PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 (2) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 239--254
Tytuł artykułu

Wychowanie do tolerancji jako współczesna potrzeba edukacyjna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tolerant Upbringing as a Contemporary Educational Need
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmieniająca się dynamicznie i permanentnie rzeczywistość współczesnego świata domaga się nieustającego rozwoju człowieka. Dowodzi to, że także i tolerancji (w jej różnych obszarach) trzeba się ciągle uczyć i ją rozwijać. Zgodnie z przyjętym celem, w niniejszym artykule skoncentrowano się na tolerancji, jej właściwym rozumowaniu i jej roli we współczesnej rzeczywistości. Podjęto też próbę zwrócenia uwagi, na wychowanie do tolerancji, które powinno mieć stałe swoje miejsce w procesie ogólnego wychowania i kształcenia (przedszkolnego i wczesnoszkolnego, szkolnego i akademickiego oraz samowychowania) - wśród współczesnych nurtów wychowania. Motywem (bodźcem) artykułu jest także zainspirowanie dyskusji i badań empirycznych dotyczących tolerancji w jej różnych obszarach. Artykuł ten ma charakter interdyscyplinarny i oparty jest głównie na studiach literatury psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, teologicznej i filozoficznej. Zaprezentowane w nim niektóre cytaty w nieco rozszerzonej postaci, mają na celu maksymalnie wiernie oddanie myśli i opinii autorów w zakresie rozważanych istotnych problemów badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamically and permanently changing reality of the contemporary world demands constant human development. This proves that tolerance (in its various areas) must also be learned and developed continually. In accordance with the assumed goal, this article concentrates on tolerance, its proper understanding, and the role it plays in the contemporary reality. Moreover, an attempt has been made to draw attention to tolerant upbringing which should have a permanent place in the process of general upbringing and education (pre-school and primary education, school and academic education, and self-education) - among the contemporary methods of upbringing. The motive (stimulus) of this article is also to inspire discussions and empirical studies relating to various areas of tolerance. This article has an interdisciplinary character and is based primarily on the studies of psychological, pedagogical, sociological, theological, and philosophical literature. Some of the quotations presented herein in a slightly expanded form are aimed at reflecting in a maximally faithful way the thoughts and opinions of the authors with respect to the relevant research problems considered. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Chlewiński Z., Stereotypy: Struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, (w:) Z. Chlewiński, I. Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1992, s. 7-28.
 • [2] Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1987.
 • [3] Frączek Z., Problem granic tolerancji jako zagadnienie wychowania, (w:) A.M., de Tchorzewski i W. M. Wołoszyn-Spirka (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2000, s. 78-83.
 • [4] Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E., Wychowanie do tolerancji. Teoretycznometodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych, PEKWAJA, Zielona Góra 2006.
 • [5] Gałkowski S., Rodzaje tolerancji w wychowaniu: próba typologizacji, Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum", Kraków 2016, t. 19/1, s. 71-91.
 • [6] Glombik K., Tolerancja jako postawa moralna, "Studia Oecumenica", Opole 2013, t. 3, s. 113-126.
 • [7] Gołaszewska M., Filozoficzne kłopoty z tolerancją. Esej na temat triady: tolerancja - indyferentyzm - fanatyzm, (w:) M., de Tchorzewski i W. M. Wołoszyn- Spirka (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wyd. Wers, Bydgoszcz 2000, s. 13-28.
 • [8] Hamer H., Demon nietolerancji, Warszawa 1994.
 • [9] Homplewicz J., Tolerancja jako oczywistość w systemie wychowania, (w:) A.M. de Tchorzewski i W.M. Wołoszyn-Spirka (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2000, s. 65-69.
 • [10] Jundziłł I., O samowychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.
 • [11] Kalka K., Dialog a tolerancja, (w:) A.M., de Tchorzewski i W.M. Wołoszyn- Spirka (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2000, s. 52-64.
 • [12] Kopaliński W. (red.), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN Warszawa 1983.
