PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 (2) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 255--262
Tytuł artykułu

Konstruowanie narzędzi do badania i certyfikowania kompetencji społecznych (w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ "European Adults: Training and Internationalization)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Developing Tools for Testing and Certifying Social Competences (as Part of the International Erasmus+ Project "European Adults : Training and Internationalization")
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie możliwości jakie daje opracowywany spójny system walidowania i certyfikowania kompetencji miękkich, wspólny dla różnych krajów Unii Europejskiej. W 2016 roku Polska wdrożyła nowy krajowy system kwalifikacji obejmujący Polską Strukturę Kwalifikacji (PQF) i Zintegrowany System Kwalifikacji (IQS). Ważnym elementem tego systemu jest możliwość walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza szkolnictwem i systemami szkolnictwa wyższego, w tym poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne. Towarzyszy temu wdrażanie ogólnych, wiążących zasad i standardów walidacji, które mają zastosowanie również poza formalnym systemem edukacji. We wrześniu 2017r. wystartował międzynarodowy projekt Erasmus+, którego założeniem jest przygotowanie przewodnika dla instytucji certyfikujących i szkoleniowych, w którym znajdzie się zestaw nowatorskich narzędzi do walidacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osób, które wypadły z systemu edukacyjnego bądź postanowiły zmienić zawód lub miejsce pracy na inne, bez względu na to, w jakim kraju Unii Europejskiej by się to nie wydarzyło. Otwarcie na możliwość walidacji wymusza na edukatorach konieczność przygotowania rzetelnych narzędzi do badania i certyfikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowi to spore wyzwanie, ale jest szansą na równe możliwości obywateli Polski i szerzej Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is to present the possibilities offered by the coherent system of validation and certification of soft skills common to various European Union countries. In 2016, Poland implemented a new national qualifications system including the Polish Qualifications Structure (PQF) and the Integrated Qualifications System (IQS). An important element of this system is the ability to validate learning outcomes achieved outside of education and higher education systems, including non-formal and informal learning. This is accompanied by the implementation of general, binding validation rules and standards, which also apply outside the formal education system. In September 2017 the international Erasmus + project was launched, Project is to prepare a guide for certifying and training institutions. It will include a set of tools for validating the knowledge, skills and social competences of people who have dropped out of the education system or have decided to change their profession or workplace to another, regardless to what country in the European Union this would happen. Openness to the possibility of validation forces educators to prepare reliable tools for testing and certifying social knowledge, skills and competences. This is a big challenge, but it is an opportunity for equal chances for both Polish citizens and the European Union citizens in a broader sense. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
Bibliografia
  • [1] Przewodnik programu Erasmus+ 2019, [https://ec.europa.eu/programmes/e rasmus-plus/programme-guide/annexes/annex-iii_pl] - 25.09.2019.
  • [2] Unesco guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning". [http://uil.unesco.org/lifel ong-learning/recognition-validation-accreditation/unesco-guidelines-recogni tion-validation-and] - 27.09.2019.
  • [3] Sławiński S., Danowska-Florczyk E. (red.), Walidacja- nowe możliwości zdobywania kwalifikacji [http://www.kwalifikacje.gov.pl/download/Publikac je/Walidacja_nowe_mozliwosci_zdobywania_kwalifikacji_z_wkladka.pdf] - 12.09.2019.
  • [4] Wyższe wykształcenie Polaków na tle Unii Europejskiej - statystyki [https://f orsal.pl/artykuly/696706,wyzsze-wyksztalcenie-polakow-na-tle-unii-europej skiej-statystyki.html] - 29.09.2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573516

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.