PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 51--68
Tytuł artykułu

Zagraniczna polityka gospodarcza UE w obliczu nowych wyzwań: modele, cele i interesy

Warianty tytułu
European Union's Foreign Economic Policy in the Face of the New Challenges: Models, Goals and Interests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zagranicznej polityki gospodarczej UE, prowadzonej na arenie międzynarodowej. Na podstawie analizy treści stosunków UE z państwami trzecimi ustalono, że Unia - mimo że deklaruje jednakowe zasady współpracy ze wszystkimi partnerami - ma jednak bardzo zróżnicowane podejścia do poszczególnych aktorów stosunków międzynarodowych i traktuje państwa trzecie na różne sposoby. W tym kontekście podjęto próbę identyfikacji determinant określających skalę i treść współpracy między UE a państwami trzecimi oraz klasyfikacji partnerów Unii w zależności od tego, jakie cele ona zamierza osiągnąć w ramach współpracy z nimi. Analiza demonstruje, że aktualne modele oraz instrumenty zagranicznej polityki gospodarczej UE często nie są skuteczne i nie pozwalają efektywnie reagować na nowe wyzwania powstające na arenie międzynarodowej. Autor proponuje nowe podejście oraz rozwiązania, które mogą pomóc w dostosowaniu zagranicznej polityki gospodarczej UE do nowych okoliczności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the outcomes of the research concerned the issue of the European Union's foreign economic policy, as well as its models and instruments. The EU applies various approaches in relations with third countries, that is determined by differences in aims it intends to achieve in every specific case. The EU acquis constitutes only general framework of the European Union's foreign economic policy, that results in disorderliness and incoherence of European Union in relations with third countries. The Author identified key determinants, that actually shape current models of the European Union's foreign economic policy towards various groups of states. Significant problems and failures have been found. Analysis carried out in the article leads to the conclusion that current models and instruments of foreign economic policy, used by the EU, are not sufficiently efficient and often do not allow to meet new challenges effectively. New approaches and solutions have been proposed by the Author can help to improve the foreign economic policy of the EU and to adjust it to the contemporary global challenges.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. BOBURSKA Olga (2016), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, "Studia Europejskie", nr 3.
 • 2. BOŻYK Paweł, MISALA Józef, PUŁAWSKI Mieczysław (2002), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa.
 • 3. CZACHÓR Zbigniew (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa.
 • 4. CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny, w: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowanie badawcze, Warszawa.
 • 5. HALIŻAK Edward (2002), Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski, w: Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa.
 • 6. IVANOV Vladimir G. (2017), The Validity of Cross-National Comparative Ratings and Global Benchmarks from the Standpoint of Complex International Relations Theory, "RUDN Journal of Political Science", Vol 19, No 3
 • 7. KINYAKIN Andrey (2016), The Eurasian Economic Union: between co-existence, confrontation and cooperation with the EU, "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 10.
 • 8. KOENIG Nicole (2015), A Differentiated view of Differentiated Integration, "Policy Paper", Berlin, nr 140.
 • 9. KOMISJA EUROPEJSKA (2010), Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego w łączeniu społecznemu, 3 maja 2010, Bruksela.
 • 10. KOMISJA EUROPEJSKA (2014), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego, 22 stycznia 2014, Bruksela.
 • 11. KUŹNIAR Roman (2002), Międzynarodowa tożsamość Europy (UE), w: Edward Haliżak, Stanisław Parzymies (red.), Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa.
 • 12. ŁAWNICZAK Kamil (2014), Dezintegracja, konsolidacja czy status quo? Kryzys modernizacji w Unii Europejskiej a poszukiwanie nowego paradygmatu integracji, "Przegląd Europejski", nr 4 (34).
 • 13. MILNER Helen, TINGLEY Dustin (2011), Who Supports Global Economic Engagement? The Sources of Preferences in American Foreign Economic Policy, "International organizations", Volume 65, Issue 1.
 • 14. MISALA Józef (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa.
 • 15. PETRAKOV Iaroslav, KUCHERYAVAYA Elena V. (2016), Between failure and success of the integration process: explaining the policy impact (the case of the Fiscal and Energy Unions). "Przegląd Europejski", nr 4 (42).
 • 16. PŁOWIEC Urszula (1994), Zagraniczna polityka gospodarcza Polski, "Ekonomista", nr 4.
 • 17. PODRAZA Andrzej (2016), Koncepcje Unii Europejskiej jako aktora na arenie międzynarodowej a rozwój aktywności w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, "Roczniki Nauk Społecznych", Vol 44, nr 3.
 • 18. SCHUMAN Robert (1950), Deklaracja z 9 maja 1950 roku wygłoszona przez Roberta Schumana. https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pl
 • 19. TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • 20. TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • 21. WALLACE Helen (2005), Exercising Power and Influence in the European Union: The Roles of Member States, w: Simon Bulmer, Christian Lequesne (red.), The Member States of the European Union, Oxford.
 • 22. WIERZCHOWSKA Anna (2016), Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę̨ zmiany w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • 23. WOJTASZCZYK Konstanty Adam, NADOLSKA Jadwiga (red.) (2015), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Warszawa.
 • 24. WOJTASZCZYK Konstanty Adam (2018), Wartości w Unii Europejskiej, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł Stawarz, Justyna Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej?, Warszawa.
 • 25. YOUNG Alasdair (2000), The Adaptation of European Foreign Economic Policy: From Rome to Seattle. "Journal of Common Market Studies," nr 38 (1).
 • 26. ZABIELSKA Izabela (2013), Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, w: Roman Kisiel i Renata Marks-Bielska (red.), Polityka gospodarcza. (zagadnienia wybrane), Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573314

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.