PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 (2) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 141--154
Tytuł artykułu

Kulturowe ramy budowania ekosystemu innowacyjności w zespołach sprzedażowych kanału usług telekomunikacyjnych rynku B2B

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Framework for Building the Innovation Ecosystem in Sales Teams of the B2B Market Telecommunications Services Channel
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera charakterystykę kulturowych ram budowania ekosystemu innowacyjności. Prezentuje wyniki badań empirycznych zrealizowanych w zespołach sprzedażowych. Badaniami objęto 48 osób z 5 zespołów sprzedażowych. Badani to osoby związane umową o współpracę, prowadzące własną działalność gospodarczą, zajmujące się profesjonalnie sprzedażą usług telekomunikacyjnych w kanale biznesowym rynku B2B. W analizowanej grupie wyłoniono kategorię tzw. liderów sprzedażowych. Stanowiło to podstawę analiz kulturowych uwarunkowań innowacyjności, wyłonienia kluczowych stymulatorów i barier innowacyjności, jak również umożliwiło wnioskowanie o możliwościach kształtowania ekosystemów innowacyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the cultural framework for building an innovation ecosystem. Presents the results of empirical research conducted in sales teams. Forty-eight people from five sales teams were included in the study. The respondents are persons related to the cooperation agreement, conducting business activity, professionally dealing in the sale of telecommunications services in the B2B business channel. There were also sales leaders in the analyzed group. This constituted the basis for a cultural analysis of the conditions of innovation, the emergence of basic stimulators and barriers to innovation, as well as allowed to conclude on the possibility of shaping innovation ecosystems. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Aniszewska G., Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2004.
 • [2] Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.
 • [3] Bąk P., Sukiennik M., Kowal B., Kultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych, Inżynieria Mineralna, "Journal of the Polish Mineral Engineering Society", 2016.
 • [4] Brajek-Marczak R., Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • [5] Brzeziński P., Koncepcja TQM - historia i rozwój idei, "Problemy Jakości" 1991, nr 3, s. 6-7.
 • [6] Ciekanowski Z., Metody wdrażania i proces adaptacyjny pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Płock 2010.
 • [7] Ciekanowski Z., Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012, nr 94.
 • [8] Fryzeł B., Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
 • [9] Gołębiowski M., Elementy Kultury jakości w organizacji, "Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, Szczecin 2014, nr 38.
 • [10] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017.
 • [11] Hausner J., Kultura w cywilizacji informacyjnej. Wprowadzenie, [w:] A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • [12] Jamróz-Lizęga A., Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników, "Zarządzanie zasobami ludzkimi "Kraków 2012, nr 2
 • [13] Juchnowicz M.(red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa 2003.
 • [14] Kaliszczak L., Kreatywność i innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przedsiębiorstwo i region", Rzeszów 2013, nr 13.
 • [15] Klimkiewicz K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2011, nr 125.
 • [16] Kopczewski M., Pączek B., Tobolski M., Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, (red.) R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
 • [17] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • [18] Kubicka I., Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 2010.
 • [19] Pietras E., Założenia systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa, "Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe", 2017, nr 12.
 • [20] Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarzadzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002
 • [21] Rogala P., Borys T., Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • [22] Rozkwitalska M., Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym [w:] W Polak, T. Noch (red.), Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka., Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, Gdańsk 2008.
 • [23] Schein E.H., Organizational culture, "American Psychologist" 1990, Vol. 45, cyt. za: J.R. Schermerhorn, Jr., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 • [24] Serafin K., Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2015, nr 222.
 • [25] Sikorski C, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • [26] Steinmann H., Kamiński R., Miękka kultura przedsiębiorstwa a teoria zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 3.
 • [27] Stoner J., Frejman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, 2011.
 • [28] Sułkowski Ł., Krytyczna wizja kultury organizacyjnej, "Problemy Zarządzania, Wydział Zarządzania UW", vol. 9, nr 4 (34), 2011.
 • [29] Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wyd. C.H. Beck Warszawa 2011.
 • [30] Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2006.
 • [31] Urban W., Zarządzanie jakością usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 • [32] Ziomek J., Tylżanowski R., Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce, "Handel wewnętrzny", 2017, nr 368.
 • [33] Żarczyńska-Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573296

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.