PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 (53) | 25--35
Tytuł artykułu

Pokolenie Y w wojsku - wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP

Warianty tytułu
Generation Y in Army - Challenge to Personal Process in Polish Armed Forces
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeobrażenia w otoczeniu Sił Zbrojnych RP implikują potrzebę dostosowywania się i podejmowania działań antycypujących te zmiany, tworząc warunki do sprawnego działania i rozwoju wojska. Rodzi to potrzebę przebudowy struktur i zasobów, którymi dysponuje wojsko, oraz doskonalenia procesu personalnego. Jednym ze współczesnych wyzwań dotyczących zarządzania ludźmi w wojsku jest zarządzanie pokoleniem Y, którego cechy są szansą dla rozwoju organizacji, jak również mogą stanowić dla niej problem. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących problematyki zarządzania wiekiem w wojsku z perspektywy uwarunkowań zarządzania pokoleniem Y. Autorka analizuje mocne i słabe strony generacji Y w wojsku, a następnie określa szanse i zagrożenia dla realizacji celów Sił Zbrojnych RP. W rezultacie prezentuje potrzeby związane ze zmianami w realizacji procesu personalnego, które są ważne z perspektywy właściwego wykorzystania potencjału tego pokolenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Transformations in the environment of the Polish Armed Forces imply the need to adapt and take actions anticipating these changes in order to create conditions for the efficient operation and development of the army. This raises the need to rebuild the structures and resources available to the army and to improve the personnel process. One of the contemporary challenges concerning human resources management in the army is the management of generation Y, the characteristics of which present an opportunity for the development of the organisation, but may also pose a problem. The aim of the article is to present the results of the research on the issue of age management in the army from the perspective of generation Y management conditions. The author analyses the strengths and weaknesses of generation Y in the army and then defines the opportunities for and threats to the achievement of the objectives of the Polish Armed Forces. As a result, she presents the needs related to changes in the implementation of the personnel process, which are important from the perspective of the proper use of this generation's potential.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Bibliografia
 • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych MON (2014). Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń: proces, metody, narzędzia. Bydgoszcz. http://cswlpoznan.wp.mil. pl/plik/file/INSTRUKCJA_SWD_SZ_RP/Podr%20SWD%20Szkol%20885_2014. pdf, 22.12.2018.
 • Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009). Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business, 118-134.
 • Gajda, J. (2016). Zarządzanie pracownikami pokolenia Y nowym wyzwaniem dla pracodawców. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 454, 217-228.
 • Gross-Gołacka, E. (2018). Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. Warszawa: Difin.
 • Jurczak-Dziełak, A., Kwiecińska, M. (2016). Podręcznik Akademii Coachingu Biznesowego. Olsztyn: Akademia Coachingu Biznesowego ACC.
 • Koncepcja obronna Rzeczpospolitej Polskiej (2018). www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/05/ KORP_DRUK_v03_mn2.pdf, 28.11.2018.
 • Kopertyńska, M. W., Kmiotek, K. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 358, 39-48.
 • Lowe, D., Levitt, K. J., Wilson, T. (2008). Solutions for Retaining Generation Y Employees in the Workplace. Business Renaissance Quarterly, 3 (3), 43-58.
 • Mazur-Wierzbicka, E. (2016). Pokolenie Y - liderzy jutra, analiza komparatywna. Polska versus inne kraje Europy Środkowej. Studia i Prace WNEiZ US, 43 (1),169-181.
 • Meuse, K. P., Mlodzik, K. J. (2010). A Second Look at Generational Differences in the Workforce: Implications for HR and Talent Management. People Strategy, 33 (2), 50-58.
 • Michaluk, A., Kacała, J. (2013). Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP - stan aktualny i kierunki doskonalenia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 4 (170), 135-152.
 • Moczydłowska, J., Kowalewski, K. (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi. Warszawa: Difin.
 • Piotrkowski, K. (2012). System zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych RP. Warszawa: WAT.
 • Trochowska, K. (2016). Kompetencje międzykulturowe dla bezpieczeństwa i obronności. Teoria i praktyka. Warszawa: AON.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573256

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.