 • [13] Kozubska A., Tolerancja jako wartość integrująca wyzwaniem dla edukacji, (w:) M., de Tchorzewski i W.M. Wołoszyn-Spirka (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2000, s. 155-162
 • [14] Lazari-Pawłowska I., Trzy pojęcia tolerancji, "Studia Filozoficzne", 1984 nr 8, s.105-118.
 • [15] Legutko R., Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Wydawnictwo "Znak", Kraków 1997.
 • [16] Lorenc J., Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. PEDAGOGIKA", Sosnowiec 2015, 10/215, s. 13-21.
 • [17] Łopatka A., Tolerancja, nietolerancja, dyskryminacja, (w:) I. Bogucka i Z. Tobora (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa profesora Józefa Nowackiego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • [18] Michalik M, Tolerancja - problem teoretyczny i praktyczny, (w:) A.M., de Tchorzewski i W.M. Wołoszyn-Spirka (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2000, s. 29-41.
 • [19] Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 • [20] Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny. Wyd. trzecie, poprawione, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001.
 • [21] Piwowarski W. (red.), Słownik katolickiej nauki społecznej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993.
 • [22] Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1971.
 • [23] Szewczuk W. (red.), Słownik Psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 • [24] Śliwerski B., Z perspektywy pedagogiki personalistycznej, "Edukacja i Dialog", 1996, nr 6, 13-18.
 • [25] Tarnopolski A., Tolerancja jako regulator życia społecznego, (w): Tolerancja: szkice socjologiczne, 2011, t. 16, s. 11-27.
 • [26] Tchorzewski A. M., Tolerancja jako element etosu nauczyciela akademickiego, (w:) A.M., de Tchorzewski i W.M. Wołoszyn-Spirka (red.), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2000, s. 103-108.
 • [27] Tolerancja młodych, wykształconych Polaków, Raporty z badań, Akademia Ignatianum w Krakowie, SPI Vol. 19. 2016/4, s. 177- 192.
 • [28] Żuk-Łapińska L., Problem tolerancji, Wydawnictwo UW, Warszawa 1991.
 • [29] Imielski W., Osobowość, [http://www.psychologia.net.pl/slownik.php?level=- 1] -10.08.2018.
 • [30] Szałaj K.S., O niewłaściwym rozumieniu tolerancji, [http://www.seminarium. org.pl/klerycy/knak/artykuly/017.html] -10.03.2018.
 • [31] [https://www.henkel.pl/prasa-media/informacje-materialy-prasowe/2017-1 1-14-znamy-wyniki-badania-na-temat-otwartosci-polakow-wobec-roznorodn osci-807684] - 14.08.2018.
 • [32] Kalata Z., Wychowanie w tolerancji, [https://www.google.com/search?q=mgr +Zofia+Kalata+nauczyciel+nauczania+zintegrowanego+w+SP+w+Krempachac h&oq] - 08.06.2018.
 • [33] Surdykowski J., Obojętność, Miesięcznik "ZNAK", maj 2008, nr 636, [http:// www.miesiecznik.znak.com.pl/6362008jerzy-surdykowskiobojetnosc/] - 02.04.2017.
 • [34] Molesztak A., Cele wychowania. W poszukiwaniu istoty i źródeł stanowienia, [https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4972/Cele%20w ychowania%20w%20poszukiwaniu%20istoty%20i%20zrodel%20stanowienia. pdf?sequence=1&isAllow] - 23.02.2018.
 • [35] Santorski J., Wychowanie, czy tresura?, [https://tatapad.pl/filozofia/wycho wanie-czy-tresura-wideo/] - 12.09.2018.
 • [36] Nowosielska P., Dziecko to nie przedmiot, wychowanie to nie tresura, [prawo. gazetaprawna.pl/artykuly/1074424,rodzice-dzieci-wychowuja-nietresują. html] - 02.10.2017.
 • [37] [http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2011/02/bez-indoktrynacji-o-szkol nej.html] - 04.05.2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573514

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.