PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 2 (22) | 35--44
Tytuł artykułu

Europejski system nadzoru finansowego jako instytucja zapewniająca ochronę konsumentów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European System of Financial Supervision as an Institution Providing Consumers Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza organizacji oraz działania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego - instytucji zapewniającej zaufanie do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów. Autor postanowił przeanalizować stwierdzenie, że Europejski System Nadzoru Finansowego jest odpowiednią instytucją nie wymagającą zmian, która zapewnia konsumentom odpowiednią ochronę. W artykule przedstawiono na podstawie analizy literatury przedmiotu, istotę działania Europejskiego Systemu Nadzoru Bankowego, zdefiniowano pojęcia dotyczące nadzoru finansowego oraz wskazano jak wpływa ten organ na ochronę konsumenta. Dokonano podsumowania, w którym została zawarta tabela z porównaniem instrumentów ochrony konsumenta stosowanych do poszczególnych europejskich urzędów nadzoru oraz Komisję Nadzoru Finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyze of the organization and operation of the European System of Financial Supervision - an institution that ensures trust in the financial system as a whole and adequate protection of consumers. The autor decided to analyze the statement that European System of Financial Supervision is an appropriate institution that does not require changes, which provides consumers with adequate protection.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
35--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Decyzje Komisji z dnia 23.01.2009 r. nr od 2009/77/WE do 2009/79/WE [Dz.Urz. UE L 25].
 • Dokumenty Informacyjne o Unii Europejskiej, 2019, http://www.europarl.europa.eu [dostęp: 30.03.2019].
 • Fedorowicz M., 2010, Funkcje nowego europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nadzorczych w sektorze bankowym, "Kwartalnik Prawa Publicznego", nr 4.
 • Fedorowicz M., 2011a, Porównanie koncepcji normatywnych nowego europejskiego nadzoru finansowego oraz Europejskiego Systemu Banków Centralnych - wybrane zagadnienia, Poznań.
 • Fedorowicz M., 2011b, Współpraca między Europejskimi Urzędami Nadzoru Finansowego a Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w UE, [w:] E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Nadzór nad rynkiem finansowym: aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, Wrocław.
 • Rozporządzenie PE i Rady nr 1092/2010 z 24.11.2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010].
 • Rozporządzenie PE i Rady nr 1093/ 2010 z 24.11.2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, [Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010].
 • Rozporządzenie PE i Rady nr 1094/2010 z 24.11.2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE, [Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010].
 • Rozporządzenie PE i Rady nr 1095/2010 z 24.11.2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, [Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010].
 • Rozporządzenie Rady nr 1096/2010 z 17.11.2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [Dz.Urz. UE, L 331, 15.12.2010].
 • Streszczenie sprawozdania rocznego za 2011 r., https://www.eba.europa.eu/documents/10180/25763/2011-EBA-AR---PL.pdf/aa502a37-8602-4934-a262-a952e20bf0cc [dostęp: 30.03.2019].
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 czerwca 2011 r. w sprawie K 2/09, Dz. U. Nr 134, poz. 788.
 • [www1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010R1092 [dostęp: 30.03.2019].
 • [www2] https://www.eba.europa.eu/languages/home_pl [dostęp: 30.03.2019].
 • [www3] http://www.esma.europa.eu/page/esma-short [dostęp: 30.03.2019].
 • [www4] https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/ESNF/inf_ogol [dostęp: 30.03.2019].
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 97 Seria: Administracja i Zarządzanie 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.