PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1(107) | 45--50
Tytuł artykułu

Lokalne standardy urbanistyczne a zagadnienie niesprawności władz publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Urban Standards and the Issue of Disability of Public Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono jak uchwalone w pierwszych miesiącach obowiązywania tzw. specustawy mieszkaniowej lokalne standardy urbanistyczne określają uwarunkowania związane z realizacją inwestycji oraz dokonano oceny działań lokalnych władz publicznych w tym zakresie. Przeanalizowano treść lokalnych standardów urbanistycznych (stanowiących akty prawa miejscowego powszechnie wiążące) oraz zweryfikowano, w jakim zakresie ułatwiają lub też ograniczają możliwości zabudowy, a w konsekwencji - chronią walory związane z ładem przestrzennym. Na tej podstawie dokonano wstępnej oceny realizacyjnej roli lokalnych standardów urbanistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows how local urban standards adopted in the first months of the validity of so-called special purpose Housing Act specify the conditions related to the implementation of the investment and, consequently, it assesses the activities of local public authorities in this respect. The content of local urban standards (which are commonly binding local laws) was analysed and the extent to which they simplify or limit building possibilities and, consequently, protect values related to spatial order was verified. On this basis, the initial implementation assessment of the role of local urban standards was made. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Cheshire, P., Sheppard, S. (2002). The Welfare Economics of Land Use Planning. Journal of Urban Economics, 52(2), 242-269.
 • Filipowicz, T. (2019). Specustawa mieszkaniowa. Komentarz. Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Izdebski, H. (2013). Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Izdebski, H., Nelicki, A., Zachariasz, I. (2007). Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Sprawne Państwo.
 • Jędraszko, A. (2008). Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich, czyli jak ustanowić́ dobre prawo dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Urbanista.
 • Kafar, D. (2018). Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji. Warszawa: CH Beck.
 • Kaiser, E.J., Godschalk, D.J., Chapin, Jr, S. (1995). Urban Land Use Planning. Urbana: University of Illinois Press.
 • Kowalewski, A., Nowak M.J. (2018). Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje. Warszawa: Studia Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CLXXXII cz. 3.
 • Markowski, T. (2010). Planowanie przestrzenne i instrumenty jego realizacji w świetle teorii ułomnych rynków. [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.). Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. Gdańsk: Urbanista.
 • Nowak, M.J. (2017). Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej. Warszawa: Studia Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CLXXV.
 • Nowak, M.J. (2012a). Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy. Zarządzanie Publiczne, 21(3), 43-55.
 • Nowak, M.J. (2012b). Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-instrument czy wyłącznie bariera rozwoju. Studia Regionalne i Lokalne, 13(48), 77-91.
 • Popielewski, A. (2012). Planowanie zagospodarowania przestrzennego - kolejna gruntowana reforma ograniczona do ustawy?. [w:] I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Rose, J.G. (2013). Legal Fundations of Land Use Planning. Textbook-Casebook and Materials on Planning Law. New York: Center for Urban Policy Research.
 • The State of Housing in the EU 2017 (2017). A Housing Europe Review. Brussels: The European Federation of Public, Cooperative and Social Housing.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2018 poz. 1945, art. 2 pkt 1).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z2018 r. poz. 1496, art. 17-19).
 • Wierzbowski, M., Plucińska-Filipowicz, A. (red.) (2019). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zachariasz, I. (2013). Prawne uwarunkowania efektywności planów. Zarządzanie Publiczne, 23(1), 5-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573484

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.