PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 19(34) | z. 3 | 57--66
Tytuł artykułu

Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na sytuację gospodarczą krajów najsłabiej rozwiniętych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of International Financial Institutions on the Economic Situation of the Least Developed Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było ukazanie wpływu działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego na sytuację ekonomiczną najsłabiej rozwiniętych krajów Afryki subsaharyjskiej. Stwierdzono, że działanie tych organizacji zgodnie z zasadami konsensusu waszyngtońskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a pomoc kredytowa MFW i BŚ zwiększyła zadłużenie i nie przyczyniła się do wyraźnego wzrostu PKB per capita w analizowanych krajach. Dlatego też konieczna stała się zmiana reguł działania międzynarodowych instytucji finansowych wobec krajów najsłabiej rozwiniętych. Proponowane programy dostosowawcze mają generować wzrost gospodarczy, który będzie podporządkowany potrzebom społeczeństw, a wybór wariantów polityki ekonomiczno-społecznej powinien być dostosowany do warunków określonego kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to show the impact of the activities of the International Monetary Fund and the World Bank on the economic situation of the least developed countries in sub-Saharan Africa. It was found that the operation of these organizations in accordance with the principles of the Washington consensus did not bring the expected results, and the credit aid of IMF and World Bank increased debt, but did not contribute to a significant GDP growth per capita in the analyzed countries. Therefore, it is necessary to change the rules of operation of international financial institutions towards least developed countries. The proposed adjustment programs are to generate economic growth, which will be subordinated to the needs of societies, and the choice of economic and social policy options should be adapted to the conditions of a given country. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
57--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bożyk, P. (2008). Globalizacja a ekonomia (Globalization and economics). Ekonomista, 5, 680-681.
 • Gąsiorowski, P. (red.). (2012). Międzynarodowy Fundusz Walutowy w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy (International Monetary Fund in response to the global financial and economic crisis), NBP, Warszawa, 18.
 • Gliniak, P. (2016). Konsensus Waszyngtoński a doświadczenia Indonezji i Malezji w trakcie azjatyckiego kryzysu finansowego (The Washington consensus and the experience of Indonesia and Malaysia during the Asian financial crisis), Ekonomia XXI Wieku, 1(9), 65-79.
 • History of Lending Arrangements as of April 30, 2018. Pobrano z: http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberkey1=65&date1Key=2018-04-30, World Bank Group Finances,https://financesapp.worldbank.org/en/countries/ (stan na 02.09.2018).
 • Kaczmarczyk, Ł. Mika, A. (2004). Przegląd i znaczenie mierników zadłużenia zewnętrznego w kontekście krajowej i globalnej problematyki długu zewnętrznego. Analiza sytuacji zadłużeniowej Polski (Review and significance of external debt measures in the context of domestic and global external debt issues. Analysis of Poland's debt situation). Zeszyty Naukowe KGS SGH, 26, 72-94.
 • Kozanecka, M. (2010). Niektóre konsekwencje konsensusu waszyngtońskiego w gospodarce i stosunkach społecznych państw Afryki Subsaharyjskiej (Some consequences of the Washington consensus in the economy and social relations of Sub-Saharan African countries). W: M. Lasoń, (red.) Między kryzysem a współpracą gospodarczą (Between crisis and economic cooperation), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków,147-148.
 • Latoszek, E, Proczek M. (2006). Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie (International rganizations in the modern world). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 183.
 • List of Least Developed Countries. Pobrano 28 września 2018 z: https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/ uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf.
 • Łoś-Nowak, T. (red.). (1998). Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania -zasięg (Organizations in international relations. Essence - mechanisms of action - range). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 69-71.
 • Olszański, P. (2004). Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego we współczesnym świecie (The role of the International Monetary Fund and the World Bank in the modern world). W: P. Bożyk (red.). Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, (Exemplification of international economic relations). Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa, 190-199.
 • Piasecki, R. (2008). Ekonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na świecie (The economy of development against the problems of poverty and social inequality in the world). Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 11(1), 225-232.
 • Soszyńska, E. (2013). Postwaszyngtoński konsensus, czyli: czy istnieją reguły budowy zdrowej gospodarki? (Postwashington consensus, or: are there rules for building a healthy economy?). Studia Ekonomiczne, 139, 112-121.
 • Stiglitz, J.E. (2004). The Post Washington Consensus, The Initiative for Policy Dialogue. Paper Presented at Conference: From the Washington Consensus towards a New Global Governance, Barcelona, September.
 • Stiglitz, J.E. (2007). Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień (A vision of just globalization. Suggestions for improvements). PWN, Warszawa 35-36.
 • Stiglitz, J.E.(2012). Globalizacja, (Globalisation), PWN, Warszawa.
 • The World Bank. Data, https://data.worldbank.org/country (stan na: 02.09.2018).
 • Williamson, J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. W: J. Williamson (red.). Latin American Adjustment: How Much has Happened?, Washington Institute for International Economics, Washington.
 • Williamson, J. (2000). What Should the World Bank Think about the Washington Consensus? World Bank Research Observer, 15(2), 251-264.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573598

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.