PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 (2) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 227--238
Tytuł artykułu

Wsparcie potencjału Sił Zbrojnych RP poprzez szkolną edukację wojskową

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Support of the Potential of the Polish Armed Forces Through School Military Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najistotniejszych ogniw systemu bezpieczeństwa państwa są Siły Zbrojne, których potencjał - dobrze wykształcona i wyszkolona kadra, jest gwarantem bezpiecznego państwa. Kolejnym ważnym filarem jest społeczeństwo, które, właściwie wyedukowane, przygotowane, z ukształtowanymi postawami patriotycznymi i pro-obronnymi, ma dbać o bezpieczeństwo państwa, a tym samym wspomagać wojsko w zasoby ludzkie. Celem niniejszego artykułu było wskazanie potrzeb polskiej armii w zakresie pozyskiwania przygotowanych merytorycznie i praktycznie przyszłych adeptów sztuki obronnej. Cel ten ma realizować szkolny program edukacji wojskowej, stąd autorka dokonała przeglądu prawno-organizacyjnych podstaw tworzenia edukacji wojskowej, pilotażowego programu niniejszej edukacji od 1 września 2017 roku Ministerstwa Obrony Narodowej, opinii ekspertów oraz badaczy tematyki wojskowej dokonując analizy zakresu edukacji wojskowej w szkołach prowadzących klasy mundurowe wobec potrzeb sił zbrojnych, a tym samym wzmocnienia systemu obrony państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important links in the state security system are the armed forces, whose potential - a well-educated and trained staff - is a guarantee of a secure state. Another important pillar is the society, which, properly educated, prepared, with shaped patriotic and pro-defense attitudes, is to take care of the security of the state and thus support the military in human resources. The purpose of this article was to indicate the needs of the Polish army in the field of acquiring prepared and with practical skills future adepts of defense art. This goal is to be implemented by the school military education program, hence the author reviewed the legal and organizational foundations for creating military education, the pilot program of this education from 1 September 2017 of the Ministry of National Defense, the opinions of experts and military-related researchers analyzing the scope of military education in schools providing uniformed classes in view of the needs of the armed forces, and thus strengthening the state's defense system. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • [1] BBN, Informacja Stan Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Warszawa, styczeń 2010.
 • [2] BBN, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2014, [https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf] - 21.09.2019.
 • [3] Biuro do Spraw Proobronnych, Zasady współpracy, [https://bdsp.wp.mil.pl/ pl/pages/zasady-wspopracy-2018-01-18-0] - 23.09.2019.
 • [4] Decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.
 • [5] Glińska P., ABC wojska, Polska Zbrojna, nr 11, listopad 2017.
 • [6] Glińska P., Dzwonek na musztrę, Polska Zbrojna, nr 11, listopad 2015.
 • [7] Glińska P., Klasa na baczność, Polska Zbrojna, nr 7, lipiec 2017.
 • [8] Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP, AON, Warszawa 2011.
 • [9] MON, Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa", wydanie 2, znowelizowane - dla drugiej edycji programu, Warszawa 2018.
 • [10] MON, Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa", Warszawa 2017.
 • [11] Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, Dz.U. 1999 Nr 12, poz. 96.
 • [12] Rada Ministrów, Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022", Warszawa 2013.
 • [13] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2008 Nr 4, poz. 17.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, Dz.U. 2009 Nr 139, poz. 1131.
 • [15] Słoma, J. i Zając, G., Edukacja dla bezpieczeństwa. Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum, Warszawa 2010 w: S. Zakrzewska, Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa, [15_2017_Zakrzewska_Sylwia.pdf] - 23.09.2019.
 • [16] Słoma, J., Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Warszawa 2011, w: S. Zakrzewska, Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa, [15_2017_Zakrzewska_Sylwia.pdf] - 23.09.2019.
 • [17] Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1967 Nr 44, poz. 220 z późn. zm.
 • [18] Zakrzewska S., Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa, [15_2017_Zakrzewska_Sylwia.pdf] - 23.09.2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.