prawa miejscowego także w przypadku, gdy treść takiego przepisu (§ 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia) jest identyczna z treścią ustawowego wzorca (art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody). Może jednak skorzystać z tych kompetencji tylko w sytuacji, gdy wprowadzenie takiego przepisu w akcie prawa miejscowego nastąpiło z istotnym naruszeniem warunków określonych w upoważnieniu ustawowym do wydania takiego aktu (art. 44 ust. 2 i art. 43 ustawy o ochronie przyrody). (abstrakt oryginalny)
EN
The administrative court has the powers to review acts of local law regarding compliance with the law (Article 184 of the Polish Constitution), whereas judges are only subject to the statutes and Constitution of the Republic of Poland (Article 178, para. 1 of the Polish Constitution). Therefore, despite the position of the Supreme Administrative Court in the judgment under consideration, the court may also refuse to apply a provision of local law if the wording of such a provision (§ 3, para. 1, item 7 of the regulation) is identical to the wording of the statutory model (Article 45, para. 1, item 7 of the Act on Nature Protection). However, it may only exercise these powers if the introduction of such a provision into the act of local law took place in gross breach of the conditions specified in the statutory authorization to issue such an act (Article 44, para. 2 and Article 43 of the Act on Nature Protection). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Bibliografia
 • Borowiak M., A System of Special Ecological Areas in Poland. The Proportionality Principle Outlined [w:] European Environmental Law in the EU Member States. An overview of Implementation Effectiveness, red. M. Rudnicki, I. Wereśniak-Masri, A. Kozińska, Warszawa 2011.
 • Borowiak M., Charakter terminów na uzgodnienie projektów decyzji lokalizacyjnych, a możliwość wykonywania kompetencji przez organy ochrony przyrody [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014.
 • Borowiak M., Zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Ochrona środowiska a działalność inwestycyjna. Aspekty prawne, t. V, red. Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk, Warszawa 2016.
 • Borowiak M., Znaczenie dyrektywy języka specjalistycznego w odkodowywaniu normy prawnej (na przykładzie ograniczeń obowiązujących na obszarach specjalnych o charakterze ekologicznym) [w:] Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, red. R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik, Lublin 2014.
 • Chmielewski T.J., Systemy krajobrazowe. Struktura-funkcjonowanie-planowanie, Warszawa 2012.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003.
 • Izdebski H., Zasada proporcjonalności a władza dyskrecjonalna administracji publicznej w świetle polskiego orzecznictwa sądowego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010/1.
 • Korzeniowski P., Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z ustanowienia użytku ekologicznego, "Prawo i Środowisko" 2013/1.
 • Królczyk A., Glosa do wyroku NSA z 30.07.2010 r. (II OSK 1053/10), LEX 2011.
 • Łętowska E., Glosa do wyroku NSA z 1.07.1999 r. (SA/Bk 208/99), OSP 2000/1.
 • Płowiec W., Gwarancje zasady nadrzędności Konstytucji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjalny" 2018/1.
 • Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Rakoczy B., Stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie form ochrony przyrody [w:] Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Warszawa 2017.
 • Rotko J., Komentarz do art. 34 [w:] Prawo ochrony przyrody. Komentarz, red. J. Sommer, Wrocław 2001.
 • Trzcińska D., Glosa do wyroku NSA z 30.07.2010 r. (II OSK 1053/10), LEX 2011.
 • Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 2008.
 • Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.