PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 3 (23) | 25--48
Tytuł artykułu

Finansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce - studium przypadku Gminy Miejskiej Skierniewice

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sports Financing by Local Government Units in Poland - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera informacje dotyczące pojęcia sportu i kultury fizycznej oraz ich finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego. Sport jest współcześnie zjawiskiem wszechobecnym. Dla niektórych ludzi stanowi sposób spędzania wolnego czasu, relaksu, dbania o zdrowie, natomiast dla innych jest źródłem utrzymania. Zapewnienie odpowiednich warunków jego uprawiania stanowi ważny aspekt działalności władz centralnych oraz lokalnych. Niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sportowej jest dbanie o jej rozwój i zapewnienie odpowiednich uwarunkowań prawno-finansowych już na najniższych szczeblach struktury organów publicznych. Jednostki samorządowe stają przed problemem pozyskania środków na finansowanie sportu i ich odpowiedniego rozdysponowania. Celem artykułu jest przedstawienie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Skierniewice na sport i kulturę fizyczną, a także ocena na jej przykładzie sposobu dystrybucji środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains information on the concept of sport and physical culture and their financing by local government units. Nowadays sport is ubiquitous. For some people it is a way to spend free time, relax, take care of health, while for others it is a source of earnings. Providing the right conditions for its cultivation is an important aspect of the activities of central and local authorities. Providing adequate sports infrastructure is key to ensure its development and ensure appropriate legal and financial conditions at the lowest levels of the structure of public authorities. Local government units face the problem of obtaining funds to finance sport and their appropriate distribution. The purpose of the article is to present the budget expenditure of the Skierniewice Commune for sport and physical culture, as well as the evaluation of the method of distribution of funds by local government units.(original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
25--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Babczuk A. (red.), 2012, Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny, C.H.Beck, Warszawa.
 • Babczuk A., Talik A. (red.), 2014, Finansowanie sportu ze środków publicznych, C.H.Beck, Warszawa.
 • Bończak-Kucharczyk E., 2013, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego z lat 2010-2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektorainstytucji-rzadowych-i-samorzadowych/
 • Informacje z wykonania budżetu Miasta Skierniewice z lat 2010-2016 [dostęp: 14.03.2018 r.].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.,
 • Leciak M. (red.), 2017, Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Niedzielski P., Witek J. (red.), 2011, Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), 2008, System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podstawka M. (red.), 2013, Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Prawo budżetowe państwa i samorządu.
 • Rzeszowski J., 217, Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 2.
 • Sawicka Krystyna, 2012, Finansowanie rozwoju sportu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego [w:] Prawne aspekty prywatyzacji [praca zbiorowa], Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Wrocław.
 • Skierniewice - podstawowe informacje, http://www.polskawliczbach.pl/Skierniewice.
 • Sporek T., 2007, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, DIFIN, Warszawa.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Skierniewice w latach 2010-2016 www.bip.um.skierniewice.pl.
 • Sznajder A., 2008, Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 • Toczek-Werner S., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, AWF Wrocław, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1126.
 • Witkowski B. (red.), 2018, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.