PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 (53) | 75--86
Tytuł artykułu

Edukacyjne wspieranie zatrudnienia osób w wieku 55+

Warianty tytułu
Educational Employment Support for People Aged 55+
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z kluczowych problemów polskiego rynku pracy jest starzenie się zasobów pracy. Wielu pracodawców, kierując się przeświadczeniem o homogeniczności populacji osób w wieku 55+, nie chce ich zatrudniać, uważając, że osoby starsze są nieproduktywne, pracują wolniej i ich zatrudnienie będzie skutkowało dla pracodawcy wyższymi wskaźnikami absencji i większymi kosztami pracy. W artykule podjęto problematykę wspierania zatrudnienia osób, które przekroczyły 55. rok życia. Celem jest wskazanie potencjalnych sposobów podtrzymania i wydłużenia ich aktywności zawodowej. Przedmiotem rozważań są działania w obszarze pozaszkolnej edukacji zawodowej - szkolenia pracownicze, coaching i mentoring odwrócony. Wskazano je jako metody doskonalenia kompetencji lub zniwelowania deficytów kompetencyjnych starszych pracowników. W artykule wykorzystano wyniki badań GUS oraz badań własnych i innych autorów.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the key problems of Polish labor market is the aging of the work resources. Many employers guided by the perception about the homogeneity of the population of people 55+ does not want to employ them, believing that the older people are unproductive, work slower and their employment will result in higher absenteeism rates for employers and higher labor costs. In the article an issue of support to the employment of people over 55 is discussed. The aim of the article is an indication of the potential ways to sustain and extend their working lives. The question has become out-of-school activities in the area of professional education - training, coaching and mentoring inverted as a method of improving competence or offset the deficits of competence of older workers. The article presents the analysis of the literature, research results of GUS and personal research and other authors.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Bibliografia
 • Amstrong, M., Taylor, S. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bennewicz, M. (2008). Coaching, czyli restauracja osobowości. Warszawa: Spółka Komandytowa.
 • Borkowska, S. (2014). Imperatyw rozwoju zawodowego pracowników. Polityka Społeczna, 3, 7-12.
 • Borkowska, S. (1999). Słowo wstępne: o potrzebie i możliwościach wzrostu efektywności zawodowej. W: S. Borkowska (red.), Edukacja zawodowa a rynek pracy. Warszawa: IPiSS, 5-7.
 • Dilts, R. (2006). Od przewodnika do Inspiratora, czyli Coaching przez Duże "C". Warszawa:PINLP.
 • Feifs, T. (2011), Dobre praktyki zarządzania kapitałem ludzkim - perspektywa europejska. W: M. Juchnowicz (red.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metody badania. Opisy przypadków. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 85-126.
 • Fryczyńska, M., (2014), Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2 (32), 57-72.
 • GUS (2013). Aktywność ekonomiczna ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa.
 • GUS (2018a). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał 2017. Warszawa.
 • GUS (2018b). Kształcenie dorosłych 2016. Gdańsk.
 • GUS (2016). Wpływ zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia. Warszawa.
 • Jeruszka, U. (2019). Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy. Warszawa: Difin.
 • Karney, J. E. (2007). Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • PKD (2007). https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzialalnosci, 2.02.2019.
 • Striker, M. (2015). Stereotypy dotyczące absencji chorobowej a zatrudnialność. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1 (35), 109-121.
 • Szatur-Jaworska, B. (2018), "Socjalna biografia" polskich baby boomersów, czyli jak polityka społeczna kształtowała bieg życia tego pokolenia. Polityka Społeczna, 9, 1-7.
 • Szewczyk, A. (2016). Sztuka prowadzenia dialogu w coachingu. W: L. D. Czarkowska (red.), Coaching jako konstruktywny dialog. Warszawa: Poltext, 79-103.
 • Szmidt, Cz. (red.) (2012). Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Walkowska, W. (2018). Pokolenie "sandwich generation" w obliczu współczesnych przemian demograficznych. Polityka Społeczna, 9, 7-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573360

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.