PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 (2) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 211--226
Tytuł artykułu

Zastosowanie gier symulacyjnych jako nowoczesnego narzędzia edukacji ekonomicznej w szkole wyższej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Application of Simulation Games as a Modern Economic Education Tool in Higher Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor porusza problematykę związaną z wykorzystaniem komputerowych gier symulacyjnych w procesie dydaktycznym dotyczącym nauczania przedmiotów ekonomicznych w edukacji uniwersyteckiej. W ostatnich latach kształtowanie u młodzieży przedsiębiorczej postawy życiowej oraz świadomości i rozumienia zjawisk ekonomicznych stanowi wymóg czasu. Dlatego też kładziony jest coraz większy nacisk na edukację ekonomiczną, która staje się istotnym elementem rozwoju kapitału ludzkiego w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Jednocześnie rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego i ciągłe pojawianie się nowych technologii, w tym innowacji komunikacyjnych, implikuje potrzebę modyfikacji dotychczasowych metod edukacyjnych, aby stały się atrakcyjne i lepiej przyswajalne dla dzisiejszego odbiorcy. Celem opracowania jest prezentacja i analiza stosowania w edukacji ekonomicznej strategicznych, zespołowych gier symulacyjnych jako skutecznego narzędzia wsparcia procesu dydaktycznego. W konkluzji opracowania stwierdzono, że nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych i oprogramowania komputerowego czyni proces dydaktyczny efektywnym w przyswajaniu trudnej wiedzy ekonomicznej i kształtowania umiejętności analitycznych oraz pracy zespołowej niezbędnych w późniejszej karierze zawodowej związanej z wieloma aspektami zarządzania przedsiębiorstwem, w tym produkcji, badań rynkowych, zatrudnienia i finansów. (abstrakt oryginalny)
EN
The author raises issues related to the use of computer simulation games in the didactic process of teaching economic subjects in university education. In recent years, shaping entrepreneurial life attitudes as well as awareness and understanding of economic phenomena is a requirement of time. Therefore, more and more emphasis is placed on economic education, which is becoming an important element of development of human capital in the age of the knowledge-based economy. At the same time, the development of the modern information society and the constant emergence of new technologies, including communication innovations, implies the need to modify existing educational methods to make them attractive and better digestible for today's recipients. The aim of the study is to present and analyze the use of strategic, team simulation games in economic education as an effective tool to support the teaching process. The conclusion of the study states that teaching using modern IT tools and computer software makes the didactic process effective in acquiring difficult economic knowledge and shaping analytical skills as well as teamwork, which are necessary in the later professional career related to many aspects of enterprise management, including production, market research, employment and finance. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Bazil L., Business Games for Management and Economics: Learning by Playing, "World Scientific Books" 2012, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., nr 8191.
 • [2] Chmielowski M., Ekonomia ludowa, "Obserwator finansowy", 1.12.2017 [http s://www.obserwatorfinansowy.pl] - 28.07.2019.
 • [3] Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, lipiec 2007.
 • [4] Csíkszentmihályi M., Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper Perennial, New York 1990.
 • [5] Ertz M., Objective: Winning or Learning? A Study of Marketing Simulation Games, "International Journal of Marketing Studies" 2016, Canadian Center of Science and Education, vol. 8(2).
 • [6] Gee J.P., Games for Learning, "Educational Horizons" 2013 Vol. 91 Issue: 4.
 • [7] Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Zielona Sowa, Kraków 2006.
 • [8] Kneževiæ B., The Evaluation of Simulation Games Applicablity for Better Understanding Supply Chain Principles Business Logistics in Modern Management, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Osijek 2008, vol. 8.
 • [9] Kutergina E., Computer-Based Simulation Games in Public Administration Education, "NISPAcee Journal of Public Administration and Policy" 2017, vol. 10(2).
 • [10] Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), "Edukacja" 1991, nr 1.
 • [11] Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
 • [12] Malinowski A., Rozwój przedsiębiorczości jako podstawowy element wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, lipiec 2007.
 • [13] Materiały szkoleniowe Marketplace® "Business Fundamentals", [https://gam e.ilsworld.com].
 • [14] Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001.
 • [15] Peterson D.A., A history of the education of older learners, [w:] R.H. Sherron, D.B. Lumsden (eds.), Introduction to educational gerontology, Hemisphere Publishing, New York 1990.
 • [16] Przybytniowski J.W., Wiedza ekonomiczna czynnikiem wzrostu świadomości finansowej studentów opolskich wyższych uczelni, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 34, nr 2, Tarnów 2017.
 • [17] Rubin P.H., Folk Economics, Emory University - Department of Economics, Atlanta 2002 [https://ssrn.com/abstract=320940] - 28.07.2019.
 • [18] Rui Z., El-Den J., Qianzhu Ch., Knowledge Sharing in Enterprise Business Simulative Games: An Empirical Analysis, "Journal of Information & Knowledge Management (JIKM)" 2015, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., vol. 14(04).
 • [19] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
 • [20] Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573498

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.