PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 2(83) | 34--44
Tytuł artykułu

Zasady rachunku kosztów w placówce ochrony zdrowia

Autorzy
Warianty tytułu
The Principles of Cost Accounting in a Healthcare Facility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omawia się konstrukcję kształtowania wartości wyceny pojedynczej procedury medycznej. W pierwszej części scharakteryzowano organizację służby zdrowia w Polsce, w kolejnej przedstawiono zasady kalkulacji kosztów, by w ostatniej omówić ujęcie kosztowe procedur medycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the construction of shaping the value of a single medical procedure. In the first part the organization of health care in Poland was characterized, in the next part the principles of costs' calculation were presented, and the last - third part discusses the cost conceptualization of medical procedures. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Bytniewski A., Technologie sieciowe i ich wpływ na reengineering procesów biznesowych i systemów informatycznych zarządzania, "Prace Naukowe UE w Katowicach" 2012.
 • Ciesielczyk T., Stępniewski J., Management operationnel et comptabilite, [w:] L. Marco (ed.), Nouvelles avancees du management, Edition l'Harmatan, Paris 2005.
 • Dziedziczak I., Stępniewski J., System rachunkowości wspomaganej komputerem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 • Kister A., Causes and sources of hidden costs in a medical facility, "Revue de Management et de Stratégie" 2014, www.revue-rms.fr, VA Press.
 • Kister A., Działania outsourcingowe szpitali - przegląd badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr 471.
 • Kister A., Rezerwy jako obszar rachunkowości szpitala, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012.
 • Kister A., Specyfika kosztów pośrednich w kontekście działalności szpitala publicznego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie" 2018, nr 30.
 • Kister A., Wybrane aspekty gospodarki finansowej szpitali, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 440.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kister A., Vovk V., Ocena jakości usług medycznych - aktualne problemy badawcze w świetle doświadczeń międzynarodowych, [w:] E. Skrzypek, T. Kijek, A. Kowalska (red.), Nowa jakość usług w warunkach serwicyzacji, UMCS, Lublin 2017.
 • Kister A., Vovk V., Quality monitoring model based on analysis of medical errors, Quality Festival Kragujevac, University of Kragujevac, 2014.
 • Kwiatkowska R., Podstawowe uwarunkowania skutecznego zarządzania kosztami, [w:] H. Ronek, I. Lazarishina (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na O krainie, UMCS, Lublin 2017.
 • Kwiatkowska R., Wpływ zarządzania wierzytelnościami na koszty w sprawozdaniu finansowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr 524.
 • Lazarishina I., Analiza finansowa w zarządzaniu operacyjną działalnością przedsiębiorstwa, H. Ronek, A. Zahorodny (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2015.
 • Michalczyk L., Beneish's Detection Model as a tool for detection of accounting manipulation in the conditions of the Polish Biraterial Act, "International Journal of New Economics, Public Administration and Law" 2018, No. 2.
 • Michalczyk L., Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości, "Pieniądze i Więź" 2011, nr 1 (50).
 • Michalczyk L., Home-based teleworking jako system wykorzystujący Internet - analiza badań, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Pomiar efektywności systemu elektronicznego sterowania kolejkowego - analiza badań, "Pieniądze i Więź" 2013, nr 3 (60).
 • Michalczyk L., Procedury i zakres refundacji leków w polskim systemie opieki zdrowotnej, "Polityka Zdrowotna" 2011, nr 9.
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Telepraca - wybrane aspekty zarządzania i jakości pracy, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych" 2011, t. 1.
 • Michalczyk L., Wykorzystanie metod punktowych modeli oceny i AHP przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, "Marketing i Rynek" 2010, nr 12.
 • Michalczyk L., Zastosowanie metody prognozowanego kosztu jednostkowego w definiowaniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie analizy zatrudnienia, "Nauka i Gospodarka" 2010, nr 7 (4).
 • Michalczyk L., Zespoły wirtualne-analiza przypadku, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2013, nr 3.
 • Michalczyk L., Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego, "Pieniądze i Więź" 2013, nr 3.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, (Dz. U. Nr 164, poz. 1194 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 366 z późn. zm.).
 • Stępniewski J., Comptabilite, intelligence artificielle et imputation comptable des micro-donnees. [w:] E. Archambault, O. Arkhipoff (eds.), Nouveaux aspects de la comptabilite nationale, Ed. Economica, Paris 1988.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle, Masson, Paris 1987.
 • Stępniewski J., "Funkcja komunikacji a wizerunek szpitala publicznego, [w:] L. Paradowski, Z. Knecht (red.), Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia, Wyd. WSZ "Edukacja", Wrocław 2014.
 • Stępniewski J., Organizational innovations in production of hospitals, [w:] J. Stępniewski, M. Bugdol (eds.), Costs, Organization and Management of Hospitals, Wyd. UJ, Kraków 2010.
 • Stępniewski J., Rachunek kosztów w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotne], [w:] J. Stępniewski (red.), Strategia, finanse i koszty szpitala, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Stępniewski J., Systemy opieki zdrowotnej na świecie, [w:] J. Stępniewski (red.), Organizacja i zarządzanie szpitalem. Wybrane zagadnienia, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Stępniewski J., Umiejętności komunikacyjne i relacyjne personelu medycznego w kontekście zarządzania, [w:] Z. Necki, M. Kęsy (red), Postawy personelu medycznego wobec zarządzania, Wyd. UJ, Kraków 2013.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 408 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z późn. zm.).
 • Vovk V., The Importance of Accounting Information Efficiency for the Successful Functioning of an Administrative System, [w:] General Accounting Theory. Evolution And Design For Efficiency, Academic and Professional Press, Warsaw 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573562

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.